Interni auditi su neizostavan alat za organizacije: njima se utvrđuje ispunjava li djelovanje organizacije vlastite zahtjeve za svoj sustav upravljanja, svoju korporativnu politiku i svoje ciljeve. I ispunjava li sustav upravljanja zahtjeve relevantne norme. U našoj besplatnoj bijeloj knjizi pokazujemo što treba uzeti u obzir.

 

 

Pročitajte u našoj bijeloj knjizi

 

  • Program internih audita
  • Pregled zahtjeva relevantnih za zaštitu zdravlja i sigurnost pri radu
  • Interni auditi i ocjena uprave

 

Sažetak

Interni auditi su ključan zahtjev normi za sustave upravljanja. Svrha im je kritična samoprocjena i preispitivanje djelotvornosti potrebne implementacije te njezinog održavanja. Rezultati procesa uključuju se u ocjenu uprave. ISO 45001 dodatno zahtijeva da se o rezultatima audita obavijeste i zaposlenici i druge relevantne zainteresirane strane. Osnovu za provođenje interniha udita čini program audita. U njemu se navodi koje je audite potrebno provesti, tko ih i kada planira i provodi. Također uključuje i zahtjev za djelovanjem u slučaju nesukladnosti i za stalno poboljšavanje rezultata sustava upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnošću pri radu. Dobre smjernice za provođenje internih audita naći ćete u normi ISO 19011, međunarodnim "Smjernicama za provođenje audita sustava upravljanja".

Kako dobiti bijelu knjigu

Prvo se trebate prijaviti. Koristite obrazac na ovoj stranici.
Nakon prijave dobit ćete e-mail u kojem vas tražimo da potvrdite svoju e-mail adresu.  Napomena: Bijelu knjigu vam ne možemo poslati bez potvrde.
Nakon potvrde e-mail adrese, poslat ćemo vam bijelu knjigu.