Interní audity jsou pro společnost nepostradatelným nástrojem: lze jimi zjistit, zda její činnost odpovídá vlastním požadavkům na systém řízení, firemní politiku a cíle. A také: zda systém řízení splňuje požadavky základní normy. V naší bezplatné Bílé knize ukazujeme, co je třeba vzít v úvahu.

Přečtěte si v naší Bílé knize

  • Program interního auditu
  • Přehled požadavků relevantních pro BOZP
  • Interní audity a přezkoumání vedením

Shrnutí pro vedení

Interní audity jsou základním požadavkem norem systému řízení. Jejich účelem je kritický sebeaudit a zpochybňují, zda je požadovaná implementace účinná a zda je udržována. Výsledky získané v tomto procesu jsou zahrnuty do přezkoumání vedením. Kromě toho norma ISO 45001 vyžaduje, aby výsledky auditů byly oznámeny také pracovníkům a dalším příslušným zainteresovaným stranám. Program auditu je základem pro provádění interních auditů. Ten specifikuje, které audity se mají uskutečnit, kdy a kdo je plánuje a provádí. Zahrnuje také požadavek na přijetí opatření k řešení neshod a neustálé zlepšování výkonnosti v oblasti BOZP. Dobrý návod pro provádění interních auditů lze nalézt v normě ISO 19011, která je definitivní světovou "Směrnicí pro auditování systémů managementu".

Jak získat přístup k bílé knize

Nejprve se musíte zaregistrovat. Použijte formulář na této stránce.
Po registraci od nás obdržíte e-mail s žádostí o potvrzení e-mailové adresy. Upozornění: Bez potvrzení vám nemůžeme zaslat Bílou knihu.
Po potvrzení vaší e-mailové adresy vám zašleme Bílou knihu.