Interne audits zijn een onmisbaar hulpmiddel voor een bedrijf: ze kunnen worden gebruikt om vast te stellen of het handelen voldoet aan de eigen eisen voor het managementsysteem, het bedrijfsbeleid en de doelstellingen. En: of het managementsysteem voldoet aan de eisen van de onderliggende norm. In onze gratis whitepaper laten we zien waar rekening mee moet worden gehouden.

 

Lees in onze whitepaper

 

  • Intern auditprogramma
  • OHS-relevante eisen in één oogopslag
  • Interne audits en managementbeoordeling

 

Management Samenvatting

 

Interne audits zijn een essentiële vereiste van managementsysteemnormen. Hun doel is een kritische zelfcontrole, en ze vragen of de vereiste implementatie effectief is en gehandhaafd wordt. De tijdens het proces verkregen resultaten worden opgenomen in de managementbeoordeling. Bovendien vereist ISO 45001 dat de auditresultaten ook worden gerapporteerd aan de werknemers en andere relevante belanghebbenden. Het auditprogramma vormt de basis voor het uitvoeren van interne audits. Hierin staat welke audits wanneer moeten plaatsvinden en wie ze plant en uitvoert. Het bevat ook de eis om actie te ondernemen om afwijkingen aan te pakken en de arboprestaties voortdurend te verbeteren. Goede richtlijnen voor het uitvoeren van interne audits zijn te vinden in ISO 19011, 's werelds definitieve "Guidelines for auditing management systems".

Krijg de whitepaper in 3 stappen

Eerst moet u zich registreren. Gebruik hiervoor het formulier op deze pagina.
Na registratie ontvangt u een e-mail van ons waarin wij u vragen uw e-mailadres te bevestigen. Let op: zonder bevestiging kunnen wij u de Whitepaper niet toesturen.
Nadat u uw e-mailadres heeft bevestigd, sturen wij u de White Paper toe.