Процес на подаване на жалби от DQS

Като организация, ориентирана към клиентите, нашата цел е непрекъснато да предоставяме възможно най-доброто обслужване. Затова за нас е важно да знаем как ни възприемат нашите клиенти и потенциални клиенти. Ето защо очакваме Вашите отзиви, дори ако очакванията Ви не са били удовлетворени. Ще се свържем с Вас незабавно и ще се опитаме да намерим решение.

За жалби и оплаквания във връзка с Регламент REG (VO) 2017/745 моля преминете на Global English и следвайте указанията за DQS Medizinprodukte GmbH.

Loading...