Từ hiệu quả được định nghĩa theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9000 như sau:

"Mức độ thực hiện các hoạt động theo kế hoạch và đạt được kết quả theo kế hoạch."

ISO 9000:2015-11 - Hệ thống quản lý chất lượng - Các nguyên tắc cơ bản và từ vựng

Định nghĩa này cung cấp chỗ cho việc đánh giá các hoạt động đã được lên kế hoạch và kết quả của chúng như hiện

  • Kém hiệu quả
  • Rất hiệu quả
  • 80 % hiệu quả, v.v.

Ngược lại, điều này có nghĩa là một hoạt động chỉ thực sự có hiệu quả nếu đạt được đầy đủ kết quả theo kế hoạch với chất lượng mong muốn.

Do đó, yếu tố quyết định là những gì được nêu dưới dạng kết quả theo kế hoạch: Ví dụ, nếu mục tiêu là ngăn ngừa lỗi 95%, thì các biện pháp đạt được mục tiêu này là hiệu quả. Nếu mục tiêu là ngăn ngừa lỗi 98%, thì các biện pháp tương tự có lẽ không đủ hiệu quả. Tuy nhiên, hiệu quả của một biện pháp dẫn đến kết quả theo kế hoạch sẽ không có ý nghĩa lắm nếu không xem xét hiệu quả của nó.

Tác giả
Ute Droege

Chuyên gia DQS về hệ thống quản lý chất lượng, chuyên gia đánh giá lâu năm và chuyên gia đào tạo giàu kinh nghiệm về tiêu chuẩn ISO 9001.

Loading...