Słowo efektywność zostało zdefiniowane w międzynarodowej normie ISO 9000 w następujący sposób:

"Relacja między osiągniętym wynikiem a wykorzystanymi zasobami".

ISO 9000:2015-11 - Systemy zarządzania jakością - Podstawy i słownictwo

Tak więc efektywność - w kontekście zarządzania jakością - jest miarą opłacalności, na przykład, danego działania. Chodzi więc nie tylko o to, aby osiągnąć zaplanowany wynik, ale także o to, aby zrobić to jak najskuteczniej, na przykład w celu zaoszczędzenia zasobów.

W przypadku działań mających na celu zwiększenie efektywności należy jednak pamiętać, że choć działania te mogą być skuteczne w określonym środowisku, to w innych miejscach mogą powodować dodatkowe koszty, a w rezultacie nawet spadek ogólnej efektywności.

Załóżmy, że materiał wcześniej używany do produkcji wyrobu zostaje zastąpiony materiałem, który kosztuje mniej więcej tyle samo, ale jest znacznie łatwiejszy w obróbce. Dzięki temu firma oszczędza czas i pieniądze. Jeśli jednak materiał ten powoduje znacznie większe koszty utylizacji po latach od zakończenia cyklu życia wyrobu, należy to uwzględnić w obliczeniach efektywności.

Inne znaczenia efektywności występują na przykład w statystyce, informatyce i energetyce. Efektywność w dziedzinie zarządzania energią oznacza oszczędne korzystanie z energii. Nie chodzi tu jednak o klasyczną oszczędność energii, ale o stosunek energii użytecznej do energii dostarczonej. Wartość tego stosunku, zwanego również "sprawnością", jest zawsze mniejsza od 1 z przyczyn fizycznych.

Autor
Ute Droege

Ekspert DQS ds. systemów zarządzania jakością, wieloletni auditor i doświadczony trener ISO 9001.

Loading...