Međunarodna norma ISO 9000 definira učinkovitost kao:

"Odnos između ostvarenog rezultata i iskorištenih resursa".

ISO 9000:2015-11 - Sustavi upravljanja kvalitetom – Temeljna načela i terminološki rječnik

Stoga je učinkovitost - u kontekstu upravljanja kvalitetom - mjera isplativosti, npr. mjere. Ne radi se znači samo o ostvarenju planiranih rezultata, već i najučinkovitijem načinu postizanja istih, kako bi se na primjer uštedili resursi.

U pogledu mjera koje se koriste za povećanje učinkovitosti, treba imati na umu da iako te mjere mogu biti vrlo uspješne unutar određenog definiranog okruženja, negdje drugdje mogu prouzročiti dodatne troškove, čime se sveukupna učinkovitost smanjuje.

Pretpostavimo da je materijal koji se do sada koristio za proizvodnju proizvoda zamijenjen materijalom koji košta otprilike isto, ali ga je puno lakše proizvesti. Time organizacija štedi vrijeme i novac. No, ako taj materijal kasnije uzrokuje puno skuplje zbrinjavanje na kraju životnog ciklusa proizvoda, to se mora uključiti u izračun učinkovitosti.

Učinkovitost ima i druga značenja, na primjer u područjima statistike, informacijske tehnologije i energije. Učinkovitost u području upravljanja energijom znači ekonomično korištenje energije. No, to se ne odnosi na klasičnu uštedu energije, već na omjer korisne i isporučene energije. Vrijednost ovog omjera, koju nazivamo "učinkovitost", je uvijek manja od 1 iz fizičkih razloga.

Autor
Ute Droege

DQS stručnjak za sustave upravljanja kvalitetom, dugogodišnji auditor i iskusni trener za ISO 9001.

Loading...