Certyfikowane bezpieczeństwo i jakość świeżej żywności

Dzięki certyfikacji QS firmy, które produkują, przetwarzają lub sprzedają świeżą żywność, mogą uzyskać potwierdzenie wysokich standardów bezpieczeństwa i jakości przez niezależny organ. Znak jakości QS przyznawany jest mięsu, produktom mięsnym, owocom, warzywom i paszom dla zwierząt. Jest on uznawany na całym świecie, a w Niemczech jest standardem dla przedsiębiorstw przetwórstwa spożywczego.

Udokumentowane bezpieczeństwo i jakość żywności

Większa przejrzystość w łańcuchu produkcyjnym

Znak jakości uznawany na całym świecie

Może być łączony z innymi certyfikatami

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Certyfikat QS - ważny znak jakości dla detalistów i producentów żywności

Na początku lat 2000 konsumenci byli zaniepokojeni różnymi kryzysami żywnościowymi. W odpowiedzi na to najważniejsze stowarzyszenia niemieckiego przemysłu spożywczego ustanowiły certyfikat QS. Gwarantuje on, że certyfikowane produkty spożywcze spełniają najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa.

Certyfikacja QS była odpowiedzią przemysłu mięsnego na spadek zaufania konsumentów do jego produktów. Pierwotnie certyfikacja QS była więc ograniczona do mięsa i produktów mięsnych. W międzyczasie również owoce, warzywa i pasze dla zwierząt mogą być certyfikowane zgodnie z QS. Standardy dla pieczęci zostały opracowane przez niemiecką firmę "QS Qualität und Sicherheit GmbH". Są one stale sprawdzane pod kątem ważności i aktualności oraz regularnie dostosowywane.
Znak jakości QS obejmuje cały cykl produkcji żywności. W ten sposób cały łańcuch produkcyjny staje się dla konsumentów przejrzysty i identyfikowalny, od pola do hurtowni, od fermy trzody chlewnej do zapakowanego steku w supermarkecie.
Zapewnienie jakości w ramach znaku jakości QS opiera się na trzech poziomach kontroli.

 1. Samokontrola operacyjna: Wszyscy uczestnicy łańcucha żywnościowego zapewniają sumienne przestrzeganie wymogów pieczęci QS i dokumentują swoje działania.
 2. Niezależne audyty przeprowadzane przez zatwierdzonych audytorów: Przedsiębiorstwa produkujące i/lub przetwarzające żywność są kompleksowo kontrolowane i analizowane na podstawie zdefiniowanych kryteriów. Zadania te są wykonywane przez zatwierdzone przez QS organizacje audytowe, takie jak DQS. Regularne inspekcje natychmiast ujawniają luki w zapewnieniu jakości. Równocześnie programy kontrolne zapewniają regularne przeprowadzanie badań laboratoryjnych oraz uporządkowane rejestrowanie wszystkich danych.
 3. Kontrola nad kontrolą: Za pomocą Stałego Systemu Kontroli Wewnętrznej (PICS) cały proces zapewnienia jakości jest ponownie sprawdzany. Praca audytorów jest w ten sposób sprawdzana przez organ nadrzędny. Jest to podwójne zapewnienie, które po raz kolejny potwierdza bezpieczeństwo i jakość produktów spożywczych.

Audyty i inspekcje przeprowadzane są w oparciu o podejście zorientowane na ryzyko. Jeśli błędy w zarządzaniu jakością występują częściej, odstępy pomiędzy poszczególnymi inspekcjami są krótsze.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Zielgruppe
Loading...

Dla jakich firm jest odpowiednia certyfikacja QS?

Znak jakości QS jest odpowiedni dla wszystkich firm, które produkują, przechowują i sprzedają świeżą żywność. Ponieważ certyfikacja jest uznawana na całym świecie, pieczęć może być używana dla produktów spożywczych produkowanych zarówno w kraju, jak i za granicą.

Następujące podmioty na rynku spożywczym mogą uzyskać certyfikat QS:

 • Handel detaliczny artykułami spożywczymi: Tutaj kontrolowana jest przede wszystkim jakość i bezpieczeństwo przechowywania żywności. Ważną rolę odgrywają również takie czynniki, jak higiena personelu czy temperatura przechowywania.
 • Przemysł mięsny: W zakładach przetwórstwa mięsnego audytorzy sprawdzają m.in. czy łańcuch chłodniczy jest konsekwentnie utrzymywany. Kontrolowane są również opakowania produktów mięsnych i mięsa.
 • Hodowla zwierząt: W fermach tuczu lub hodowli w ramach certyfikacji QS audytorzy sprawdzają m.in. regularne wizyty weterynaryjne oraz to, czy zwierzęta są utrzymywane w sposób odpowiedni dla danego gatunku. Audyty obejmują również regularne kontrole higieny w stajniach lub rzeźniach. Również transport zwierząt do zakładu przetwórczego może być realizowany wyłącznie przez przedsiębiorstwa posiadające certyfikat QS.
 • Producenci pasz: Tutaj nacisk kładziony jest przede wszystkim na jakość surowców. Muszą one być higienicznie bezpieczne, nie mogą zawierać żadnych szkodliwych substancji i muszą być odpowiednio przechowywane, aby spełniały kryteria znaku QS.
 • Rolnicy produkujący owoce i warzywa: Również te gospodarstwa są kontrolowane w ramach audytów QS. Wysokie wymagania stawiane są w zakresie jakości i higieny.
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Mehrwert
Loading...

Możliwość łączenia z innymi certyfikatami

Certyfikacja QS może być również łączona z innymi dopuszczeniami i certyfikatami przez firmy z branży spożywczej i produkcji żywności. W praktyce prowadzi to do potencjalnych oszczędności czasu i kosztów.

Certyfikat QS nie jest obowiązkowy. Niemniej jednak jest on obecnie standardem dla wielu firm w sektorze spożywczym. Zaletą certyfikatu jest również to, że można go łączyć z innymi certyfikatami lub normami, takimi jak HACCP, ISO 9001 lub ISO 14001. Audytorzy potrzebują wtedy zazwyczaj mniej czasu na przeprowadzenie inspekcji, co zmniejsza nakład pracy potrzebny do uzyskania dodatkowych certyfikatów.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Chancen und Risiken
Loading...

Zwiększenie zaufania do produktów i procesów

Szczególnie w branży spożywczej zaufanie konsumentów, partnerów biznesowych, dostawców i producentów jest niezwykle ważne. Certyfikat QS zapewnia wzmocnienie tego zaufania dzięki niezależnemu znakowi jakości. Dla wielu konsumentów certyfikat QS jest ważnym kryterium decyzyjnym, które może pomóc w podjęciu decyzji o zakupie danego produktu.

Certyfikat QS jest ważną cechą budującą zaufanie do produktu spożywczego. Ty i Twoi partnerzy w całym łańcuchu produkcyjnym macie możliwość zademonstrowania swoich wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa żywności jako widocznego znaku dla świata zewnętrznego i przejrzystego ich udokumentowania. Dotyczy to nie tylko żywności sprzedawanej w kraju, ale także produktów wytwarzanych wspólnie z partnerami z zagranicy. W ten sposób dają one konsumentom ważny sygnał i większe bezpieczeństwo przy zakupie żywności.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Business28.png
Loading...

Proces certyfikacji QS

W pierwszym etapie wymieniamy informacje o Państwa firmie, systemie zarządzania i obszarze działalności podczas osobistego spotkania lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ponieważ czas trwania audytu zależy od wielkości i złożoności Państwa firmy, potrzebujemy od Państwa pewnych informacji, takich jak liczba pracowników. Na tej podstawie otrzymają Państwo niezwłocznie szczegółową i przejrzystą ofertę, dostosowaną do Państwa indywidualnych potrzeb.

Gdy tylko Państwa firma jest gotowa, wspólnie z Państwem ustalamy termin audytu i wybieramy zatwierdzonych audytorów z wymaganymi kompetencjami i doświadczeniem w Państwa branży. Podczas audytu certyfikacyjnego nasi audytorzy oceniają m.in. czy Państwa system zarządzania spełnia wymagania normy oraz identyfikują możliwości doskonalenia. Podczas końcowej rozmowy otrzymają Państwo szczegółową prezentację wyników od auditora DQS, w tym opis potencjału poprawy dla Państwa firmy. W razie potrzeby uzgodnione zostaną plany działania.

Następnie zostanie przygotowany raport z audytu, a Państwa firma zostanie poddana ocenie.

Audyt i jego wyniki są oceniane przez niezależną komisję certyfikacyjną DQS, która decyduje o wydaniu certyfikatu. Otrzymają Państwo raport z audytu dokumentujący wyniki audytu. W przypadku stwierdzenia niezgodności, będą Państwo mieli możliwość ich skorygowania i podjęcia odpowiednich działań w tym czasie. Jeśli wszystkie stosowne wymagania zostaną spełnione, certyfikat zostanie przyznany na okres jednego roku.

Audyt uzupełniający może być przeprowadzony po sześciu, 12 lub 24 miesiącach. To, czy jest to audit nadzorujący czy recertyfikujący, zależy od poziomu procesu.

Banking13.png
Loading...

Ile kosztuje certyfikacja QS?

Koszt certyfikacji QS zależy m.in. od wielkości firmy i złożoności procesów. Z przyjemnością i bez zobowiązań przedstawimy Państwu indywidualną ofertę dla Państwa firmy.

Business2.png
Loading...

Dlaczego firmy powinny podejść do certyfikacji QS z DQS?

 • Wysoki poziom ekspertyzy i wieloletnie doświadczenie audytorów
 • Osobiste kontakty w ponad 80 lokalizacjach na całym świecie
 • Szeroka wiedza branżowa
 • Wszystkie audyty z jednego źródła
Contact-Europe-man-shutterstock_1699506301.jpg
Loading...

Zapytaj o ofertę

Biuro DQS Polska

Z przyjemnością przedstawimy Ci indywidualną ofertę na certyfikację QS.