Gecertificeerde veiligheid en kwaliteit van vers voedsel

Met QS-certificering kunnen bedrijven die vers voedsel produceren, verwerken of verkopen hun hoge veiligheids- en kwaliteitsnormen laten bevestigen door een onafhankelijke instantie. Het QS-keurmerk wordt toegekend aan vlees, vleesproducten, fruit, groenten en diervoeder. Het wordt wereldwijd erkend en is standaard in Duitsland voor voedselverwerkende bedrijven.

Gedocumenteerde voedselveiligheid en kwaliteit

Grotere transparantie in de productieketen

Wereldwijd erkend keurmerk

Kan worden gecombineerd met andere certificeringen

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

QS Certificaat - belangrijk keurmerk voor voedselverkopers en fabrikanten

Aan het begin van de jaren 2000 werden consumenten onrustig door verschillende voedselcrises. Als reactie hierop hebben de belangrijkste verenigingen van de Duitse levensmiddelenindustrie het QS-certificaat in het leven geroepen. Het garandeert dat gecertificeerde voedingsproducten voldoen aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen.

De QS-certificering was het antwoord van de vleesindustrie op het dalende consumentenvertrouwen in haar producten. Oorspronkelijk was QS-certificering daarom beperkt tot vlees en vleesproducten. Ondertussen kunnen ook fruit, groenten en veevoeder gecertificeerd worden volgens QS. De normen voor het keurmerk zijn ontwikkeld door het Duitse bedrijf "QS Qualität und Sicherheit GmbH". Ze worden voortdurend gecontroleerd op geldigheid en actualiteit en regelmatig aangepast.
Het QS-keurmerk dekt de hele productiecyclus van levensmiddelen. Op deze manier wordt de hele productieketen transparant en traceerbaar voor consumenten, van het veld tot de groothandel, van de varkensboerderij tot de verpakte biefstuk in de supermarkt.
De kwaliteitsborging onder het QS-keurmerk is gebaseerd op drie controleniveaus.

 1. Operationele zelfcontrole: Alle deelnemers in de voedselketen zorgen ervoor dat ze de vereisten van het QS-keurmerk nauwgezet naleven en documenteren hun maatregelen.
 2. Onafhankelijke audits door erkende auditors: De voedselproducerende en/of -verwerkende bedrijven worden uitgebreid geïnspecteerd en geanalyseerd op basis van gedefinieerde criteria. Deze taken worden uitgevoerd door QS-goedgekeurde auditorganisaties zoals DQS. Regelmatige inspecties brengen onmiddellijk hiaten in de kwaliteitsborging aan het licht. Tegelijkertijd zorgen controleprogramma's ervoor dat laboratoriumtests regelmatig worden uitgevoerd en dat alle gegevens op een gestructureerde manier worden geregistreerd.
 3. Controle van controle: Met behulp van een Permanent Intern Controle Systeem (PICS) wordt het hele kwaliteitsborgingsproces opnieuw gecontroleerd. Het werk van de controleurs wordt dus gecontroleerd door een hogere autoriteit. Dit is een dubbele zekerheid, die de veiligheid en kwaliteit van voedselproducten nogmaals bevestigt.

Audits en inspecties volgen een risicogeoriënteerde aanpak. Als fouten in het kwaliteitsbeheer vaker voorkomen, zijn de intervallen tussen de afzonderlijke inspecties korter.

Meer tonen
Minder tonen
Zielgruppe
Loading...

Voor welke bedrijven is het QS-keurmerk geschikt?

Het QS-keurmerk is geschikt voor alle bedrijven die vers voedsel produceren, opslaan en verkopen. Omdat de certificering wereldwijd wordt erkend, kan het keurmerk worden gebruikt voor voedingsmiddelen die zowel in eigen land als in het buitenland worden geproduceerd.

De volgende spelers op de voedselmarkt kunnen worden gecertificeerd volgens QS:

 • Food retail: Hier worden vooral de kwaliteit en veiligheid van de voedselopslag gecontroleerd. Factoren zoals personeelshygiëne of opslagtemperatuur spelen ook een belangrijke rol.
 • Vleesindustrie: In vleesverwerkende bedrijven controleren de auditors onder andere of de koudeketen consequent wordt gehandhaafd. Ook de verpakking van vleesproducten en vlees wordt gecontroleerd.
 • Veeteelt: In vetmesterijen of fokkerijen controleren de auditors onder andere of er regelmatig veterinaire bezoeken worden afgelegd en of de dieren op een voor de soort geschikte manier worden gehouden als onderdeel van de QS-certificering. De audits omvatten ook regelmatige hygiënecontroles in stallen of slachthuizen. Het transport van dieren naar het verwerkingsbedrijf mag ook alleen worden uitgevoerd door QS-gecertificeerde bedrijven.
 • Producenten van diervoeder: De focus ligt hier vooral op de kwaliteit van de grondstoffen. Deze moeten hygiënisch veilig zijn, mogen geen schadelijke stoffen bevatten en moeten op de juiste manier worden opgeslagen om aan de criteria van het QS-keurmerk te voldoen.
 • Fruit- en groentetelers: Deze boerderijen worden ook geïnspecteerd als onderdeel van de QS audits. Er worden hoge eisen gesteld aan kwaliteit en hygiëne.
Meer tonen
Minder tonen
Mehrwert
Loading...

Kan worden gecombineerd met andere certificeringen

QS certificering kan ook gecombineerd worden met andere goedkeuringen en certificaten door bedrijven in de voedingsindustrie en voedselproductie. In de praktijk levert dit mogelijke besparingen op in tijd en kosten.

Het QS-certificaat is niet verplicht. Toch is het inmiddels standaard voor veel bedrijven in de voedingsmiddelensector. De certificering biedt ook het voordeel dat het gecombineerd kan worden met andere certificaten of standaarden zoals HACCP, ISO 9001 of ISO 14001. De auditors hebben dan meestal minder tijd nodig voor de inspecties, waardoor de extra certificeringen minder moeite kosten.

Meer tonen
Minder tonen
Chancen und Risiken
Loading...

Meer vertrouwen in uw producten en processen

Vooral in de voedingsindustrie is het vertrouwen van consumenten, zakenpartners, leveranciers of producenten enorm belangrijk. Met een QS certificering zorgt u ervoor dat dit vertrouwen wordt versterkt door een onafhankelijk keurmerk. Voor veel consumenten is het QS-certificaat een belangrijk beslissingscriterium dat kan helpen bij de beslissing om een product wel of niet te kopen.

Een QS-certificaat is een belangrijk vertrouwenwekkend kenmerk van een voedingsproduct. U en uw partners in de hele productieketen hebben de mogelijkheid om uw hoge normen voor voedselkwaliteit en -veiligheid als een zichtbaar teken aan de buitenwereld te tonen en transparant te documenteren. Dit geldt niet alleen voor voedsel dat in eigen land wordt verkocht, maar ook voor producten die samen met partners uit het buitenland worden geproduceerd. Op deze manier geven ze consumenten een belangrijk signaal en meer zekerheid bij het kopen van voedsel.

Meer tonen
Minder tonen
Business28.png
Loading...

Het proces van een QS certificering

In de eerste stap wisselen we informatie uit over uw bedrijf, uw managementsysteem en werkterrein in een persoonlijk gesprek of per e-mail. Aangezien de duur van de audit afhangt van de grootte en complexiteit van uw bedrijf, hebben we enkele gegevens van u nodig, zoals het aantal werknemers. Op basis hiervan ontvangt u onmiddellijk een gedetailleerde en transparante offerte, op maat van uw individuele behoeften.

Zodra uw bedrijf er klaar voor is, wordt samen met u een auditdatum vastgelegd en worden erkende auditors met de vereiste competentie en ervaring in uw branche geselecteerd. Tijdens de certificeringsaudit beoordelen onze auditors onder andere of uw managementsysteem voldoet aan de eisen van de norm en identificeren ze mogelijkheden voor verbetering. In een eindgesprek ontvangt u een gedetailleerde presentatie van de resultaten van uw DQS-auditor, inclusief een beschrijving van het verbeterpotentieel voor uw bedrijf. Indien nodig worden er actieplannen afgesproken.

Vervolgens wordt er een auditrapport opgesteld en wordt uw bedrijf geëvalueerd.

De audit en de resultaten ervan worden geëvalueerd door de onafhankelijke certificeringscommissie van DQS, die beslist over de uitgifte van het certificaat. U ontvangt een auditrapport met de auditresultaten. Als er afwijkingen zijn, krijgt u de gelegenheid om deze te corrigeren en passende maatregelen te nemen. Als aan alle toepasselijke eisen is voldaan, ontvangt u het certificaat met een geldigheidsduur van één jaar.

Een opvolgingsaudit kan worden uitgevoerd na zes maanden, na 12 maanden of na 24 maanden. Of dit een toezichtsaudit of een hercertificeringsaudit is, hangt af van uw procesniveau.

Banking13.png
Loading...

Wat kost QS certificering?

De kosten van QS certificering hangen onder andere af van de grootte van je bedrijf en de complexiteit van je processen. We maken graag een vrijblijvende individuele offerte voor uw bedrijf.

Business2.png
Loading...

Waarom zouden bedrijven QS-certificering met DQS benaderen?

 • Hoog expertiseniveau en jarenlange ervaring van de auditors
 • Persoonlijke contacten op meer dan 80 locaties wereldwijd
 • Uitgebreide kennis van de industrie
 • Alle audits uit één hand
Contact-Latin-America-woman-shutterstock_2001161198.jpg
Loading...

Vraag een offerte aan

Uw lokale contactpersoon

We geven je graag een offerte op maat voor QS-certificering.