Tuoreiden elintarvikkeiden sertifioitu turvallisuus ja laatu

QS-sertifioinnin avulla riippumaton elin voi vahvistaa tuoreita elintarvikkeita tuottavien, jalostavien tai myyvien yritysten korkeat turvallisuus- ja laatuvaatimukset. QS-merkki myönnetään lihalle, lihatuotteille, hedelmille, vihanneksille ja rehulle. Se on tunnustettu maailmanlaajuisesti, ja se on Saksassa elintarvikkeiden jalostusyritysten standardi.

Dokumentoitu elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu

Suurempi avoimuus tuotantoketjussa

Maailmanlaajuisesti tunnustettu hyväksymismerkintä

Voidaan yhdistää muihin sertifikaatteihin

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

QS-sertifikaatti - tärkeä hyväksymismerkki elintarvikkeiden vähittäismyyjille ja valmistajille

2000-luvun alussa kuluttajat olivat järkyttyneitä erilaisista elintarvikekriiseistä. Reagoidakseen tähän Saksan elintarviketeollisuuden tärkeimmät järjestöt perustivat QS-sertifikaatin. Sillä varmistetaan, että sertifioidut elintarvikkeet täyttävät korkeimmat laatu- ja turvallisuusstandardit.

QS-sertifiointi oli lihateollisuuden vastaus kuluttajien luottamuksen heikkenemiseen sen tuotteita kohtaan. Alun perin QS-sertifiointi rajoittui siksi lihaan ja lihatuotteisiin. Sittemmin myös hedelmät, vihannekset ja rehut voidaan sertifioida QS-sertifioinnin mukaisesti. Merkin standardit on kehittänyt saksalainen yritys QS Qualität und Sicherheit GmbH. Niiden voimassaolo ja ajantasaisuus tarkistetaan jatkuvasti ja niitä mukautetaan säännöllisesti.
QS-hyväksyntämerkintä kattaa koko elintarviketuotantosyklin. Näin koko tuotantoketju on kuluttajille läpinäkyvä ja jäljitettävissä pellolta tukkukauppiaalle, sikatilalta supermarketin pakattuun pihviin.
QS-hyväksyntämerkin mukainen laadunvarmistus perustuu kolmeen valvontatasoon.

 1. Toiminnallinen omavalvonta: Kaikki elintarvikeketjun toimijat varmistavat, että QS-merkin vaatimuksia noudatetaan tunnollisesti, ja dokumentoivat toimenpiteensä.
 2. Hyväksyttyjen tarkastajien suorittamat riippumattomat tarkastukset: Elintarvikkeita tuottavat ja/tai jalostavat yritykset tarkastetaan kattavasti ja analysoidaan määriteltyjen kriteerien perusteella. Nämä tehtävät suorittavat QS:n hyväksymät auditointiorganisaatiot, kuten DQS. Säännölliset tarkastukset paljastavat välittömästi puutteet laadunvarmistuksessa. Samalla valvontaohjelmilla varmistetaan, että laboratoriokokeita tehdään säännöllisesti ja että kaikki tiedot kirjataan jäsennellysti.
 3. Valvonnan valvonta: Pysyvän sisäisen valvontajärjestelmän (PICS) avulla koko laadunvarmistusprosessi tarkastetaan uudelleen. Tarkastajien työn tarkastaa siis ylempi viranomainen. Kyseessä on kaksinkertainen varmistus, joka vahvistaa vielä kerran elintarvikkeiden turvallisuuden ja laadun.

Auditoinnissa ja tarkastuksissa noudatetaan riskilähtöistä lähestymistapaa. Jos laadunhallintavirheitä esiintyy useammin, yksittäisten tarkastusten väli on lyhyempi.

Näytä lisää
Näytä vähemmän
Zielgruppe
Loading...

Mille yrityksille QS-sertifiointi sopii?

QS-hyväksyntämerkki sopii kaikille yrityksille, jotka tuottavat, varastoivat ja myyvät tuoreita elintarvikkeita. Koska sertifiointi tunnustetaan maailmanlaajuisesti, sinettiä voidaan käyttää sekä kotimaassa että ulkomailla tuotetuille elintarvikkeille.

Seuraavat elintarvikemarkkinoiden toimijat voivat saada QS-sertifioinnin:

 • Elintarvikkeiden vähittäiskauppa: Täällä valvotaan ensisijaisesti elintarvikkeiden varastoinnin laatua ja turvallisuutta. Henkilökunnan hygienian tai säilytyslämpötilan kaltaisilla tekijöillä on myös tärkeä rooli.
 • Lihateollisuus: Lihanjalostuslaitoksissa auditoijat tarkastavat muun muassa sen, että kylmäketjua ylläpidetään johdonmukaisesti. Myös lihatuotteiden ja lihan pakkaukset tarkastetaan.
 • Kotieläintalous: Lihotus- tai kasvatustiloilla auditoijat tarkastavat muun muassa, tehdäänkö eläinlääkärikäyntejä säännöllisesti ja pidetäänkö eläimiä lajinmukaisesti osana QS-sertifiointia. Auditointeihin kuuluvat myös säännölliset hygieniatarkastukset talleilla tai teurastamoissa. Myös eläinten kuljetuksen jalostuslaitokseen saavat suorittaa vain QS-sertifioidut yritykset.
 • Rehun tuottajat: Tässä yhteydessä keskitytään ensisijaisesti raaka-aineiden laatuun. Niiden on oltava hygieenisesti turvallisia, ne eivät saa sisältää haitallisia aineita ja ne on varastoitava asianmukaisesti, jotta ne täyttävät QS-merkin kriteerit.
 • Hedelmien ja vihannesten viljelijät: Myös nämä tilat tarkastetaan osana QS-auditointeja. Laadulle ja hygienialle asetetaan korkeat vaatimukset.
Näytä lisää
Näytä vähemmän
Mehrwert
Loading...

Voidaan yhdistää muihin sertifikaatteihin

QS-sertifiointi voidaan yhdistää myös elintarviketeollisuuden ja elintarviketuotannon yritysten muihin hyväksyntöihin ja sertifikaatteihin. Käytännössä tämä johtaa mahdollisiin säästöihin ajan ja kustannusten suhteen.

QS-sertifikaatti ei ole pakollinen. Se on kuitenkin nykyään vakio monille elintarvikealan yrityksille. Sertifikaatin etuna on myös se, että se voidaan yhdistää muihin sertifikaatteihin tai standardeihin, kuten HACCP, ISO 9001 tai ISO 14001. Tällöin tarkastajat tarvitsevat yleensä vähemmän aikaa tarkastuksiin, mikä vähentää lisäsertifiointien vaatimaa työmäärää.

Näytä lisää
Näytä vähemmän
Chancen und Risiken
Loading...

Lisää luottamusta tuotteisiisi ja prosesseihisi

Erityisesti elintarviketeollisuudessa kuluttajien, liikekumppaneiden, toimittajien tai tuottajien luottamus on erittäin tärkeää. QS-sertifioinnilla varmistat, että tätä luottamusta vahvistaa riippumaton hyväksymismerkintä. Monille kuluttajille QS-sertifikaatti on tärkeä päätöksentekokriteeri, joka voi auttaa päättämään, ostetaanko tuote vai ei.

QS-sertifikaatti on tärkeä elintarviketuotteen luottamusta lisäävä ominaisuus. Sinulla ja yhteistyökumppaneillasi koko tuotantoketjussa on mahdollisuus osoittaa elintarvikkeiden korkeat laatu- ja turvallisuusstandardit näkyvänä merkkinä ulkomaailmalle ja dokumentoida ne avoimesti. Tämä ei koske ainoastaan kotimaassa myytäviä elintarvikkeita, vaan myös tuotteita, jotka on valmistettu yhdessä ulkomaisten kumppaneiden kanssa. Näin ne antavat kuluttajille tärkeän signaalin ja lisäävät turvallisuutta elintarvikkeita ostaessaan.

Näytä lisää
Näytä vähemmän
Business28.png
Loading...

QS-sertifioinnin prosessi

Ensimmäisessä vaiheessa vaihdamme tietoja yrityksestäsi, johtamisjärjestelmästäsi ja toimialastasi henkilökohtaisessa tapaamisessa tai sähköpostitse. Koska auditoinnin kesto riippuu yrityksesi koosta ja monimutkaisuudesta, tarvitsemme sinulta joitakin tietoja, kuten työntekijöiden määrän. Tämän perusteella saatte nopeasti yksityiskohtaisen ja avoimen tarjouksen, joka on räätälöity yksilöllisiin tarpeisiinne.

Heti kun yrityksesi on valmis, auditointipäivä sovitaan yhdessä kanssasi ja valitaan hyväksytyt auditoijat, joilla on tarvittava pätevyys ja kokemus toimialaltasi. Sertifiointiauditoinnin aikana auditoijamme arvioivat muun muassa, täyttääkö johtamisjärjestelmäsi standardin vaatimukset, ja tunnistavat parannusmahdollisuuksia. Loppukeskustelussa saatte DQS:n auditoijalta yksityiskohtaisen esityksen tuloksista, mukaan lukien kuvauksen yrityksenne parannusmahdollisuuksista. Tarvittaessa sovitaan toimintasuunnitelmista.

Tämän jälkeen laaditaan auditointiraportti ja yrityksesi arvioidaan.

DQS:n riippumaton sertifiointilautakunta arvioi auditoinnin ja sen tulokset ja päättää sertifikaatin myöntämisestä. Saat auditointiraportin, jossa dokumentoidaan auditoinnin tulokset. Jos havaitset poikkeamia, sinulla on mahdollisuus korjata ne ja ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin tässä vaiheessa. Jos kaikki sovellettavat vaatimukset täyttyvät, saat sertifikaatin, jonka voimassaoloaika on yksi vuosi.

Seuranta-auditointi voidaan suorittaa kuuden kuukauden, 12 kuukauden tai 24 kuukauden kuluttua. Se, onko kyseessä seuranta-auditointi vai uudelleensertifiointiauditointi, riippuu prosessin tasosta.

Banking13.png
Loading...

Mitä QS-sertifiointi maksaa?

QS-sertifioinnin kustannukset riippuvat muun muassa yrityksesi koosta ja prosessiesi monimutkaisuudesta. Teemme mielellämme yrityksellesi yksilöllisen tarjouksen sitoumuksetta.

Business2.png
Loading...

Miksi yritysten tulisi lähestyä QS-sertifiointia DQS:n kanssa?

 • Auditoijien korkea asiantuntemus ja monivuotinen kokemus
 • Henkilökohtaiset kontaktit yli 80 toimipisteessä maailmanlaajuisesti
 • Laaja toimialatuntemus
 • Kaikki auditoinnit yhdestä lähteestä
Contact-Latin-America-woman-shutterstock_2001161198.jpg
Loading...

Pyydä tarjous

Paikallinen yhteyshenkilösi

Annamme mielellämme räätälöidyn tarjouksen QS-sertifioinnista.