Sertifikovana bezbednost i kvalitet sveže hrane

Uz QS sertifikaciju, kompanije koje proizvode, obrađuju ili prodaju svežu hranu mogu da imaju svoje visoke standarde bezbednosti i kvaliteta koje potvrđuje nezavisno telo. QS test pečat se dodeljuje mesu, mesnim proizvodima, voću, povrću i hrani za životinje. Priznat je širom sveta i standardan je u Nemačkoj za kompanije za preradu hrane.

Dokumentovana bezbednost i kvalitet hrane

Veća transparentnost u proizvodnom lancu

Globalno priznat pečat

Može se kombinovati sa drugim sertifikatima

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

QS Certificate - important seal of approval for food retailers and manufacturers

QS Sertifikat - važna oznaka odobrenja za prodavce i proizvođače hrane

QS sertifikacija je bila reakcija mesne industrije na pad poverenja potrošača u njene proizvode. QS sertifikacija je stoga bila ograničena na meso i proizvode od mesa. U međuvremenu, voće, povrće i hrana za životinje takođe mogu biti sertifikovani prema QS- u. Standarde za pečat razvila je nemačka kompanija "QS Qualität und Sicherheit GmbH". Neprekidno se proverava da li postoje validnost i autentičnost i redovno se prilagođavaju.
QS pečat odobravanja pokriva ceo ciklus proizvodnje hrane. Na taj način ceo proizvodni lanac postaje transparentan i dostupan za potrošače, od njive do veleprodaje, od farme svinja do upakovane šnicle u supermarketu.
Garancija kvaliteta izvršena pod QS pečatom odobrenja zasniva se na tri kontrolna nivoa.

 1. Operativni samo-nadzor: Svi učesnici u lancu ishrane obezbeđuju savesno poštovanje zahteva QS pečata i samostalno dokumentuju svoje mere.
 2. Nezavisni auditi odobrenih auditora: Preduzeća za proizvodnju i/ili preradu hrane se sveobuhvatno pregledaju i analiziraju na osnovu definisanih kriterijuma. Ove zadatke izvršavaju organizacije za nadzor koje je odobrio QS, kao što je DQS. Redovne inspekcije blagovremeno otkrivaju nedostatke u osiguranju kvaliteta. Istovremeno, programi praćenja obezbeđuju redovno obavljanje laboratorijskih testova, kao i da se svi podaci beleže na strukturiran način.
 3. Unutrašnja kontrola: Uz pomoć Trajnog sistema unutrašnje kontrole (PICS), ceo proces provere kvaliteta se ponovo proverava. Rad auditora tako proverava viši autoritet. Ovo je dvostruka verifikacija, koja još jednom potvrđuje bezbednost i kvalitet prehrambenih proizvoda.

Auditi i inspekcije prate pristup orijentisan na rizik. Ako se greške u upravljanju kvalitetom češće javljaju, intervali između pojedinačnih inspekcija su kraći.

Prikaži više
Prikaži manje
Zielgruppe
Loading...

Za koje kompanije je pogodna QS sertifikacija?

QS pečat odobrenja je pogodan za sve kompanije koje proizvode, skladište i prodaju svežu hranu. S obzirom da je sertifikacija prepoznata širom sveta, pečat se može koristiti za prehrambene proizvode proizvedene u zemlji i u inostranstvu.

Sledeći učesnici na tržištu hrane mogu biti sertifikovani prema QS-u:

 • Maloprodaja hrane: Ovde se prvenstveno kontrolišu kvalitet i bezbednost skladištenja hrane. Faktori kao što su higijena osoblja ili temperatura skladištenja takođe igraju važnu ulogu.
 • Mesna industrija: U fabrikama za preradu mesa, auditori, između ostalog, proveravaju da li se hladni lanac dosledno održava. Proverava se i pakovanje mesnih proizvoda i mesa.
 • Uzgajivači životinja: U gojenju farmi ili u operacijama uzgoja, auditori, između ostalog, proveravaju da li se redovno sprovode veterinarske posete i da li se životinje drže na odgovarajući način kao deo QS sertifikacije. Auditi takođe uključuju redovne higijenske provere u štalama ili klanicama. Transport životinja u fabriku za preradu takođe mogu da sprovode samo kompanije sertifikovane za QS.
 • Proizvođači hrane za životinje: Ovde je fokus pre svega na kvalitetu sirovina. One moraju biti higijenski bezbedne, ne smeju da sadrže štetne materije i moraju se pravilno skladištiti kako bi se zadovoljili kriterijumi QS pečata.
 • Uzgajivači voća i povrća: Ove farme se takođe pregledaju u sklopu QS provere. Visoki zahtevi se polažu na kvalitet i higijenu.
Prikaži više
Prikaži manje
Business28.png
Loading...

Proces QS sertifikacije

U prvoj fazi, razgovaraćemo o vašoj kompaniji, sistemu upravljanja kvalitetom i ciljevima QS sertifikacije. Na osnovu tih informacija, dobićete veoma brzo detaljnu i transparentnu ponudu, prilagođenu vašim individualnim potrebama.

Čim vaša kompanija bude spremna, dogovorićemo datum audita, odabraćemo odobreni auditorski tim sa potrebnom kompetentnošću i iskustvom u vašoj industriji. Tokom audita, naši auditori, između ostalog, ocenjuju da li vaš sistem menadžmenta ispunjava zahteve standarda i identifikuje potencijal za poboljšanje.

Na završnom sastanku, dobićete detaljnu prezentaciju rezultata provere od vašeg DQS auditora, uključujući opis potencijala za poboljšanje vašeg preduzeća. Ako bude potrebno, biće dogovoreni akcioni planovi i rokovi za zatvaranje nađenih neusaglašenosti.

Nakon toga, biće pripremljen detaljan izveštaj sa provere i ocena vaše kompanije

Nakon sertifikacionog audita, rezultati se procenjuju od strane nezavisne sertifikacione komisije DQS-a. Dobićete detaljan izveštaj sa rezultatima audita, i ako su svi zahtevi standarda ispunjeni, vaš QS sertifikat.

Nadzorni audit može da se sprovede posle šest meseci, posle 12 meseci ili posle 24 meseca. Da li je ovo nadzor ili resertifikaciona provera, zavisi od nivoa procesa.

Banking13.png
Loading...

Koliko košta QS sertifikacija?

Troškovi  sertifikacije zavise od niza faktora, kao što su veličina vaše kompanije, postojanje već sertifikovanog sistema upravljanja i kompleksnost sistema upravljanja bezbednošću hrane. Ovi faktori utiču na trajanje audita i na njegovu cenu, te stoga nije moguće definisati fiksnu cenu sertifikacije. Iz ovih razloga, DQS Srbija je na raspolaganju za izradu individualne ponude za vašu kompaniju, organizaciju ili agenciju.

Business2.png
Loading...

Zašto DQS?

 • Auditi koji pružaju dodatnu vrednost i detaljan uvid u vašu organizaciju od strane naših eksperata
 • Kompetentni auditori sa velikim praktičnim znanjem u Vašoj oblasti poslovanja
 • Akreditovani i međunarodno priznati sertifikati
 • Puna podrška naših stručnjaka, na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou
 • Individualne ponude sa fleksibilnim uslovima ugovora i bez skrivenih troškova
Contact-Latin-America-woman-shutterstock_2001161198.jpg
Loading...

Upit za ponudu

Vaš lokalni kontakt - DQS Srbija

Stojimo Vam na raspolaganju za sve potrebne informacije. Bićemo više nego zadovoljni da Vam pripremimo personalizovanu ponudu za sertifikaciju prilagođenu vašoj kompaniji ili organizaciji.