Społeczna odpowiedzialność wobec pracowników

Uzyskując certyfikat SA8000, udowadniasz, że Twoja firma przestrzega praw człowieka, bierze pod uwagę prawa pracowników i stwarza najlepsze warunki w miejscu pracy. Jako firma posiadająca certyfikat SA8000, wykazujesz się systemem zarządzania, który zapewnia społecznie odpowiedzialne działania zgodnie z konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy i Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, a także Konwencji ONZ o Prawach Dziecka.

Uznany na arenie międzynarodowej dowód odpowiedzialności społecznej

Przestrzeganie odpowiednich wymogów zgodności

Wiarygodność wobec wszystkich zainteresowanych stron

Zwiększona konkurencyjność

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Czym jest norma SA8000?

SA8000 została opracowana pod koniec lat 90. przez organizację non-profit SAI (Social Accountability International) jako podstawa dobrowolnej certyfikacji w zakresie przyjmowania przez firmę odpowiedzialności społecznej. Wymagania koncentrują się między innymi na kwestiach społecznych, takich jak praca dzieci, praca pod przymusem, zdrowie i bezpieczeństwo, wolność zrzeszania się, dyskryminacja, dyscyplina, czas pracy i wynagrodzenie. Z drugiej strony, w centrum uwagi znajduje się system zarządzania przedsiębiorstwem w kontekście normy ISO 9001. Tę międzynarodową normę można łatwo zintegrować z istniejącymi systemami zarządzania.

Business28.png
Loading...

Jak przebiega audyt SA8000?

DQS certyfikuje na całym świecie zgodnie z SA8000 w imieniu międzynarodowej sieci certyfikacyjnej IQNet. Przed właściwym audytem można określić poziom dojrzałości systemu zarządzania online za pomocą tzw. samooceny Social Fingerprint®. Po złożeniu zamówienia oferujemy opcjonalny audyt wstępny.

Właściwy audyt certyfikacyjny odbywa się na miejscu, w lokalnym języku i z uwzględnieniem krajowych przepisów prawa pracy.

Po pomyślnie zakończonym audycie otrzymujesz certyfikat ważny przez trzy lata. Audyty nadzorujące odbywają się co roku. Po trzech latach przeprowadza się audyt recertyfikacyjny.

Z certyfikatem możesz używać zastrzeżonego znaku towarowego "IQNet" jako rozpoznawalnego na całym świecie synonimu jakości i zostaniesz zarejestrowany w SAAS jako certyfikowany zakład.

Banking13.png
Loading...

Jakie są koszty certyfikacji SA8000?

Mimo że audyt SA8000 ma być przeprowadzony zgodnie z ustrukturyzowanymi wytycznymi, koszty zależą od różnych czynników, na przykład od złożoności przedsiębiorstwa. Dlatego nie ma jednej, uniwersalnej oferty dla każdej firmy.

Business2.png
Loading...

Dlatego właśnie DQS jest Państwa partnerem z wyboru:

  • Członek międzynarodowej sieci IQNet
  • Doświadczenie i kompetencje we wszystkich branżach
  • Wszystkie audyty z jednego źródła
  • Globalna obecność, lokalny serwis
Contact-Africa-woman-shutterstock_offset_2000643158-min.jpg
Loading...

Zapytaj o ofertę

Twoja lokalna osoba kontaktowa

Chętnie przedstawimy Ci indywidualną ofertę na certyfikację SA8000.