Zajištění dodržování lidských práv v dodavatelském řetězci pomocí sociálního auditu

Žádná společnost nechce, aby její výrobky byly založeny na nelidské práci. Mnoho společností se spoléhá na kodexy chování, které by měli dodavatelé a výrobci dodržovat. V praxi však taková prohlášení obvykle nejsou příliš transparentní. Díky sociálním auditům si mohou společnosti udělat obrázek o pracovních podmínkách na místě a nechat si potvrdit dodržování lidských práv a spravedlivých pracovních podmínek.

Větší transparentnost pro celý dodavatelský řetězec

Dodržování povinnosti péče o lidská práva

Minimalizace odpovědnosti, ochrana dobrého jména

Prokázání souladu s firemní povinností péče

Sociální audit zahrnuje více než jen sociální aspekty

Sociální audit se zpočátku zaměřuje na sociální rámcové podmínky pro zaměstnance. Nezávislé audity však jdou mnohem dál. Cílem je vytvořit ucelený obraz o pracovních podmínkách a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a lidských práv.

K provádění sociálních auditů se používají různé auditorské standardy. Bez ohledu na danou normu zkušení auditoři obvykle kontrolují na místě v továrnách a výrobních závodech následující aspekty:

 • Pracovní podmínky: Za jakých podmínek jsou výrobky nebo suroviny zpracovávány? Je pracovníkům vyplácena spravedlivá mzda?
 • Bezpečnost práce: Dodržuje výrobce platné bezpečnostní normy pro své zaměstnance? Odpovídají stanovené bezpečnostní normy požadavkům zákazníků?
 • Lidská práva: Existují odpovídající postupy k vyloučení dětské práce? Je se všemi pracovníky zacházeno lidsky? Mají právo na přestávky v práci a dovolenou?
 • Ochrana životního prostředí: Přijímá dodavatel opatření na ochranu životního prostředí? Jsou při výrobě uplatňována kritéria udržitelnosti?
 • Dodržování předpisů: Přijímá dodavatel opatření proti korupci? Jsou prováděna protikorupční opatření?

Auditoři získávají odpovědi na tyto otázky přímo na místě během auditu. Za tímto účelem jsou vedeny rozhovory se zaměstnanci. Kontrolují se také důležité dokumenty, jako jsou výplatní pásky, pracovní rozvrhy a další dokumenty. Aby bylo možné klasifikovat bezpečnost práce, kontrolují se také stroje a celá technická infrastruktura dodavatelů.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Loading...

Důležité normy pro provádění sociálních auditů

Sociální audity mohou vycházet z různých standardů. Společnost DQS je uznávána pro certifikaci podle mnoha celosvětově platných norem a může provádět odpovídající audity pro společnosti po celém světě. Audity se opírají o podobná kritéria auditu, ale specializují se na konkrétní odvětví nebo segmenty.

Mezi důležité standardy pro sociální audity patří např:

 • Responsible Business Alliance (RBA)
 • Společně pro udržitelnost (Together for Sustainability, TfS)
 • Aluminum Stewardship Initiative (ASI)
 • Hodnocení udržitelnosti zemědělských podniků (FSA)
 • SA8000
 • Sedex SMETA

Kromě těchto standardů lze sociální audity provádět také individuálně pro každou společnost nebo obchodní jednotku.

Každý sociální audit, bez ohledu na použitý standard auditu, zohledňuje dodržování environmentálních a etických zásad a také sociální praktiky všech zúčastněných stran zapojených do dodavatelského řetězce. Cílem auditu je vždy vytvořit ucelený obraz a porozumění podmínkám na místě. Po zavedených rutinních postupech mohou následovat takzvané "následné" audity, které zajistí, že certifikované standardy jsou i nadále dodržovány.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Loading...

Co je to sociální audit?

Sociálním auditům se také říká " audity dodržování sociálních předpisů". Jedná se o audity, které provádí nezávislá auditorská organizace. Kontrolují, zda společnost a všechny zúčastněné strany v dodavatelském řetězci dodržují důležité normy týkající se lidských práv a spravedlivých pracovních podmínek.

Loading...

Kompetence našich auditorů

Skutečnost, že je DQS široce uznávaná, je důsledkem našeho přísného přístupu ke kvalifikaci auditorů. Jsme přesvědčeni, že sociální audit může být účinný pouze tehdy, pokud v týmu auditorů jsou jak technické kompetence, tak zkušenosti v oboru, emoční inteligence, znalost místních podmínek a integrita:

 • Technická způsobilost: Aby byli auditoři schopni identifikovat potenciální nebezpečí, musí být vyškoleni v oblasti bezpečného používání strojů a zařízení.
 • Zkušenosti v oboru: Každé odvětví má svůj vlastní rizikový profil. Nasazujeme pouze týmy auditorů, kteří mají příslušné odborné zkušenosti.
 • Emoční inteligence: Aby mohli auditoři efektivně provádět prověrky zaměstnanců, musí si získat jejich důvěru. DQS je průkopníkem v tom, že školíme i měkké dovednosti, například v projektu ProGASA, iniciativě na podporu genderového povědomí v sociálních auditech.
 • Znalost místních podmínek: Pokud je to možné, využíváme místní auditory, kteří hovoří vaším jazykem a znají místní zákony.
 • Integrita: Naše auditory známe osobně a úspěšně s nimi spolupracujeme již řadu let.
Loading...

Členství v APSCA: profesionalita a akceptace

V roce 2016 se společnost DQS jako jedna z prvních auditorských společností připojila k iniciativě APSCA (Asociace profesionálních auditorů v oblasti dodržování sociálních předpisů). Tato organizace byla založena s cílem zvýšit přidanou hodnotu a efektivitu nezávislých sociálních auditů. Mnoho společností uznává audity pouze v případě, že byly provedeny auditory APSCA.

Business28.png
Loading...

Proces sociálního auditu

V prvním kroku si při osobním setkání nebo e-mailem vyměníme informace o vaší společnosti, systému řízení a oboru činnosti. Vzhledem k tomu, že délka auditu závisí na velikosti a složitosti vaší společnosti, potřebujeme od vás některé informace, například počet zaměstnanců. Na jejich základě obratem obdržíte podrobnou a transparentní nabídku, která bude přizpůsobena vašim individuálním potřebám.

Předaudit nabízí možnost předem zkontrolovat dodržování standardních požadavků a identifikovat potenciál ke zlepšení i silné stránky. Zejména v případě počáteční certifikace může být užitečné získat hodnocení kvalifikovaného auditora DQS v průběhu nebo po zavedení požadavků normy.

Mnohé normy zahrnují také sebehodnocení, kdy vaše společnost obdrží digitální dotazník a poskytne informace o příslušných politikách, procesech, rizicích a příležitostech společnosti. Toto sebehodnocení slouží jako posouzení rizik a pomáhá auditorskému týmu připravit se na audit.

Poté následuje audit na místě, při kterém my v DQS zkontrolujeme, zda vaše informace odpovídají kritériím normy. Zároveň naši auditoři zaznamenají případné nedostatky a společně s vámi vypracují koncepci, jak realizovat zjištěný potenciál ke zlepšení prostřednictvím vhodných opatření.

Ze zjištění vašeho auditu je vypracována podrobná zpráva. Díky tomu můžete svým zákazníkům poskytnout přehled o výsledcích auditu a prokazatelně tak splnit jejich požadavky. Zda a kdy by měl proběhnout další audit, obvykle závisí na požadavcích vašich zákazníků. U některých norem lze také vystavit certifikát.

Banking13.png
Loading...

Kolik stojí sociální audit?

Náklady na sociální audit závisí mimo jiné na zvolené normě auditu, velikosti podniku a počtu zaměstnanců. Rádi vám nezávazně vypracujeme individuální nabídku pro vaši společnost.

Business2.png
Loading...

Výhody sociálních auditů od DQS pro vás

 • Dlouholeté zkušenosti v oboru v kombinaci s vysokou technickou kompetencí
 • Odborné znalosti a akreditace pro všechny příslušné normy
 • Zkušení auditoři s vysokou technickou odborností
Contact-Latin-America-woman-shutterstock_2001161198.jpg
Loading...

Žádost o cenovou nabídku

Váš místní kontakt

Rádi vám poskytneme individuální nabídku na provedení sociálních auditů.