Osiguravanje ljudskih prava u opskrbnom lancu auditima društvene odgovornosti

Nijedna organizacija ne želi da se njihovi proizvodi temelje na nehumanom radu. Mnoga se poduzeća oslanjaju na kodekse ponašanja koje bi dobavljači i proizvođači trebali poštivati. U praksi takve izjave obično nisu previše transparentne. Auditima društvene odgovornosti organizacije mogu dobiti sliku radnih uvjeta na licu mjesta i potvrditi svoje poštivanje ljudskih prava i ispravnih radnih uvjeta.

Više transparentnosti u cijelom opskrbnom lancu

Poštivanje ljudskih prava

Smanjite odgovornost, zaštitite svoj ugled

Pokažite usklađenost s korporativnom obvezom dužne brige

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Audit društvene odgovornosti pokriva više od samo društvenih aspekata

Audit društvene odgovornosti se u početku usredotočuje na društvene okvirne uvjete za zaposlenike. Ali neovisni auditi idu daleko dalje od toga. Cilj je stvoriti cjelovitu sliku radnih uvjeta i poštivanja zaštite zdravlja i sigurnosti pri radu i ljudskih prava.

Za provođenje audita  društvene odgovornosti koriste se različiti standardi za auditiranje. Bez obzira o kojem je standardu riječ, iskusni auditori obično na licu mjesta u tvornicama i proizvodnim pogonima provjeravaju sljedeće aspekte:

 • Radni uvjeti: Pod kojim uvjetima se obrađuju proizvodi ili sirovine? Jesu li radnici pošteno plaćeni?
 • Zaštita na radu: Pridržava li se proizvođač primjenjivih sigurnosnih standarda za svoje zaposlenike? Udovoljavaju li utvrđeni sigurnosni standardi zahtjevima kupaca?
 • Ljudska prava: Postoje li adekvatne procedure za isključivanje dječjeg rada? Postupa li se prema svim radnicima humano? Imaju li pravo na pauze od posla i godišnji odmor?
 • Zaštita okoliša: Poduzima li dobavljač mjere za zaštitu okoliša? Primjenjuju li se kriteriji održivosti u proizvodnji?
 • Usklađenost: Poduzimaju li dobavljači mjere opreza u borbi protiv korupcije? Provode li se antikorupcijske mjere?

Odgovore na ova pitanja auditori dobivaju na licu mjesta tijekom audita. U tu se svrhu obavljaju razgovori sa zaposlenicima. Također se provjeravaju važni dokumenti kao što su platne liste, rasporedi rada i drugi dokumenti. Kako bi se mogla klasificirati zaštita na radu, pregledavaju se i strojevi te cjelokupna tehnička infrastruktura dobavljača.

Više
Manje 
Anforderungen
Loading...

Važni standardi za provođenje audita društvene odgovornosti

Auditi društvene odgovornosti mogu se temeljiti na različitim standardim. DQS je odobren za certifikaciju prema mnogim globalno važećim standardima i može obavljati odgovarajuće audite za organizacije širom svijeta. Auditi se oslanjaju na slične kriterije audita, ali su specijalizirani za određene industrije ili segmente.

Važni standardi za audite društvene odgovornosti uključuju:

Osim prema ovim standardima, auditi društvene odgovornosti se mogu provoditi i individualno za svaku organizaciju ili poslovnu jedinicu.

Svaki audit društvene odgovornosti, bez obzira na primijenjeni standard za auditiranje, razmatra usklađenost sa zaštitom okoliša, etičke smjernice kao i društvene prakse svih dionika uključenih u opskrbni lanac. Cilj audita je uvijek stvoriti holističku sliku i razumijevanje uvjeta na licu mjesta. Nakon uspostavljenih rutina, mogu uslijediti takozvani "follow-up" (naknadni) auditi kako bi se osiguralo da se certificirani standardi i dalje ispunjavaju.

Više
Manje 
Mehrwert
Loading...

Što je audit društvene odgovornosti?

Auditi društvene odgovornosti se također nazivaju i "auditi usklađenosti s društvenim propisima". To su auditi koje provode neovisne organizacije za auditiranje. One provjeravaju pridržavaju li se organizacije i svi dionici u opskrbnom lancu važnih standarda koji se odnose na ljudska prava i poštene uvjete rada.

Wer darf zertifizieren
Loading...

Kompetentnost naših auditora

Globalna priznatost DQS-a je posljedica našeg strogog pristupa kvalifikacijama auditora. Uvjereni smo da društveni auditi mogu biti učinkoviti samo ako postoje i tehničke kompetencije, iskustvo u industriji, emocionalna inteligencija, poznavanje lokalnih uvjeta i integritet u timu auditora:

 • Tehničke kompetencije: Kako bi mogli identificirati potencijalne opasnosti, auditori moraju biti osposobljeni za sigurnu uporabu strojeva i opreme.
 • Iskustvo u industriji: Svaka industrija ima svoj profil rizika. Naši auditori imaju relevantno profesionalno iskustvo.
 • Emocionalna inteligencija: Kako bi učinkovito provodili preglede zaposlenika, auditori moraju steći povjerenje zaposlenika. DQS je pionir u tome što treniramo i meke vještine, na primjer u sklopu projekta ProGASA (Initiative for the Promotion of Gender-Awareness in Social Auditing), inicijativi za promicanje rodne osviještenosti u društvenim auditima.
 • Poznavanje lokalnih uvjeta: Gdje je moguće, koristimo lokalne auditore koji govore vaš jezik i upoznati su s lokalnim zakonima.
 • Integritet: Osobno poznajemo naše auditore i uspješno surađujemo dugi niz godina.
Partner
Loading...

Članstvo u APSCA: Profesionalizam i prihvaćanje

DQS je 2016. godine bio među prvim certifikacijskim tijelima koja su se pridružila inicijativi APSCA (Association of Professional Social Compliance Auditors - Udruženje profesionalnih auditora za društvenu odgovornost). Ova organizacija osnovana je s ciljem povećanja dodane vrijednosti i učinkovitosti neovisnih audita društvene odgovornosti. Mnoge organizacije priznaju audite samo ako su ih proveli APSCA auditori.

Business28.png
Loading...

Proces audita društvene odgovornosti

U prvom koraku razmjenjujemo informacije o vašoj organizaciji, vašem sustavu upravljanja i području djelovanja na sastanku ili putem elektroničke pošte. Budući da trajanje audita ovisi o veličini i složenosti vašeg poduzeća, potrebne su nam neke informacije od vas, kao što je broj zaposlenika. Na temelju toga, odmah ćete dobiti detaljnu i transparentnu ponudu, prilagođenu vašim individualnim potrebama.

Predaudit nudi priliku da se unaprijed provjeri usklađenost sa zahtjevima standarda i identificiraju prilike za poboljšanje, kao i snage. Osobito u slučaju početne certifikacije, može biti korisno dobiti ocjenu kvalificiranog DQS auditora tijekom ili nakon implementacije zahtjeva standarda.

Mnogi standardi uključuju i samoprocjenu, gdje vaše poduzeće putem digitalnog upitnika pruža informacije o relevantnim pravilima, procesima, rizicima i prilikama organizacije. Ova samoprocjena služi kao procjena rizika i pomaže timu auditora da se pripremi za audit.

Nakon toga slijedi audit na licu mjesta, u kojoj mi u DQS-u provjeravamo usklađenost vaših podataka s kriterijima standarda. Istodobno, naši auditori bilježe sve nedostatke i zajedno s vama razvijaju koncept za implementaciju identificiranih prilika za poboljšanje putem odgovarajućih mjera.

Nakon audita se izrađuje izvještaj o auditu. On vam omogućuje da svojim klijentima pružite uvid u rezultate audita i na taj način dokazano ispunite njihove zahtjeve. Hoće li se i kada održati sljedeći audit obično ovisi o zahtjevima vaših kupaca. Za neke standarde može se izdati i certifikat.

Banking13.png
Loading...

Koliko košta audit društvene odgovornosti?

Trošak audita društvene odgovornosti ovisi, između ostalog, o odabranom standardu za auditiranje, veličini organizacije i broju zaposlenika. Rado ćemo vam dati individualnu ponudu bez obaveza.

Business2.png
Loading...

Prednosti audita društvene odgovornosti s DQS-om

 • Dugogodišnje iskustvo u industriji u kombinaciji s visokom tehničkom stručnošću
 • Stručnost i akreditacija za sve relevantne standarde
 • Iskusni auditori s visokom tehničkom stručnošću
Contact-Europe-woman-shutterstock_1916704835.jpg
Loading...

Zahtjev za ponudu

Vaša lokalna kontakt osoba

Rado ćemo vam poslati prilagođenu ponudu za provođenje audita društvene odgovornosti.