Auditi društvene odgovornosti prema VAP programu Responsible Business Alliance (RBA).

Responsible Business Alliance (RBA) je savez za odgovorno poslovanje koji čini 150 vodećih poduzeća koja su pristala na jedinstveni kodeks ponašanja i procedure provođenja audita za svoje dobavljače. Auditi društvene odgovornosti provode se pod nazivom "Validated Assessment Program" (VAP) kako bi se osigurala usklađenost s Kodeksom ponašanja RBA.

Vanjska potvrda međunarodno priznatog certifikacijskog tijela

Visoka razina transparentnosti u opskrbnom lancu

Dokaz o uspješnosti i predanosti

Poboljšana javna prepoznatljivost

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Responsible Business Alliance (RBA)

Ono što je započelo 2004. godine s malom grupom elektroničkih poduzeća sada je globalni savez od preko 150 organizacija s ukupnom godišnjom prodajom od preko 5 bilijuna eura. Sve organizacije koje su pristupile savezu za odgovorno poslovanje, Responsible Business Alliance, ne samo da su se obvezale da će se i same pridržavati Kodeksa ponašanja, već to očekuju i od svojih dobavljača.

Anforderungen
Loading...

VAP program: Dokazivanje usklađenosti s Kodeksom ponašanja RBA

Obećanja sama po sebi, međutim, nisu dovoljna - moraju biti praćena i djelovanjem. Ovdje na scenu stupa validirani program ocjenjivanja (VAP - Validated Assessment Program): RBA je razvila protokol za provođenje audita koji osigurava usklađenost s Kodeksom ponašanja. DQS je jedna od rijetkih certifikacijskih organizacija odobrenih za provođenje RBA audita društvene odgovornosti.

Grundsätze
Loading...

RBA Kodeks ponašanja

Auditi se temelje na kodeksu ponašanja koji pokriva sljedeće teme:

 • Standardi društvene odgovornosti
 • Zdravlje i sigurnost na radu
 • Okoliš
 • Poslovna etika
 • Sustav upravljanja

Kodeks ponašanja dostupan je na više od 20 jezika. Postoji i vodič koji osigurava dosljedno tumačenje zahtjeva.

Welche Arten
Loading...

RBA VAP auditi

Auditi društvene odgovornosti provode se kako bi se potvrdilo da dobavljači ispunjavaju zahtjeve Kodeksa ponašanja. Tijekom audita naši auditori razgovaraju sa zaposlenicima, pregledavaju objekte i provode nasumični pregled dokumenata.

Ako se otkriju bilo kakva odstupanja, potrebno je analizirati uzroke i poduzeti popravne i preventivne mjere. Kada više nema otvorenih nesukladnosti, možete sudjelovati u VAP programu prepoznavanja (VAP Recognition Program). Program priznavanja dobavljačima nudi priliku da istaknu svoje rezultate i predanost. Postoje tri razine uspješnosti poslovanja:

 • Platina za lokacije s najmanje 200 bodova
 • Zlato za lokacije s minimalno 180 bodova
 • Srebro za lokacije s najmanje 160 bodova

Kliknite ovdje za više informacija o RBA VAP auditima.

Business28.png
Loading...

Kako izgleda RBA audit?

RBA VAP auditi se dodjeljuju putem procesa nadmetanja RBA-a. Za potrebe toga idite na: https://www.rba-online.org/portal/sign-on.jsp. RBA tada putem online platforme šalje zahtjev za ponudu za audit DQS-u i svim drugim odobrenim tijelima, takozvanim neovisnim certifikacijskim kućama treće strane, i zatm dodjeljuje procjenu.

U drugom koraku ispunjavate elektronički upitnik, takozvani Upitnik za samoprocjenu (Self-Assessment Questionnaire - SAQ). To služi kao ulazne informacije za VAP audit.

VAP audit pojedinačnog proizvodnog pogona obično traje 2 do 5 dana, ovisno o veličini organizacije, i uključuje temeljit pregled dokumenata, razgovore s upravom i zaposlenicima te detaljan posjet gradilištu. Na završnom sastanku vaš auditor DQS-a vam predstavlja detaljnu prezentaciju rezultata i mogućih prilika za poboljšanje vaše organizacije.

Ako se tijekom audita utvrde nesukladnosti, klasificiraju se kao male, velike ili prioritetne, ovisno o njihovoj ozbiljnosti. Određuju se rokovi unutar kojih morate provesti popravne i preventivne radnje kako biste spriječili ponavljanje. Nakon što su popravne radnje provedene, odobrava ih tim auditora.

Osnovna ideja RBA VAP audita - isto kao i kod drugih industrijskih rješenja poput TfS ili RSCI - je dijeljenje rezultata audita sa svim RBA sudionicima. Svojim RBA VAP rezultatima s auditima možete svojim kupcima i drugim RBA sudionicima dokazati da vaša lokacija posluje u skladu s RBA Kodeksom ponašanja.

Banking13.png
Loading...

Koliko košta RBA audit?

Trošak RBA VAP audita određuje nekoliko čimbenika. Uz veličinu organizacije, na određivanje vremena potrebnog za audit utječe i ocjena rizika koju RBA provodi za lokaciju na kojoj se provodi audit. Tako određeno vrijeme potrebno za audit utječe na ukupnu cijenu RBA audita.

Business2.png
Loading...

Zašto je DQS savršen partner za RBA audit

 • Globalna mreža ureda i iskusnih auditora
 • Poznavanje nacionalnih zakona i propisa kao i lokalnih kultura i jezika
 • Visoka razina stručnosti u svim industrijama
 • Lako planiranje audita i detaljni izvještaji
Contact-Europe-woman-shutterstock_1916704835.jpg
Loading...

Zahtjev za ponudu

Vaša lokalna kontakt osoba

Rado ćemo vam poslati prilagođenu ponudu za RBA VAP audit.