Met een sociale audit toezien op de naleving van de mensenrechten in de toeleveringsketen

Geen enkel bedrijf wil dat zijn producten gebaseerd zijn op onmenselijke arbeid. Veel bedrijven baseren zich op gedragscodes waaraan leveranciers en producenten zich geacht worden te houden. In de praktijk zijn dergelijke verklaringen meestal niet erg transparant. Met sociale audits kunnen bedrijven een beeld krijgen van de arbeidsomstandigheden ter plaatse en hun respect voor de mensenrechten en eerlijke arbeidsomstandigheden laten bevestigen.

Meer transparantie voor de hele toeleveringsketen

Naleving van de zorgplicht voor mensenrechten

Minimaliseer aansprakelijkheid, bescherm uw reputatie

Naleving van de zorgplicht van het bedrijf aantonen

Een sociale audit omvat meer dan alleen sociale aspecten

Een sociale audit richt zich in eerste instantie op de sociale randvoorwaarden voor werknemers. Maar onafhankelijke audits gaan veel verder dan dat. Het doel is een holistisch beeld te schetsen van de arbeidsomstandigheden en de naleving van de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften op het werk en de mensenrechten.

Er worden verschillende auditnormen gebruikt om sociale audits uit te voeren. Ongeacht de norm in kwestie controleren ervaren auditors gewoonlijk de volgende aspecten ter plaatse in de fabrieken en productiefaciliteiten:

 • Arbeidsomstandigheden: onder welke omstandigheden worden producten of grondstoffen verwerkt? Krijgen de arbeiders een eerlijk loon?
 • Arbeidsveiligheid: houdt de fabrikant zich aan de geldende veiligheidsnormen voor zijn werknemers? Beantwoorden de vastgestelde veiligheidsnormen aan de eisen van de klanten?
 • Mensenrechten: zijn er adequate procedures om kinderarbeid uit te sluiten? Worden alle werknemers menselijk behandeld? Hebben zij recht op werkonderbrekingen en vakanties?
 • Bescherming van het milieu: neemt de leverancier voorzorgsmaatregelen om het milieu te beschermen? Worden er duurzaamheidscriteria toegepast bij de productie?
 • Naleving: worden door de leveranciers voorzorgsmaatregelen genomen om corruptie tegen te gaan? Worden er anticorruptiemaatregelen toegepast?

 

De auditors krijgen tijdens de audit ter plaatse antwoord op deze vragen. Daartoe worden gesprekken gevoerd met werknemers. Belangrijke documenten zoals salarisstroken, werkroosters en andere documenten worden ook gecontroleerd. Om de arbeidsveiligheid te kunnen classificeren, worden ook machines en de volledige technische infrastructuur van de leveranciers geïnspecteerd.

Meer tonen
Minder tonen
Loading...

Belangrijke normen voor het uitvoeren van sociale audits

Sociale audits kunnen op verschillende normen gebaseerd zijn. DQS is erkend voor certificering volgens vele wereldwijd geldende normen en kan overeenkomstige audits uitvoeren voor bedrijven wereldwijd. Audits berusten op vergelijkbare auditcriteria, maar zijn gespecialiseerd in specifieke bedrijfstakken of segmenten.

Belangrijke normen voor sociale audits zijn onder meer:

 • Responsible Business Alliance (RBA)
 • Samen voor Duurzaamheid (TfS)
 • Aluminium Stewardship Initiative (ASI)
 • Duurzaamheidsbeoordelingen van landbouwbedrijven (FSA)
 • SA8000
 • Sedex SMETA

Naast deze normen kunnen sociale audits ook worden uitgevoerd op individuele basis voor elk bedrijf of bedrijfsonderdeel.

Bij elke sociale audit, ongeacht de toegepaste auditnorm, wordt gekeken naar de naleving van milieuvoorschriften, ethische richtsnoeren en sociale praktijken bij alle belanghebbenden in de toeleveringsketen. Het doel van de audit is altijd een holistisch beeld van en inzicht in de omstandigheden ter plaatse te verkrijgen. Na vaste routines kunnen zogenaamde "follow-up"-audits volgen om te garanderen dat de gecertificeerde normen nog steeds worden nageleefd.

Meer tonen
Minder tonen
Loading...

Wat is een sociale audit?

Sociale audits worden ook wel "social compliance audits" genoemd. Het gaat om audits die worden uitgevoerd door een onafhankelijke auditorganisatie. Zij gaan na of een bedrijf en alle belanghebbenden in de toeleveringsketen voldoen aan belangrijke normen in verband met mensenrechten en eerlijke arbeidsomstandigheden.

Loading...

Competentie van onze auditors

Het feit dat DQS alom erkend wordt, is een gevolg van onze strikte benadering van de kwalificaties van auditors. Wij zijn ervan overtuigd dat een sociale audit alleen effectief kan zijn als het auditteam beschikt over zowel technische competentie, ervaring in de sector, emotionele intelligentie, bekendheid met de plaatselijke omstandigheden, als integriteit:

 

 • Technische competentie: om potentiële gevaren te kunnen identificeren, moeten auditors opgeleid zijn in het veilig gebruik van machines en apparatuur.
 • Ervaring in de sector: elke bedrijfstak heeft zijn eigen risicoprofiel. Wij zetten alleen teams van auditors in die over relevante beroepservaring beschikken.
 • Emotionele intelligentie: om werknemersbeoordelingen effectief te kunnen uitvoeren, moeten auditors het vertrouwen van werknemers winnen. DQS is een pionier in die zin dat wij ook soft skills trainen, bijvoorbeeld in het ProGASA-project, een initiatief om genderbewustzijn bij sociale audits te bevorderen.
 • Bekendheid met lokale omstandigheden: waar mogelijk maken we gebruik van lokale auditors die uw taal spreken en bekend zijn met de lokale wetgeving.
 • Integriteit: we kennen onze auditors persoonlijk en werken al vele jaren succesvol samen.
Loading...

Lidmaatschap APSCA: professionaliteit en acceptatie

In 2016 was DQS een van de eerste auditbedrijven die zich aansloot bij het APSCA-initiatief (Association of Professional Social Compliance Auditors). Deze organisatie is opgericht met als doel de toegevoegde waarde en effectiviteit van onafhankelijke sociale audits te vergroten. Veel bedrijven erkennen audits alleen als ze door APSCA-auditors zijn uitgevoerd.

Business28.png
Loading...

Het proces van de sociale audit

In de eerste stap wisselen we in een persoonlijk gesprek of per e-mail informatie uit over uw bedrijf, uw managementsysteem en uw werkterrein. Aangezien de duur van de audit afhangt van de omvang en de complexiteit van uw bedrijf, hebben wij enkele gegevens van u nodig, zoals het aantal werknemers. Op basis daarvan ontvangt u snel een gedetailleerde en transparante offerte, afgestemd op uw individuele behoeften.

Een pre-audit biedt de mogelijkheid om vooraf te controleren of aan de standaardvereisten wordt voldaan en om zowel verbeteringspotentieel als sterke punten te identificeren. Vooral in het geval van initiële certificering kan het nuttig zijn om de evaluatie van een gekwalificeerde DQS-auditor te verkrijgen tijdens of na de implementatie van de standaardvereisten.

Veel normen omvatten ook een zelfevaluatie, waarbij uw bedrijf een digitale vragenlijst ontvangt en informatie verstrekt over relevant bedrijfsbeleid, processen, risico's en kansen. Deze zelfevaluatie dient als risicobeoordeling en helpt het auditteam bij de voorbereiding van de audit.

Daarna volgt een audit ter plaatse, waarbij we bij DQS controleren of uw informatie voldoet aan de criteria van de norm. Tegelijkertijd registreren onze auditors eventuele tekortkomingen en ontwikkelen zij samen met u een concept om het vastgestelde verbeteringspotentieel door middel van passende maatregelen te implementeren.

Van de bevindingen van uw audit wordt een gedetailleerd rapport opgesteld. Dit stelt u in staat uw klanten inzicht te geven in de auditresultaten en daarmee aantoonbaar te voldoen aan hun eisen. Of en wanneer een volgende audit moet plaatsvinden, hangt meestal af van de eisen van uw klanten. Voor sommige normen kan ook een certificaat worden afgegeven.

Banking13.png
Loading...

Wat kost een sociale audit?

De kosten van een sociale audit hangen onder meer af van de gekozen auditnorm, de grootte van het bedrijf en het aantal werknemers. Wij maken graag vrijblijvend een individuele offerte voor uw bedrijf.

Business2.png
Loading...

Uw voordelen van sociale audits door DQS

 • Jarenlange branche-ervaring gecombineerd met hoge technische competentie
 • Expertise en accreditatie voor alle relevante normen
 • Ervaren auditors met een hoge technische expertise
Loading...

Offerteaanvraag

Uw lokale contactpersoon

Wij bezorgen u graag een individuele offerte voor het uitvoeren van sociale audits.