Informacije o IFS Logistika certifikaciji

Sa IFS Logistika certifikacijskim standardom, kompanije u sektoru logistike i maloprodaje mogu osigurati pouzdanost, transparentnost i sigurnost duž cijelog lanca nabavke. Certifikacijski auditi uzimaju u obzir sve faze robe od transporta, skladištenja i distribucije do utovara i istovara.

Povećana sigurnost i transparentnost u lancu nabavke

Više povjerenja među kupcima i dobavljačima

Viši nivoi sigurnosti i kvaliteta proizvoda

Veća pouzdanost vis-à-vis vlasti

Business10.png
Loading...

IFS Logistika certifikat u BiH

Kako bi osigurali kvalitet i sigurnost pružatelja logističkih usluga i lanaca, prehrambeni lanci iz Francuske i Italije zajednički su razvili IFS Logistika Standard. Na osnovu IFS Logistika certifikata, rizicima za sigurnost hrane se može upravljati transparentno.

IFS Logistika je globalno priznat standard koji je priznat i od strane Globalne sigurnosne inicijative (GFSI). Stvoren je da osigura sigurnost hrane u lancu nabavke. Naročito u prehrambenom sektoru, transport, skladištenje ili rukovanje robom kao i sirovinama nosi brojne rizike u pogledu higijene i sigurnosti. IFS Logistika standard je uveden kako bi se održao visok nivo povjerenja u proizvode, njihov kvalitet i sigurnost. Ovo daje svima koji su uključeni u lanac nabavke, od proizvođača hrane do trgovca na malo, sigurnost da se slijede uporedive smjernice.

IFS certifikat se može primijeniti na bilo koju vrstu transporta i skladištenja hrane u Bosni i Hercegovini. Osim prehrambenih, u audit se mogu uključiti i neprehrambeni proizvodi. Isto se odnosi i na zapakovane i nezapakovane proizvode, osim ako nisu obrađeni.

Važni ciljevi IFS Logistika certifikacije uključuju:

 • Uspostavljanje transparentnosti i uporedivosti u lancu nabavke.
 • Zajednički standard sa jedinstvenim kriterijima evaluacije
 • Povećana efikasnost (vrijeme i troškovi) za trgovce na malo kao i za dobavljače
Prikaži više
Prikaži manje
Ecology11.png
Loading...

Za koje kompanije u BiH je prikladan IFS Logistika certifikat?

IFS Logistika certifikat je pogodan za sve kompanije u oblasti logistike i transporta u Bosni i Hercegovini. To uključuje, na primjer, transportne kompanije koje obavljaju transport hladnjačama. Nadalje, operateri skladišta robe i hrane također mogu imati koristi od certifikacije.

Osim toga, trgovci na malo s vlastitim odjelom za logistiku mogu se zaštititi certifikatom IFS Brokera. Proizvođači hrane koji sami vode logistiku za svoje proizvode i dalje moraju ispuniti zahtjeve IFS Hrana za audit prema IFS Broker Standardu.

Prikaži više
Prikaži manje
Arrows17.png
Loading...

Šest centralnih oblasti standarda IFS Logistika

IFS Logistika standard se može podijeliti u šest ključnih segmenata. Ove oblasti se auditiraju:

 • Korporativna odgovornost
 • Sistemi upravljanja sa fokusom na kvalitet i sigurnost
 • Odbrana proizvoda i HACCP
 • Upravljanje kvalitetom, resursima i sigurnošću hrane
 • Analiza, mjerenje i poboljšanje proizvoda
 • Upravljanje resursima
Prikaži više
Prikaži manje
Technology32.png
Loading...

Na koje se proizvode primjenjuje IFS Logistika Standard?

Kompanije koje prevoze i/ili skladište hranu ili robu široke potrošnje u Bosni i Hercegovini mogu biti certificirane prema IFS Logistika. Ovo se odnosi i na zapakovanu i nezapakovanu hranu.

Standard je također primjenjiv na proizvode koji se moraju skladištiti i transportovati pod kontrolisanim temperaturnim uslovima. To uključuje, na primjer, mliječne proizvode ili mesne proizvode.

Prikaži više
Prikaži manje
Business28.png
Loading...

Procedura certifikacije u BiH

U prvom koraku sa nama razgovarate o vašoj kompaniji, vašem sistemu upravljanja i ciljevima certifikacije. Na osnovu toga, odmah ćete dobiti detaljnu i transparentnu ponudu, prilagođenu vašim individualnim potrebama.

Posebno za veće projekte certifikacije, sastanak planiranja je vrijedna prilika da upoznate svog auditora, kao i da razvijete individualni program audita za sva uključena područja i lokacije.
Predaudit također nudi mogućnost da se unaprijed identifikuju potencijali za poboljšanje, kao i prednosti vašeg sistema upravljanja. Obje usluge su opcionalne.

Čim vaša kompanija bude spremna, zajedno sa vama se određuje datum audita i biraju se odobreni auditori sa potrebnom stručnošću i iskustvom u vašoj industriji. Tokom certifikacijske provjere, naši auditori će procjeniti, između ostalog, da li vaš sistem upravljanja ispunjava zahtjeve standarda IFS Logistika i identifikovati potencijale za poboljšanje. U završnoj diskusiji, od vašeg DQS auditora ćete dobiti detaljnu prezentaciju rezultata, uključujući opis potencijala za poboljšanje vaše kompanije. Po potrebi će se dogovoriti akcioni planovi.

Audit i njegove rezultate ocjenjuje nezavisni certifikacijski odbor DQS-a, koji odlučuje o izdavanju IFS Logistika certifikata. Primit ćete audit izvještaj koji dokumentuje rezultate audita. Ako postoje bilo kakve neusklađenosti, imat ćete priliku da ih ispravite i preduzmete odgovarajuće mjere u ovom trenutku. Ako su ispunjeni svi primjenjivi zahtjevi, dobit ćete certifikat sa rokom važenja od godinu dana.

Nakon godinu dana, vaš certifikat prestaje važiti. Kako bismo osigurali da je vaš certifikat valjan bez ikakvih praznina, planirat ćemo vaš sljedeći audit dosta unaprijed.

Banking13.png
Loading...

Koliko košta IFS Logistika certifikacija u BiH?

Cijena IFS Logistika certifikata u Bosni i Hercegovini ovisi, između ostalog, o veličini vaše kompanije i složenosti vaših procesa. Sa zadovoljstvom ćemo Vam dati individualnu ponudu za Vašu kompaniju bez obaveza.

Business2.png
Loading...

Zašto kompanije treba da se certificiraju od strane DQS-a prema IFS Logistika?

 • Svi važni auditi za standarde hrane iz jednog izvora
 • Auditori sa obimnim industrijskim znanjem i iskustvom
 • Lični kontakti u Bosni i Hercegovini i na više od 80 lokacija širom svijeta
 • Veoma orijentisan na kupca i rješenja
Contact-Europe-woman-shutterstock_1916704835.jpg
Loading...

Zahtjev za ponudu u DQS BiH

Vaša lokalna kontakt osoba u BiH

Rado ćemo vam dati individualnu ponudu za IFS Logistika certifikaciju.