Tietoa IFS Logistics -sertifioinnista

IFS Logistics -sertifiointistandardin avulla logistiikka- ja vähittäiskaupan alan yritykset voivat varmistaa luotettavuuden, läpinäkyvyyden ja turvallisuuden koko toimitusketjussa. Sertifiointiauditoinneissa otetaan huomioon kaikki tavaroiden ja kauppatavaroiden vaiheet kuljetuksesta, varastoinnista ja jakelusta lastaukseen ja purkuun.

Turvallisuuden ja läpinäkyvyyden lisääminen toimitusketjussa

Asiakkaiden ja toimittajien luottamuksen lisääntyminen

Tuoteturvallisuuden ja -laadun parantaminen

Suurempi luotettavuus viranomaisiin nähden

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

IFS Logistics -sertifikaatti

Logistiikkapalvelujen tarjoajien ja ketjujen laadun ja turvallisuuden varmistamiseksi ranskalaiset ja italialaiset elintarvikeketjut ovat yhdessä kehittäneet IFS Logistics Standardin. IFS Logistics -sertifikaatin perusteella elintarviketurvallisuusriskejä voidaan hallita läpinäkyvästi.

IFS Logistics on maailmanlaajuisesti tunnustettu standardi, jonka myös Global Safety Initiative (GFSI) on hyväksynyt. Se on luotu varmistamaan elintarvikkeiden turvallisuus toimitusketjussa. Erityisesti elintarvikealalla tavaroiden sekä raaka-aineiden kuljetukseen, varastointiin tai käsittelyyn liittyy lukuisia hygieniaan ja turvallisuuteen liittyviä riskejä. IFS Logistics -standardi otettiin käyttöön, jotta luottamus tuotteisiin, niiden laatuun ja turvallisuuteen säilyisi korkealla tasolla. Se antaa kaikille toimitusketjuun osallistuville elintarvikevalmistajasta vähittäismyyjään varmuuden siitä, että vertailukelpoisia ohjeita noudatetaan.
IFS-sertifikaattia voidaan soveltaa kaikenlaiseen elintarvikkeiden kuljetukseen ja varastointiin. Elintarvikkeiden lisäksi myös muut kuin elintarviketuotteet voidaan sisällyttää auditointiin. Sama koskee sekä pakattuja että pakkaamattomia tuotteita, ellei niitä ole käsitelty.
IFS Logistics -sertifioinnin tärkeitä tavoitteita ovat muun muassa:

 • Avoimuuden ja vertailukelpoisuuden luominen toimitusketjuun
 • Yhteinen standardi ja yhtenäiset arviointikriteerit
 • Tehokkuuden lisääminen (aika ja kustannukset) sekä vähittäiskauppiaiden että tavarantoimittajien osalta
Näytä lisää
Näytä vähemmän
Zielgruppe
Loading...

Mille yrityksille IFS Logistics -sertifiointi sopii?

IFS Logistics -sertifikaatti sopii kaikille logistiikka- ja kuljetusalan yrityksille. Tämä koskee esimerkiksi kuljetusyrityksiä, jotka suorittavat kylmäkuljetuksia. Lisäksi sertifioinnista voivat hyötyä myös tavara- ja elintarvikevarastojen ylläpitäjät.

Lisäksi vähittäiskauppiaat, joilla on oma logistiikkaosasto, voivat turvata itsensä IFS Broker -sertifikaatilla. Elintarvikevalmistajien, jotka hoitavat itse tuotteidensa logistiikan, on silti täytettävä IFS Foodin vaatimukset IFS Broker -standardin mukaista auditointia varten.

Näytä lisää
Näytä vähemmän
Welche Arten
Loading...

IFS Logistiikka -standardin kuusi keskeistä osa-aluetta

IFS Logistics -standardi voidaan jakaa kuuteen keskeiseen osa-alueeseen. Nämä osa-alueet auditoidaan:

 • Yritysvastuu
 • Laatuun ja turvallisuuteen keskittyvät johtamisjärjestelmät
 • Tuotepuolustus ja HACCP
 • Laadun, resurssien ja elintarviketurvallisuuden hallinta
 • Tuotteiden analysointi, mittaus ja parantaminen
 • Resurssien hallinta
Näytä lisää
Näytä vähemmän
Anforderungen
Loading...

Mihin tuotteisiin IFS Logistics Standardia sovelletaan?

Yritykset, jotka kuljettavat ja/tai varastoivat elintarvikkeita tai kulutustavaroita, voivat saada IFS Logistics -sertifikaatin. Tämä koskee sekä pakkaamattomia että pakattuja elintarvikkeita.

Standardia sovelletaan myös tuotteisiin, jotka on varastoitava ja kuljetettava valvotuissa lämpötilaolosuhteissa. Tällaisia ovat esimerkiksi maitotuotteet tai lihatuotteet.

Näytä lisää
Näytä vähemmän
Business28.png
Loading...

Menettely

Ensimmäisessä vaiheessa keskustelet kanssamme yrityksestäsi, johtamisjärjestelmästäsi ja sertifioinnin tavoitteista. Tämän perusteella saatte nopeasti yksityiskohtaisen ja avoimen tarjouksen, joka on räätälöity yksilöllisiin tarpeisiinne.

Erityisesti suuremmissa sertifiointihankkeissa suunnittelukokous on arvokas tilaisuus tutustua auditoijaan ja laatia yksilöllinen auditointiohjelma kaikille mukana oleville alueille ja toimipaikoille.
Ennakkoauditointi tarjoaa myös tilaisuuden tunnistaa etukäteen parannusmahdollisuudet ja johtamisjärjestelmänne vahvuudet. Molemmat palvelut ovat valinnaisia.

Heti kun yrityksesi on valmis, auditointipäivä sovitaan yhdessä kanssasi ja valitaan hyväksytyt auditoijat, joilla on vaadittava pätevyys ja kokemus toimialaltasi. Sertifiointiauditoinnissa auditoijamme arvioivat muun muassa, täyttääkö johtamisjärjestelmäsi IFS Logistics -standardin vaatimukset, ja tunnistavat parannusmahdollisuudet. Loppukeskustelussa saatte DQS:n auditoijalta yksityiskohtaisen esityksen tuloksista, mukaan lukien kuvauksen yrityksenne parannusmahdollisuuksista. Tarvittaessa sovitaan toimintasuunnitelmista.

Auditoinnin ja sen tulokset arvioi DQS:n riippumaton sertifiointilautakunta, joka päättää IFS Logistics -sertifikaatin myöntämisestä. Saat auditointiraportin, jossa dokumentoidaan auditoinnin tulokset. Jos havaitset poikkeamia, sinulla on mahdollisuus korjata ne ja ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin tässä vaiheessa. Jos kaikki sovellettavat vaatimukset täyttyvät, saat sertifikaatin, jonka voimassaoloaika on yksi vuosi.

Yhden vuoden kuluttua todistuksesi voimassaolo päättyy. Varmistaaksemme, että sertifikaattisi on voimassa aukottomasti, suunnittelemme seuraavan auditoinnin hyvissä ajoin etukäteen.

Banking13.png
Loading...

Kuinka paljon IFS Logistics -sertifiointi maksaa?

IFS Logistics -sertifioinnin kustannukset riippuvat muun muassa yrityksesi koosta ja prosessiesi monimutkaisuudesta. Teemme mielellämme yrityksellesi yksilöllisen tarjouksen sitoumuksetta.

Business2.png
Loading...

Miksi yritysten tulisi sertifioida DQS:n IFS Logisticsin mukaan?

 • Kaikki elintarvikestandardien kannalta tärkeät auditoinnit yhdestä lähteestä
 • Auditoijat, joilla on laaja alan tietotaito ja kokemus
 • Henkilökohtaiset kontaktit yli 80 toimipisteessä maailmanlaajuisesti
 • Erittäin asiakas- ja ratkaisukeskeinen lähestymistapa
Portrait of a Smiling Mixed Races Business Woman, Crossed Arm and Look into the Camera. Blurred Offi
Loading...

Pyydä tarjous

Paikallinen yhteyshenkilönne

Annamme mielellämme yksilöllisen tarjouksen IFS Logistics -sertifioinnista.