Πληροφορίες σχετικά με την πιστοποίηση IFS Logistics

Με το πρότυπο πιστοποίησης IFS Logistics, οι εταιρείες στον τομέα της εφοδιαστικής και του λιανικού εμπορίου μπορούν να διασφαλίζουν αξιοπιστία, διαφάνεια και ασφάλεια σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. Οι έλεγχοι πιστοποίησης λαμβάνουν υπόψη όλα τα στάδια των αγαθών και εμπορευμάτων από τη μεταφορά, την αποθήκευση και τη διανομή έως τη φόρτωση και την εκφόρτωση.

Αυξημένη ασφάλεια και διαφάνεια στην αλυσίδα εφοδιασμού

Περισσότερη εμπιστοσύνη μεταξύ πελατών και προμηθευτών

Υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας και ποιότητας των προϊόντων

Μεγαλύτερη αξιοπιστία έναντι των αρχών

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Πιστοποιητικό IFS Logistics

Για να διασφαλιστεί η ποιότητα και η ασφάλεια των παρόχων υπηρεσιών εφοδιαστικής και των αλυσίδων, οι αλυσίδες τροφίμων από τη Γαλλία και την Ιταλία ανέπτυξαν από κοινού το πρότυπο IFS Logistics Standard. Με βάση την πιστοποίηση IFS Logistics, οι κίνδυνοι για την ασφάλεια των τροφίμων μπορούν να διαχειριστούν με διαφάνεια.

Το IFS Logistics είναι ένα παγκοσμίως αναγνωρισμένο πρότυπο που αναγνωρίζεται επίσης από την Παγκόσμια Πρωτοβουλία Ασφάλειας (GFSI). Δημιουργήθηκε για να διασφαλίσει την ασφάλεια των τροφίμων στην αλυσίδα εφοδιασμού. Ειδικότερα στον τομέα των τροφίμων, η μεταφορά, η αποθήκευση ή ο χειρισμός εμπορευμάτων καθώς και πρώτων υλών κρύβει πολλούς κινδύνους όσον αφορά την υγιεινή και την ασφάλεια. Το πρότυπο IFS Logistics εισήχθη για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης στα προϊόντα, την ποιότητα και την ασφάλειά τους. Αυτό παρέχει σε όλους τους εμπλεκόμενους στην αλυσίδα εφοδιασμού, από τον κατασκευαστή τροφίμων έως τον λιανοπωλητή, τη βεβαιότητα ότι ακολουθούνται συγκρίσιμες κατευθυντήριες γραμμές.Το πιστοποιητικό IFS μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε είδους μεταφορά και αποθήκευση τροφίμων. Εκτός από τα τρόφιμα, στον έλεγχο μπορούν να συμπεριληφθούν και προϊόντα εκτός τροφίμων. Το ίδιο ισχύει για τα συσκευασμένα καθώς και για τα μη συσκευασμένα προϊόντα, εκτός εάν έχουν υποστεί επεξεργασία.Οι σημαντικοί στόχοι της πιστοποίησης IFS Logistics περιλαμβάνουν:

 • Καθιέρωση διαφάνειας και συγκρισιμότητας στην αλυσίδα εφοδιασμού.
 • Κοινό πρότυπο με ενιαία κριτήρια αξιολόγησης
 • Αύξηση της αποτελεσματικότητας (χρόνος και κόστος) για τους λιανοπωλητές καθώς και για τους προμηθευτές
Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Zielgruppe
Loading...

Για ποιες εταιρείες είναι κατάλληλη η πιστοποίηση IFS Logistics;

Το πιστοποιητικό IFS Logistics είναι κατάλληλο για όλες τις εταιρείες του κλάδου των logistics και των μεταφορών. Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα, τις εταιρείες μεταφορών που εκτελούν μεταφορές υπό ψύξη. Επιπλέον, οι διαχειριστές αποθηκών εμπορευμάτων και τροφίμων μπορούν επίσης να επωφεληθούν από την πιστοποίηση.

Επιπλέον, οι έμποροι λιανικής πώλησης με δικό τους τμήμα logistics μπορούν να διασφαλιστούν με την πιστοποίηση IFS Broker. Οι παραγωγοί τροφίμων που διαχειρίζονται οι ίδιοι την εφοδιαστική των προϊόντων τους πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του IFS Food για έναν έλεγχο σύμφωνα με το πρότυπο IFS Broker.

Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Welche Arten
Loading...

Οι έξι κεντρικοί τομείς του προτύπου IFS Logistics

Το πρότυπο IFS Logistics μπορεί να χωριστεί σε έξι κεντρικούς τομείς. Αυτοί οι τομείς ελέγχονται:

 • Εταιρική υπευθυνότητα
 • Συστήματα διαχείρισης με έμφαση στην ποιότητα και την ασφάλεια
 • Άμυνα προϊόντων και HACCP
 • Διαχείριση ποιότητας, πόρων και ασφάλειας τροφίμων
 • Ανάλυση, μέτρηση και βελτίωση προϊόντων
 • Διαχείριση πόρων
Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Anforderungen
Loading...

Σε ποια προϊόντα εφαρμόζεται το πρότυπο IFS Logistics Standard;

Οι εταιρείες που μεταφέρουν ή/και αποθηκεύουν τρόφιμα ή καταναλωτικά αγαθά μπορούν να πιστοποιηθούν σύμφωνα με το πρότυπο IFS Logistics. Αυτό ισχύει τόσο για μη συσκευασμένα όσο και για συσκευασμένα τρόφιμα.

Το πρότυπο εφαρμόζεται επίσης σε προϊόντα που πρέπει να αποθηκεύονται και να μεταφέρονται υπό ελεγχόμενες συνθήκες θερμοκρασίας. Σε αυτά περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, τα γαλακτοκομικά προϊόντα ή τα προϊόντα κρέατος.

Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Business28.png
Loading...

Διαδικασία

Στο πρώτο βήμα, συζητάτε μαζί μας για την εταιρεία σας, το σύστημα διαχείρισής σας και τους στόχους της πιστοποίησης. Σε αυτή τη βάση, θα λάβετε αμέσως μια λεπτομερή και διαφανή προσφορά, προσαρμοσμένη στις ατομικές σας ανάγκες.

Ειδικά για μεγαλύτερα έργα πιστοποίησης, μια συνάντηση σχεδιασμού αποτελεί πολύτιμη ευκαιρία για να γνωρίσετε τον ελεγκτή σας καθώς και για να αναπτύξετε ένα ατομικό πρόγραμμα ελέγχου για όλους τους εμπλεκόμενους τομείς και χώρους.
Ένας προ-έλεγχος προσφέρει επίσης την ευκαιρία να εντοπίσετε εκ των προτέρων δυνατότητες βελτίωσης καθώς και τα δυνατά σημεία του συστήματος διαχείρισής σας. Και οι δύο υπηρεσίες είναι προαιρετικές.

Μόλις η εταιρεία σας είναι έτοιμη, ορίζεται μαζί σας η ημερομηνία ελέγχου και επιλέγονται εγκεκριμένοι ελεγκτές με την απαιτούμενη επάρκεια και εμπειρία στον κλάδο σας. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου πιστοποίησης, οι ελεγκτές μας θα αξιολογήσουν, μεταξύ άλλων, κατά πόσο το σύστημα διαχείρισής σας πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου IFS Logistics και θα εντοπίσουν δυνατότητες βελτίωσης. Σε μια τελική συζήτηση, θα λάβετε μια λεπτομερή παρουσίαση των αποτελεσμάτων από τον ελεγκτή της DQS, συμπεριλαμβανομένης μιας περιγραφής των δυνατοτήτων βελτίωσης για την εταιρεία σας. Εάν είναι απαραίτητο, θα συμφωνηθούν σχέδια δράσης.

Ο έλεγχος και τα αποτελέσματά του αξιολογούνται από την ανεξάρτητη επιτροπή πιστοποίησης της DQS, η οποία αποφασίζει για την έκδοση του πιστοποιητικού IFS Logistics. Θα λάβετε μια έκθεση ελέγχου που θα τεκμηριώνει τα αποτελέσματα του ελέγχου. Εάν υπάρχουν μη συμμορφώσεις, θα έχετε την ευκαιρία να τις διορθώσετε και να λάβετε τα κατάλληλα μέτρα εκείνη τη στιγμή. Εάν πληρούνται όλες οι ισχύουσες απαιτήσεις, θα λάβετε το πιστοποιητικό με περίοδο ισχύος ενός έτους.

Μετά από ένα έτος, το πιστοποιητικό σας θα λήξει. Για να διασφαλίσουμε ότι το πιστοποιητικό σας θα είναι έγκυρο χωρίς κενά, θα προγραμματίσουμε τον επόμενο έλεγχό σας αρκετά νωρίτερα.

Banking13.png
Loading...

Πόσο κοστίζει η πιστοποίηση IFS Logistics;

Το κόστος της πιστοποίησης IFS Logistics εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από το μέγεθος της εταιρείας σας και την πολυπλοκότητα των διαδικασιών σας. Θα χαρούμε να σας κάνουμε μια εξατομικευμένη προσφορά για την εταιρεία σας χωρίς καμία υποχρέωση.

Business2.png
Loading...

Γιατί οι εταιρείες πρέπει να πιστοποιηθούν από την DQS σύμφωνα με το IFS Logistics;

 • Όλοι οι σημαντικοί έλεγχοι για τα πρότυπα τροφίμων από μία πηγή
 • Ελεγκτές με εκτεταμένη τεχνογνωσία και εμπειρία στον κλάδο
 • Προσωπικές επαφές σε περισσότερες από 80 τοποθεσίες παγκοσμίως
 • Εξαιρετικός προσανατολισμός στον πελάτη και στη λύση
Contact-latin-america-man-shutterstock_738242395.jpg
Loading...

Ζητήστε προσφορά

Η τοπική σας επαφή

Θα χαρούμε να σας παρέχουμε μια ατομική προσφορά για την πιστοποίηση IFS Logistics.