Informacje na temat certyfikacji IFS Logistics

Dzięki standardowi certyfikacji IFS Logistics firmy z sektora logistyki i handlu detalicznego mogą zapewnić niezawodność, przejrzystość i bezpieczeństwo w całym łańcuchu dostaw. Audity certyfikacyjne uwzględniają wszystkie etapy towarów i towarów, od transportu, magazynowania i dystrybucji po załadunek i rozładunek.

Większe bezpieczeństwo i przejrzystość w łańcuchu dostaw

Większe zaufanie wśród klientów i dostawców

Wyższy poziom bezpieczeństwa i jakości produktów

Większa wiarygodność wobec władz.

Business11.png
Loading...

Certyfikat IFS Logistics

Aby zapewnić jakość i bezpieczeństwo dostawców usług logistycznych i łańcuchów dostaw, sieci spożywcze z Francji i Włoch wspólnie opracowały standard IFS Logistics. W oparciu o certyfikat IFS Logistics można w przejrzysty sposób zarządzać ryzykiem związanym z bezpieczeństwem żywności.

IFS Logistics jest standardem uznawanym na całym świecie, uznawanym również przez Global Safety Initiative (GFSI). Został on stworzony w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności w łańcuchu dostaw. W szczególności w sektorze spożywczym transport, magazynowanie i przeładunek towarów oraz surowców niesie ze sobą wiele zagrożeń w zakresie higieny i bezpieczeństwa. Standard IFS Logistics został wprowadzony w celu utrzymania wysokiego poziomu zaufania do produktów, ich jakości i bezpieczeństwa. Daje to wszystkim uczestnikom łańcucha dostaw, od producenta żywności po sprzedawcę detalicznego, pewność, że przestrzegane są porównywalne wytyczne.
Certyfikat IFS może być stosowany do każdego rodzaju transportu i magazynowania żywności. Oprócz żywności, audytem można objąć również produkty nieżywnościowe. Dotyczy to zarówno produktów opakowanych, jak i nieopakowanych, o ile nie zostały one przetworzone.
Do ważnych celów certyfikacji IFS Logistics należą:

 • Ustanowienie przejrzystości i porównywalności w łańcuchu dostaw.
 • Wspólny standard z jednolitymi kryteriami oceny
 • Zwiększenie efektywności (czasowej i kosztowej) zarówno dla detalistów, jak i dla dostawców.
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Ecology11.png
Loading...

Dla jakich firm odpowiednia jest certyfikacja IFS Logistics?

Certyfikat IFS Logistics jest odpowiedni dla wszystkich firm z branży logistycznej i transportowej. Dotyczy to na przykład firm transportowych, które wykonują transport chłodniczy. Ponadto z certyfikacji mogą skorzystać również operatorzy magazynów towarów i żywności.

Ponadto detaliści posiadający własny dział logistyki mogą zabezpieczyć się dzięki certyfikacji IFS Broker. Producenci żywności, którzy sami zajmują się logistyką swoich produktów, muszą jeszcze spełnić wymagania IFS Food w zakresie auditu według standardu IFS Broker.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
SEO6.png
Loading...

Sześć głównych obszarów standardu IFS Logistics

Standard IFS Logistics można podzielić na sześć kluczowych segmentów. Obszary te podlegają audytowi:

 • Odpowiedzialność korporacyjna (Corporate Responsibility)
 • Systemy zarządzania z naciskiem na jakość i bezpieczeństwo
 • Obrona produktu i HACCP
 • Zarządzanie jakością, zasobami i bezpieczeństwem żywności
 • Analiza, pomiar i doskonalenie produktu
 • Zarządzanie zasobami
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Business33.png
Loading...

Jakich produktów dotyczy standard IFS Logistics?

Firmy, które transportują i/lub magazynują żywność lub towary konsumpcyjne mogą uzyskać certyfikat IFS Logistics. Dotyczy to zarówno żywności nieopakowanej, jak i opakowanej.

Standard ma również zastosowanie do produktów, które muszą być przechowywane i transportowane w warunkach kontrolowanej temperatury. Należą do nich na przykład produkty mleczne lub mięsne.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Business28.png
Loading...

Procedura

W pierwszym etapie omawiamy z Państwem Państwa firmę, system zarządzania i cele certyfikacji. Na tej podstawie otrzymają Państwo niezwłocznie szczegółową i przejrzystą ofertę, dostosowaną do Państwa indywidualnych potrzeb.

Szczególnie w przypadku większych projektów certyfikacyjnych, spotkanie planistyczne jest cenną okazją do poznania Państwa auditora, jak również do opracowania indywidualnego programu auditów dla wszystkich zaangażowanych obszarów i zakładów.
Audit wstępny daje również możliwość wcześniejszego określenia potencjału do poprawy oraz mocnych stron Państwa systemu zarządzania. Obie usługi są opcjonalne.

Gdy tylko Państwa firma jest gotowa, wspólnie z Państwem ustalamy termin auditu i wybieramy zatwierdzonych audytorów z wymaganymi kompetencjami i doświadczeniem w Państwa branży. Podczas auditu certyfikacyjnego nasi auditorzy ocenią między innymi, czy Państwa system zarządzania spełnia wymagania standardu IFS Logistics oraz zidentyfikują możliwości doskonalenia. Podczas końcowej rozmowy otrzymają Państwo szczegółową prezentację wyników od audytora DQS, w tym opis potencjału doskonalenia Państwa firmy. W razie potrzeby uzgodnione zostaną plany działania.

Audit i jego wyniki są oceniane przez niezależną radę certyfikacyjną DQS, która decyduje o wydaniu certyfikatu IFS Logistics. Otrzymają Państwo raport z auditu dokumentujący jego wyniki. Jeśli wystąpią jakiekolwiek niezgodności, będziesz miał możliwość ich skorygowania i podjęcia odpowiednich działań w tym czasie. Jeśli wszystkie stosowne wymagania zostaną spełnione, otrzymasz certyfikat z rocznym okresem ważności.

Po upływie jednego roku certyfikat traci ważność. Aby zapewnić, że Twój certyfikat jest ważny bez żadnych luk, zaplanujemy Twój kolejny audit z dużym wyprzedzeniem.

Banking13.png
Loading...

Ile kosztuje certyfikacja IFS Logistics?

Koszt certyfikacji IFS Logistics zależy, między innymi, od wielkości Państwa firmy i złożoności procesów. Z przyjemnością i bez zobowiązań przedstawimy Państwu indywidualną ofertę dla Państwa firmy.

Business2.png
Loading...

Dlaczego firmy powinny poddać się certyfikacji DQS według IFS Logistics?

 • Wszystkie ważne audity dla standardów żywnościowych z jednego źródła
 • Auditorzy z rozległą wiedzą branżową i doświadczeniem
 • Osobiste kontakty w ponad 80 lokalizacjach na całym świecie
 • Zorientowanie na klienta i rozwiązania
Contact-Europe-man-shutterstock_1699506301.jpg
Loading...

Zapytaj o ofertę

Biuro DQS Polska

Z przyjemnością przedstawimy Ci indywidualną ofertę dotyczącą certyfikacji IFS Logistics.