Ważny standard dla importerów i pośredników

Importerzy i pośrednicy mogą uzyskać certyfikat zgodności ze standardem IFS Broker. Dzięki certyfikacji firmy te udowadniają, że spełniają wysokie wymagania w zakresie bezpieczeństwa i jakości żywności. Jako łącznik między partnerami handlowymi a producentami, zapewniają zgodność z normami jakości i bezpieczeństwa, budując w ten sposób zaufanie wśród zainteresowanych stron.

Niższe koszty dzięki efektywnemu wykorzystaniu zasobów

Optymalizacja zakupów i oszczędność czasu dla detalistów

Zwiększone bezpieczeństwo żywności w łańcuchu dostaw

Korzyści konkurencyjne dla certyfikowanych firm

Business11.png
Loading...

IFS Broker - ważna certyfikacja dla branży spożywczej

Producenci produktów i sprzedawcy detaliczni w coraz większym stopniu polegają na podmiotach pośredniczących, takich jak brokerzy. Jednocześnie ważne jest, aby zapewnić, że wszystkie podmioty spełniają te same wymagania dotyczące bezpieczeństwa i jakości produktów. Standard IFS Broker spełnia te wymagania.

W oparciu o standard IFS Food Standard, IFS Broker został opracowany specjalnie dla pośredników, agentów i importerów. Dzięki certyfikacji pośrednicy i importerzy zapewniają, że jakość i bezpieczeństwo produktów są zachowane na drodze od producenta do nabywcy. W ramach auditu dla certyfikacji IFS Broker analizuje się, czy np. w procesie dostaw spełnione są wymogi prawne i umowne.
W przypadku, gdy pośrednicy lub importerzy zajmują się również samodzielnym magazynowaniem lub transportem towarów, certyfikacja IFS Logistics jest wymagana również dla tych części działalności.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Ecology11.png
Loading...

Dlaczego warto uzyskać certyfikat IFS Broker?

Brokerzy i importerzy są ważnymi łącznikami pomiędzy partnerami handlowymi a producentami lub wytwórcami żywności. Jednocześnie są oni odpowiedzialni za rzetelne wdrażanie przepisów prawnych lub umownych dotyczących jakości i bezpieczeństwa towarów.

W toku globalizacji poszczególne łańcuchy dostaw, jak i cały łańcuch wartości podlegają coraz bardziej złożonym regulacjom prawnym. Aby uprościć procesy dla importerów i pośredników, można zastosować standard IFS Broker. Jednocześnie certyfikacja zapewnia ścisłą zgodność z wymogami prawnymi i umownymi dotyczącymi towarów będących przedmiotem handlu.
Certyfikat pozwala również na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów przeznaczonych na pośrednictwo w handlu lub imporcie. Oszczędza to cenny czas importerów. Ponadto, dostawcy mogą być wybierani szybciej, ponieważ wszyscy mogą polegać na tych samych standardach.
Certyfikat IFS Broker jest rozpoznawalny na całym świecie. Na przykład, firmy prezentują się jako godni zaufania gracze w handlu, którzy aktywnie zwalczają oszustwa żywnościowe. Dzięki globalnej rozpoznawalności, certyfikat IFS Broker jest odpowiedni dla operacji na całym świecie i transgranicznych łańcuchów dostaw.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
SEO6.png
Loading...

Możliwe cele certyfikacji IFS Broker

Celem certyfikacji IFS Broker jest zapewnienie, że

  • Brokerzy mogą korzystać z jednolitego i porównywalnego systemu oceny.
  • Wszystkie etapy łańcucha dostaw stają się przejrzyste i porównywalne.
  • Redukcja kosztów i czasu brokerów i dostawców.
SEO15.png
Loading...

IFS Broker Wersja 3

Standard IFS Broker jest już dostępny w swojej trzeciej wersji. Została ona opublikowana w styczniu 2020 roku. Po okresie przejściowym wszystkie firmy muszą teraz być certyfikowane zgodnie z wersją 3 IFS Broker.

Wraz ze zmianą z wersji 2 na wersję 3, wymagania dotyczące certyfikacji według IFS Broker stały się bardziej rozbudowane. Ważnym rozszerzeniem jest to, że audity mogą być również przeprowadzane bez zapowiedzi na zasadzie dobrowolności.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Business28.png
Loading...

Jak wygląda proces certyfikacji IFS Broker?

W pierwszym kroku omówimy z Państwem Państwa firmę, system zarządzania i cele certyfikacji. Na tej podstawie niezwłocznie otrzymają Państwo szczegółową i przejrzystą ofertę, dostosowaną do Państwa indywidualnych potrzeb.

Szczególnie w przypadku większych projektów certyfikacyjnych, spotkanie planistyczne jest cenną okazją do poznania Państwa audytora, jak również do opracowania indywidualnego programu auditów dla wszystkich zaangażowanych obszarów i zakładów.
Audit wstępny daje również możliwość wcześniejszego zidentyfikowania potencjału do poprawy, jak również mocnych stron Państwa systemu zarządzania. Obie usługi są opcjonalne.

Gdy tylko Państwa firma jest gotowa, wspólnie z Państwem ustalamy datę auditu i wybieramy zatwierdzonych audytorów posiadających wymagane kompetencje i doświadczenie w Państwa branży. Podczas audytu certyfikacyjnego nasi audytorzy ocenią m.in. czy Państwa system zarządzania spełnia wymagania standardu oraz zidentyfikują możliwości doskonalenia. Podczas końcowej rozmowy otrzymają Państwo szczegółową prezentację wyników od auditora DQS, w tym opis potencjału poprawy dla Państwa firmy. W razie potrzeby uzgodnione zostaną plany działania.
Od września 2020 r. audity mogą być przeprowadzane również zdalnie.

Audit i jego wyniki są oceniane przez niezależną radę certyfikacyjną DQS, która decyduje o wydaniu certyfikatu IFS Broker. Otrzymasz raport z auditu dokumentujący jego wyniki. Jeśli wystąpią jakiekolwiek rozbieżności, będziesz miał możliwość ich skorygowania i podjęcia odpowiednich działań w tym czasie. Jeśli wszystkie obowiązujące wymagania zostaną spełnione, otrzymasz certyfikat z rocznym okresem ważności.

Po upływie jednego roku certyfikat traci ważność. Aby upewnić się, że Twój certyfikat jest ważny bez żadnych luk, planujemy Twój kolejny audit z dużym wyprzedzeniem.

Banking13.png
Loading...

Ile kosztuje certyfikacja IFS Broker?

Koszt certyfikacji IFS Broker zależy m.in. od wielkości firmy i złożoności procesów. Z przyjemnością i bez zobowiązań przedstawimy Ci indywidualną ofertę dla Twojej firmy.

Business2.png
Loading...

Dlaczego powinienem uzyskać certyfikat IFS Broker od DQS?

  • Wszystkie audyty bezpieczeństwa i jakości żywności z jednego źródła
  • Bogate doświadczenie branżowe i wiedza auditorów
  • Osobiste kontakty w ponad 80 lokalizacjach na całym świecie
  • Wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu auditów zgodnie z wszystkimi odpowiednimi normami
Contact-Europe-man-shutterstock_1699506301.jpg
Loading...

Zapytaj o ofertę

Biuro DQS Polska

Z przyjemnością przedstawimy Ci indywidualną ofertę na certyfikację IFS Broker.