Viktig standard för importörer och mellanhänder

Importörer eller mellanhänder kan certifieras enligt IFS Broker Standard. Med certifieringen bevisar dessa företag att de uppfyller höga krav på livsmedelssäkerhet och kvalitet. Som en länk mellan handelspartner och producenter ser de till att kvalitets- och säkerhetsstandarderna följs, vilket skapar förtroende bland intressenterna.

Lägre kostnader genom effektiv användning av resurser

Optimerade inköp och tidsbesparingar för återförsäljare

Ökad livsmedelssäkerhet i leveranskedjan

Konkurrensfördelar för certifierade företag

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

IFS Broker - viktig certifiering för livsmedelsindustrin.

Produkttillverkare och detaljhandlare förlitar sig alltmer på förmedlande enheter som mäklare. Samtidigt är det viktigt att se till att alla aktörer uppfyller samma krav på produktsäkerhet och kvalitet. IFS Broker Standard uppfyller dessa krav.

Baserat på IFS Food Standard är IFS Broker särskilt utformad för mäklare, agenter och importörer. Med certifieringen säkerställer mellanhänder och importörer att produkternas kvalitet och säkerhet upprätthålls på vägen från tillverkaren till köparen. Som en del av en revision för IFS Broker-certifiering analyseras om till exempel de rättsliga och avtalsmässiga kraven uppfylls under leveransprocessen.
Om mäklare eller importörer även sköter oberoende lagring eller transport av varor krävs IFS Logistics-certifiering även för dessa delar av verksamheten.

Show more
Show less
Gesetze
Loading...

Varför ska du bli certifierad enligt IFS Broker?

Mäklare och importörer är viktiga länkar mellan handelspartner och tillverkare eller producenter av livsmedel. Samtidigt ansvarar de för att lagliga eller avtalsenliga bestämmelser om varors kvalitet och säkerhet genomförs på ett tillförlitligt sätt.

I samband med globaliseringen omfattas enskilda leveranskedjor liksom värdekedjan som helhet av alltmer komplexa bestämmelser. För att förenkla processerna för importörer och mellanhänder kan IFS Broker Standard tillämpas. Samtidigt säkerställer certifieringen en strikt efterlevnad av rättsliga och avtalsmässiga krav för de varor som handlas.
Certifikatet gör det också möjligt att använda de resurser som läggs på förmedling av handel eller import på ett mer effektivt sätt. Detta sparar importörer värdefull tid. Dessutom kan leverantörer väljas snabbare eftersom alla kan förlita sig på samma standarder.
IFS Broker-certifikatet har också fördelar för omvärlden. Företagen presenterar sig till exempel som pålitliga aktörer inom handeln som aktivt bekämpar livsmedelsbedrägerier. Tack vare det globala erkännandet lämpar sig IFS Broker-certifieringen för verksamheter över hela världen och gränsöverskridande leveranskedjor.

Show more
Show less
Mehrwert
Loading...

Möjliga mål för IFS Broker-certifiering

Syftet med IFS Broker-certifiering är att säkerställa att

  • Mäklare kan använda ett enhetligt och jämförbart bedömningssystem.
  • Alla steg i leveranskedjan blir transparenta och jämförbara.
  • Kostnader och tid för mäklare och leverantörer minskar.
Prozessorientierung
Loading...

IFS Broker Version 3

IFS Broker Standard finns nu i sin tredje version. Denna publicerades i januari 2020. Efter en övergångsperiod måste alla företag nu certifieras enligt version 3 av IFS Broker.

I och med övergången från version 2 till version 3 har kraven för certifiering enligt IFS Broker blivit mer omfattande. En viktig utvidgning är att revisioner även kan utföras oanmälda på frivillig basis.

Show more
Show less
Business28.png
Loading...

Hur ser certifieringsprocessen för IFS Broker ut?

I det första steget diskuterar du ditt företag, ditt ledningssystem och målen för en certifiering med oss. På grundval av detta får du omgående ett detaljerat och öppet erbjudande som är anpassat till dina individuella behov.

Särskilt för större certifieringsprojekt är ett planeringsmöte ett värdefullt tillfälle att lära känna din revisor samt att utveckla ett individuellt revisionsprogram för alla berörda områden och anläggningar.
En förhandsrevision ger också möjlighet att i förväg identifiera förbättringspotential samt styrkor i ditt ledningssystem. Båda tjänsterna är frivilliga.

Så snart ditt företag är redo fastställs ett revisionsdatum tillsammans med dig, och godkända revisorer med erforderlig kompetens och erfarenhet inom din bransch väljs ut. Under certifieringsrevisionen bedömer våra revisorer bland annat om ert ledningssystem uppfyller kraven i standarden och identifierar förbättringspotential. Vid en slutdiskussion får du en detaljerad presentation av resultaten från din DQS-revisor, inklusive en beskrivning av förbättringspotentialen för ditt företag. Vid behov kommer man överens om handlingsplaner.
Sedan september 2020 kan revisioner även genomföras på distans.

Revisionen och dess resultat utvärderas av DQS:s oberoende certifieringsnämnd, som beslutar om utfärdandet av IFS Broker-certifikatet. Du får en revisionsrapport som dokumenterar revisionsresultaten. Om det finns några avvikelser har du möjlighet att korrigera dem och vidta lämpliga åtgärder vid den tidpunkten. Om alla tillämpliga krav är uppfyllda får du certifikatet med en giltighetstid på ett år.

Efter ett år kommer ditt certifikat att upphöra att gälla. För att se till att ditt certifikat är giltigt utan luckor planerar vi din nästa revision i god tid.

Banking13.png
Loading...

Hur mycket kostar IFS Broker-certifieringen?

Kostnaden för IFS Broker-certifiering beror bland annat på ditt företags storlek och hur komplexa dina processer är. Vi ger dig gärna ett individuellt erbjudande för ditt företag utan förpliktelser.

Business2.png
Loading...

Varför ska jag få IFS Broker-certifiering av DQS?

  • Alla revisioner av livsmedelssäkerhet och kvalitet från en enda källa
  • Omfattande branscherfarenhet och kunskap hos revisorerna.
  • Personliga kontakter på över 80 platser över hela världen
  • Många års erfarenhet av revisioner enligt alla relevanta standarder.
Contact-Latin-America-woman-shutterstock_2001161198.jpg
Loading...

Begär en offert

Din lokala kontaktperson

Vi ger dig gärna en individuell offert för IFS Broker-certifiering.