Belangrijke standaard voor invoerders en tussenpersonen

Invoerders of tussenpersonen kunnen zich laten certificeren volgens de IFS Broker Standard. Met de certificering bewijzen deze bedrijven dat ze voldoen aan hoge eisen voor voedselveiligheid en kwaliteit. Als schakel tussen handelspartners en producenten zorgen zij ervoor dat de kwaliteits- en veiligheidsnormen worden nageleefd, waardoor er vertrouwen ontstaat tussen de belanghebbenden.

Lagere kosten door effectief gebruik van middelen

Geoptimaliseerde inkoop en tijdsbesparing voor detailhandelaren

Verhoogde voedselveiligheid in de toeleveringsketen

Concurrentievoordelen voor gecertificeerde bedrijven

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

IFS Broker - belangrijke certificering voor de voedingsmiddelenindustrie

Producenten en detailhandelaren doen in toenemende mate een beroep op intermediaire entiteiten zoals makelaars. Tegelijkertijd is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle spelers aan dezelfde eisen voor productveiligheid en kwaliteit voldoen. De IFS Broker Standard voldoet aan deze eisen.

De IFS Broker is gebaseerd op de IFS Food Standard en is speciaal ontworpen voor tussenhandelaren, agenten en importeurs. Met de certificering zorgen tussenpersonen en importeurs ervoor dat de kwaliteit en veiligheid van de producten gehandhaafd blijven op hun weg van de fabrikant naar de koper. Als onderdeel van een audit voor IFS Broker certificering wordt geanalyseerd of bijvoorbeeld aan de wettelijke en contractuele eisen wordt voldaan tijdens het leveringsproces.
Wanneer makelaars of importeurs ook zorgen voor de onafhankelijke opslag of het vervoer van goederen, is voor die onderdelen van het bedrijf ook IFS Logistics-certificering vereist.

Meer tonen
Minder tonen
Gesetze
Loading...

Waarom laten certificeren volgens IFS Broker?

Makelaars en importeurs zijn belangrijke schakels tussen handelspartners en fabrikanten of producenten van levensmiddelen. Tegelijkertijd zijn zij verantwoordelijk voor de betrouwbare uitvoering van wettelijke of contractuele voorschriften met betrekking tot de kwaliteit en veiligheid van goederen.

In de loop van de globalisering zijn zowel de afzonderlijke toeleveringsketens als de waardeketen als geheel onderworpen aan steeds complexere voorschriften. Om de processen voor importeurs en tussenpersonen te vereenvoudigen, kan de IFS Broker Standard worden toegepast. Tegelijkertijd garandeert de certificering een strikte naleving van de wettelijke en contractuele vereisten voor verhandelde goederen.
Dankzij het certificaat kunnen de middelen die aan tussenhandel of invoer worden besteed, ook doeltreffender worden ingezet. Dit bespaart importeurs kostbare tijd. Bovendien kunnen leveranciers sneller worden geselecteerd omdat iedereen op dezelfde normen kan vertrouwen.
Het IFS Broker-certificaat heeft ook voordelen voor de buitenwereld. Bedrijven profileren zich bijvoorbeeld als betrouwbare spelers in de handel die actief voedselfraude bestrijden. Dankzij de wereldwijde erkenning is de IFS Broker certificering geschikt voor operaties over de hele wereld en grensoverschrijdende toeleveringsketens.

Meer tonen
Minder tonen
Mehrwert
Loading...

Mogelijke doelstellingen van IFS Broker certificering

Het doel van IFS Broker certificering is om ervoor te zorgen dat

  • Brokers gebruik kunnen maken van een uniform en vergelijkbaar beoordelingssysteem.
  • Alle stappen van de toeleveringsketen worden transparant en vergelijkbaar.
  • Kosten en tijd van brokers en leveranciers worden gereduceerd.
Prozessorientierung
Loading...

IFS Broker versie 3

De IFS Broker Standard is nu beschikbaar in zijn derde versie. Deze is in januari 2020 gepubliceerd. Na een overgangsperiode moeten alle bedrijven nu gecertificeerd zijn volgens versie 3 van IFS Broker.

Met de overgang van versie 2 naar versie 3 zijn de eisen voor certificering volgens IFS Broker uitgebreider geworden. Een belangrijke uitbreiding is dat audits ook onaangekondigd en op vrijwillige basis kunnen worden uitgevoerd.

Meer tonen
Minder tonen
Business28.png
Loading...

Hoe verloopt het certificeringsproces van IFS Broker?

In de eerste stap bespreekt u met ons uw bedrijf, uw managementsysteem en de doelstellingen van een certificering. Op basis hiervan ontvangt u direct een gedetailleerde en transparante offerte, afgestemd op uw individuele behoeften.

Vooral bij grotere certificeringsprojecten is een planningsgesprek een waardevolle gelegenheid om uw auditor te leren kennen en een individueel auditprogramma voor alle betrokken gebieden en locaties op te stellen.
Een pre-audit biedt ook de mogelijkheid om het potentieel voor verbetering en de sterke punten van uw managementsysteem op voorhand te identificeren. Beide diensten zijn optioneel.

Zodra uw bedrijf er klaar voor is, wordt er samen met u een auditdatum vastgesteld en worden er erkende auditors geselecteerd met de vereiste competentie en ervaring in uw bedrijfstak. Tijdens de certificeringsaudit zullen onze auditors onder meer beoordelen of uw beheersysteem voldoet aan de eisen van de norm en of er mogelijkheden voor verbetering zijn. In een afsluitend gesprek ontvangt u een gedetailleerde presentatie van de resultaten van uw DQS-auditor, inclusief een beschrijving van het potentieel voor verbetering voor uw bedrijf. Indien nodig zullen actieplannen worden overeengekomen.
Sinds september 2020 kunnen audits ook op afstand worden uitgevoerd.

De audit en de resultaten ervan worden geëvalueerd door de onafhankelijke certificeringscommissie van DQS, die beslist over de afgifte van het IFS Broker-certificaat. U ontvangt een auditrapport met de resultaten van de audit. Als er discrepanties zijn, krijgt u de gelegenheid deze te corrigeren en op dat moment passende maatregelen te nemen. Als aan alle toepasselijke eisen is voldaan, ontvangt u het certificaat met een geldigheidsduur van één jaar.

Na een jaar vervalt uw certificaat. Om ervoor te zorgen dat uw certificaat zonder hiaten geldig is, plannen wij uw volgende audit ruim van tevoren in.

Banking13.png
Loading...

Hoeveel kost de IFS Broker certificering?

De kosten van een IFS Broker certificering zijn onder andere afhankelijk van de grootte van uw bedrijf en de complexiteit van uw processen. Wij maken graag vrijblijvend een individuele offerte voor uw bedrijf.

Business2.png
Loading...

Waarom zou ik IFS Broker door DQS laten certificeren?

  • Alle voedselveiligheids- en kwaliteitsaudits op één  plaats
  • Uitgebreide ervaring in de industrie en kennis van de auditoren
  • Persoonlijke contacten op meer dan 80 locaties wereldwijd
  • Jarenlange ervaring in het uitvoeren van audits volgens alle relevante normen
Loading...

Vraag een offerte aan

Uw lokale contactpersoon

Wij geven u graag een individuele offerte voor IFS Broker certificering.