Brokers, opgelet: versie 3 van de IFS Broker-standaard is uitgebracht. De herziening weerspiegelt de veranderende verwachtingen van de markt op het gebied van productveiligheid. Gecertificeerde sites zullen te maken krijgen met een aantal nieuwe eisen, vooral met betrekking tot voedselfraude en risicomanagement. In dit artikel geven we een overzicht van de belangrijkste wijzigingen, evenals alle informatie over het overgangsproces.

Hoewel het grootste deel van de norm ongewijzigd blijft, zijn er drie belangrijke wijzigingen in versie 3 die wij onder uw aandacht willen brengen:

  • Een volledig nieuw subhoofdstuk (4.7) is gewijd aan het onderwerp Voedselfraude. Gecertificeerde bedrijven worden geacht voor alle aangekochte producten een zogenaamde kwetsbaarheidsbeoordeling uit te voeren om de risico's in verband met vervanging, verkeerde etikettering, vervalsing of imitatie te bepalen. Op basis van deze analyse moet een gedocumenteerd risicobeperkingsplan worden uitgevoerd. Daarnaast moeten bedrijven ervoor zorgen dat hun leveranciers ook een kwetsbaarheidsanalyse hebben uitgevoerd en een risicobeperkingsplan hebben geïmplementeerd.
  • Meer gedetailleerde vereisten voor het risicomanagementsysteem: de verwachtingen voor het risicomanagementsysteem zijn uitgebreid. De herziene eisen zijn opgenomen in punt 2.3. Hoewel veel van de eisen overeenkomen met de vorige versie, raden wij gecertificeerde vestigingen aan tijdig audits uit te voeren om te bepalen of hun huidige aanpak van risicomanagement voldoet aan de eisen van de IFS Broker Standard versie 3.
  • Onaangekondigde audits: als gevolg van de toenemende vraag in de markt heeft IFS besloten een proces voor onaangekondigde audits in het kader van de IFS Broker-Standaard in te stellen. Onaangekondigde audits blijven facultatief. De procedure wordt beschreven in deel 5 van de norm.

Naast deze wijzigingen is ISO Broker versie 3 verbeterd op het gebied van leesbaarheid en duidelijkheid. Let op: dit bericht is een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen en geen volledig overzicht van alle wijzigingen.

Tijdschema voor de overgang

Het tijdschema voor de overgang van versie 2 naar versie 3 ziet er als volgt uit:

  • Tot 2 januari 2020: versie 2 blijft de geldige versie.
  • Van 2 januari tot 31 mei 2020: bedrijven hebben de keuze om te certificeren volgens versie 2 of versie 3
  • Vanaf 1 juni 2020: alle audits zullen worden uitgevoerd volgens versie 3

Verdere informatie

De IFS Broker versie 3 norm is hier beschikbaar om te downloaden. Momenteel is de norm alleen beschikbaar in het Engels, maar andere talen zullen spoedig volgen.

DQS - uw partner voor certificering volgens de IFS Broker Standaard

DQS CFS GmbH is een voor IFS Broker erkende certificatie-instelling. Wij staan tot uw beschikking met een wereldwijd netwerk van hooggekwalificeerde auditors.

Auteur
Constanze Illner

Constanze Illner is onderzoeks- en communicatiemedewerker op het gebied van duurzaamheid en voedselveiligheid. In deze functie houdt zij alle belangrijke ontwikkelingen op dit gebied in de gaten en informeert zij onze klanten via een maandelijkse nieuwsbrief. Ook modereert zij de jaarlijkse Sustainability Heroes conferentie.

Loading...