Zprostředkovatelé, zpozorněte: byla vydána verze 3 standardu IFS Broker. Revize odráží měnící se očekávání trhu ohledně bezpečnosti produktů. Certifikovaná místa budou čelit některým novým požadavkům, zejména v souvislosti s podvody s potravinami a řízením rizik. V tomto článku přinášíme přehled klíčových změn a také veškeré informace o procesu přechodu.

Přestože většina normy zůstává beze změny, ve verzi 3 jsou tři hlavní změny, na které bychom vás rádi upozornili:

  • Zcela nová podkapitola (4.7) je věnována tématu Podvody s potravinami. Od certifikovaných společností se očekává, že u všech nakupovaných výrobků provedou tzv. posouzení zranitelnosti s cílem určit rizika spojená se záměnou, nesprávným označením, falšováním nebo napodobováním. Na základě této analýzy musí být zaveden zdokumentovaný plán zmírnění rizik. Kromě toho musí společnosti zajistit, aby jejich dodavatelé rovněž provedli analýzu zranitelnosti a implementovali plán zmírnění rizik.
  • Podrobnější požadavky na systém řízení rizik: Očekávání týkající se systému řízení rizik byla rozšířena. Revidované požadavky jsou uvedeny v oddíle 2.3. Přestože řada požadavků odpovídá předchozí verzi, doporučujeme, aby certifikovaná pracoviště prováděla včasné audity s cílem zjistit, zda jejich současný přístup k řízení rizik splňuje požadavky standardu IFS Broker verze 3.
  • Neohlášené audity: Vzhledem k rostoucím požadavkům trhu se společnost IFS rozhodla zavést proces neohlášených auditů podle standardu IFS Broker. Neohlášené audity zůstávají nepovinné. Postup je popsán v části 5 standardu.

Kromě těchto změn byla verze 3 standardu IFS Broker vylepšena z hlediska srozumitelnosti a přehlednosti. Upozorňujeme, že tento příspěvek je shrnutím hlavních změn, nikoli úplným přehledem všech změn.

Harmonogram přechodu na nový standard

Harmonogram přechodu z verze 2 na verzi 3 je následující:

  • Do 2. ledna 2020: verze 2 zůstává platnou verzí.
  • Od 2. ledna do 31. května 2020: společnosti mají na výběr, zda se budou certifikovat podle verze 2 nebo 3.
  • Od 1. června 2020: všechny audity budou prováděny podle verze 3.

Další informace

Standard IFS Broker verze 3 je k dispozici ke stažení zde. V současné době je standard k dispozici pouze v angličtině, ale další jazyky budou brzy následovat.

DQS - váš partner pro certifikaci podle standardu IFS Broker

Společnost DQS CFS GmbH je certifikačním orgánem schváleným pro standard IFS Broker. Jsme vám k dispozici s celosvětovou sítí vysoce kvalifikovaných auditorů.

Autor
Constanze Illner

Constanze Illner

Loading...