Posrednici imajte na umu: izdano je 3. izdanje standarda IFS Broker. Revizija odražava promjenjiva očekivanja tržišta u pogledu sigurnosti proizvoda. Certificirane lokacije će se suočiti s novim zahtjevima, posebno u vezi s prijevarom s hranom i upravljanjem rizikom. U ovom članku dajemo pregled ključnih promjena, kao i sve informacije o procesu prijelaza.

Iako je većina standarda ostala nepromijenjena, u 3. izdanju su uvedene tri velike promjene:

  • Potpuno novo poglavlje (4.7) posvećeno je temi Prijevara s hranom. Certificirane organizacije moraju provesti tzv. procjenu ranjivosti za sve kupljene proizvode kako bi se utvrdili rizici vezani uz zamjenu, pogrešno označavanje, patvorenje ili imitaciju. Na temelju te analize mora se primijeniti dokumentirani plan za ublažavanje rizika. Osim toga, organizacije moraju osigurati da su njihovi dobavljači također proveli analizu ranjivosti i primijenili plan za ublažavanje rizika.
  • Detaljniji zahtjevi za sustav upravljanja rizikom: Očekivanja za sustav upravljanja rizikom su proširena. Revidirani zahtjevi navedeni su u poglavlju 2.3. Iako su mnogi zahtjevi u skladu s prethodnim izdanjem, preporučamo da certificirane lokacije provedu audite na vrijeme kako bi utvrdile ispunjava li njihov trenutni pristup upravljanju rizikom zahtjeve 3. izdanja standarda IFS Broker.
  • Nenajavljeni auditi: Zbog povećanih zahtjeva tržišta, IFS je u standardu IFS Broker odlučio uspostaviti proces za nenajavljene audite. Nenajavljeni auditi nisu obavezni. Postupak je opisan u 5. dijelu standarda.

Osim ovih promjena, 3. izdanje standarda IFS Broker unaprijeđeno je u pogledu čitljivosti i jasnoće. Imajte na umu da je ovo sažetak glavnih promjena, a ne potpuni pregled svih promjena.

Raspored za prijelaz

Vremensko razdoblje za prijelaz s 2. izdanja na 3. izdanje izgleda ovako:

  • Do 2. siječnja 2020.: 2. izdanje ostaje važeće izdanje.
  • Od 2. siječnja 2020. do 31. svibnja 2020.: organizacije mogu birati certifikaciju prema 2. ili 3. izdanju.
  • Od 1. lipnja 2020: svi auditi će se provoditi prema 3. izdanju.

Daljnje informacije

3. izdanje standarda IFS Broker dostupno je za preuzimanje ovdje. Trenutno je standard dostupan samo na engleskom jeziku, ali uskoro će biti dostupni i ostali jezici. 

DQS - Vaš partner za certifikaciju prema standardu IFS Broker

DQS CFS GmbH je certifikacijsko tijelo odobreno za IFS Broker. Na raspolaganju smo vam sa svojom globalnom mrežom visoko kvalificiranih auditora.

Autor
Constanze Illner

Constanze Illner

Loading...