Μεσίτες, λάβετε υπόψη σας: η έκδοση 3 του προτύπου IFS Broker έχει κυκλοφορήσει. Η αναθεώρηση αντικατοπτρίζει τις μεταβαλλόμενες προσδοκίες της αγοράς για την ασφάλεια των προϊόντων. Οι πιστοποιημένοι χώροι θα αντιμετωπίσουν ορισμένες νέες απαιτήσεις, ειδικά σε σχέση με την απάτη στα τρόφιμα και τη διαχείριση κινδύνου. Σε αυτό το άρθρο, παρέχουμε μια επισκόπηση των βασικών αλλαγών, καθώς και όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία μετάβασης.

Παρόλο που το μεγαλύτερο μέρος του προτύπου παραμένει αμετάβλητο, υπάρχουν τρεις σημαντικές αλλαγές στην έκδοση 3 που θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας:

  • Ένα εντελώς νέο υποκεφάλαιο (4.7) είναι αφιερωμένο στο θέμα της απάτης στα τρόφιμα. Οι πιστοποιημένες εταιρείες αναμένεται να διεξάγουν τη λεγόμενη αξιολόγηση τρωτότητας για όλα τα αγοραζόμενα προϊόντα, προκειμένου να προσδιορίσουν τους κινδύνους που σχετίζονται με υποκατάσταση, εσφαλμένη επισήμανση, νοθεία ή απομίμηση. Με βάση αυτή την ανάλυση, πρέπει να εφαρμοστεί ένα τεκμηριωμένο σχέδιο μετριασμού των κινδύνων. Επιπλέον, οι εταιρείες πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι προμηθευτές τους έχουν επίσης πραγματοποιήσει ανάλυση τρωτότητας και έχουν εφαρμόσει σχέδιο μετριασμού των κινδύνων.
  • Λεπτομερέστερες απαιτήσεις για το σύστημα διαχείρισης κινδύνων: Οι προσδοκίες για το σύστημα διαχείρισης κινδύνων έχουν διευρυνθεί. Οι αναθεωρημένες απαιτήσεις παρατίθενται στην ενότητα 2.3. Παρόλο που πολλές από τις απαιτήσεις είναι συνεπείς με την προηγούμενη έκδοση, συνιστούμε στις πιστοποιημένες εγκαταστάσεις να διενεργούν έγκαιρα ελέγχους για να προσδιορίσουν εάν η τρέχουσα προσέγγιση διαχείρισης κινδύνου ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του IFS Broker Standard έκδοση 3.
  • Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι: Λόγω των αυξανόμενων απαιτήσεων της αγοράς, ο IFS αποφάσισε να καθιερώσει μια διαδικασία για απροειδοποίητους ελέγχους στο πλαίσιο του IFS Broker Standard. Οι αιφνιδιαστικοί έλεγχοι παραμένουν προαιρετικοί. Η διαδικασία περιγράφεται στο μέρος 5 του προτύπου.

Εκτός από αυτές τις αλλαγές, η έκδοση 3 του προτύπου ISO Broker έχει βελτιωθεί όσον αφορά την αναγνωσιμότητα και τη σαφήνεια. Σημειώστε ότι η παρούσα δημοσίευση αποτελεί περίληψη των σημαντικότερων αλλαγών και όχι πλήρη επισκόπηση όλων των αλλαγών.

Χρονοδιάγραμμα της μετάβασης

Το χρονοδιάγραμμα για τη μετάβαση από την έκδοση 2 στην έκδοση 3 έχει ως εξής

  • Μέχρι τις 2 Ιανουαρίου 2020: η έκδοση 2 παραμένει η έγκυρη έκδοση.
  • Από τις 2 Ιανουαρίου έως τις 31 Μαΐου 2020: οι εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν αν θα πιστοποιήσουν την έκδοση 2 ή την έκδοση 3
  • Από την 1η Ιουνίου 2020: όλοι οι έλεγχοι θα διεξάγονται σύμφωνα με την έκδοση 3

Περαιτέρω πληροφορίες

Το πρότυπο IFS Broker Version 3 είναι διαθέσιμο για λήψη εδώ. Επί του παρόντος, το πρότυπο είναι διαθέσιμο μόνο στα αγγλικά, αλλά σύντομα θα ακολουθήσουν και άλλες γλώσσες.

DQS - Ο συνεργάτης σας για την πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο IFS Broker Standard

Η DQS CFS GmbH είναι εγκεκριμένος φορέας πιστοποίησης για το IFS Broker. Είμαστε στη διάθεσή σας με ένα παγκόσμιο δίκτυο ελεγκτών υψηλής εξειδίκευσης.

Συγγραφέας
Constanze Illner

Η Constanze Illner (she/her) είναι υπεύθυνη έρευνας και επικοινωνίας στον τομέα της βιωσιμότητας και της ασφάλειας των τροφίμων. Σε αυτή τη θέση, παρακολουθεί όλες τις σημαντικές εξελίξεις σε αυτό το πλαίσιο και ενημερώνει την πελατεία μας με ένα μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο. Συντονίζει επίσης το ετήσιο συνέδριο Sustainability Heroes.

Loading...