Važan standard za uvoznike i posrednike

Uvoznici ili posrednici mogu biti certificirani prema standardu IFS Broker. Certifikacijom ove tvrtke dokazuju da ispunjavaju visoke zahtjeve sigurnosti i kvalitete hrane. Kao poveznica između trgovinskih partnera i proizvođača, osiguravaju usklađenost sa standardima kvalitete i sigurnosti, stvarajući tako povjerenje među dionicima.

Niži troškovi učinkovitim korištenjem resursa

Optimizirana nabava i ušteda vremena za trgovce

Povećana sigurnost hrane u opskrbnom lancu

Konkurentske prednosti za certificirane tvrtke

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

IFS Broker - važan certifikat za prehrambenu industriju

Proizvođači proizvoda i trgovci na malo sve se više oslanjaju na posredničke subjekte kao što su brokeri. Istodobno, važno je osigurati da svi igrači ispunjavaju iste zahtjeve za sigurnost i kvalitetu proizvoda. Standard IFS Broker ispunjava ove zahtjeve.

Temeljen na IFS Food standardu, standard IFS Broker je posebno dizajniran za posrednike, pružatelje usluga i uvoznike. Certifikacijom posrednici i uvoznici osiguravaju održavanje kvalitete i sigurnosti proizvoda na putu od proizvođača do kupca. U sklopu audita za certifikaciju prema standardu IFS Broker analizira se jesu li, na primjer, ispunjeni zakonski i ugovorni zahtjevi tijekom procesa nabave.
Ako se posrednici ili uvoznici bave i neovisnim skladištenjem ili prijevozom robe, za te dijelove poslovanja potrebna je certifikacija prema standardu IFS Logistics.

Više
Manje 
Gesetze
Loading...

Zašto biste se trebali certificirati prema standardu IFS Broker?

Posrednici i uvoznici su važne poveznice između trgovinskih partnera i proizvođača ili proizvođača hrane. Ujedno su odgovorni za pouzdanu provedbu zakonskih ili ugovornih propisa koji se odnose na kvalitetu i sigurnost robe.

Zbog globalizacije pojedinačni opskrbni lanci kao i lanac vrijednosti u cjelini podliježu sve složenijim propisima. Kako bi se pojednostavili procesi za uvoznike i posrednike, može se primijeniti standard IFS Broker. Istodobno, certifikacija osigurava strogu usklađenost sa zakonskim i ugovornim zahtjevima za robu kojom se trguje.
Certifikat također omogućuje učinkovitije korištenje resursa utrošenih na posredničku trgovinu ili uvoz. To uvoznicima štedi dragocjeno vrijeme. Osim toga, ubrzava se izbor dobavljača jer se svi mogu osloniti na iste standarde.
Certifikat prema standardu IFS Broker ima prednosti i za vanjski svijet. Na primjer, tvrtke se predstavljaju kao pouzdani igrači u trgovini koji se aktivno bore protiv prijevara s hranom. Zahvaljujući svojoj globalnoj prepoznatljivosti, IFS Broker certifikat prikladan je za poslovanje diljem svijeta i prekogranične opskrbne lance.

Više
Manje 
Mehrwert
Loading...

Mogući ciljevi IFS Broker certifikacije

Cilj IFS Broker certifikacije je osigurati da

  • posrednici mogu koristiti jedinstven i usporediv sustav procjene.
  • su svi koraci opskrbnog lanca transparentni i usporedivi.
  • su troškovi i utrošeno vrijeme posrednika i dobavljača smanjeni.
Prozessorientierung
Loading...

IFS Broker 3. izdanje

IFS Broker standard sada je dostupan u svojem trećem izdanju objavljenom u siječnju 2020. godine. Nakon prijelaznog razdoblja sve tvrtke sada moraju biti certificirane prema 3. izdanju standarda IFS Broker.

Prelaskom s 2. na 3. izdanje zahtjevi za certifikaciju prema IFS Broker standardu postali su opsežniji. Važno proširenje zahtjeva uključuje provođenje nenajavljenih audita na dobrovoljnoj osnovi.

Više
Manje 
Business28.png
Loading...

Kako izgleda IFS Broker certifikacija?

U prvom koraku s nama ćete razgovarati o vašoj tvrtki, vašem sustavu upravljanja i ciljevima certifikacije. Na temelju toga odmah ćete dobiti detaljnu i transparentnu ponudu, prilagođenu vašim individualnim potrebama.

Za veće projekte certificiranja sastanak za planiranje je vrijedna prilika da upoznate svog auditora, kao i da razvijete individualni program audita za sva uključena područja i lokacije.
Predaudit nudi priliku da se unaprijed identificira potencijal za poboljšanje, kao i snage vašeg sustava upravljanja. Obje usluge su izborne.

Čim je vaša tvrtka spremna, zajedno s vama se određuje datum audita i odabiru ovlašteni auditori s potrebnom stručnošću i iskustvom u vašoj djelatnosti. Tijekom certifikacijskog audita naši auditori će, između ostalog, procijeniti ispunjava li vaš sustav upravljanja zahtjeve standarda i identificirati potencijal za poboljšanje. Na završnom sastanku će Vam Vaš auditor prezentirati rezultate audita, uključujući opis prilika za poboljšanje vaše tvrtke. Po potrebi će se dogovoriti akcijski planovi.
Od rujna 2020. godine auditi se mogu provoditi i na daljinu.

Rezultate audita ocjenjuje neovisni certifikacijski odbor DQS-a, koji odlučuje o izdavanju IFS Broker certifikata. Primit ćete izvještaj o auditu s dokumentiranim rezultatima audita. Ako postoje nesukladnosti, imat ćete priliku ispraviti ih i poduzeti odgovarajuće mjere u tom trenutku. Ako su ispunjeni svi primjenjivi uvjeti, dobit ćete certifikat s rokom valjanosti od godinu dana.

Nakon godinu dana vaš certifikat prestaje važiti. Kako bismo osigurali da je vaš certifikat valjan bez prekida, vaš sljedeći audit za recertifikaciju sustava upravljanja zakazuje se dosta prije isteka valjanog certifikata.

Banking13.png
Loading...

Koliko košta certifikacija prema IFS Broker standardu?

Trošak certifikacije prema IFS Broker standardu ovisi, između ostalog, o veličini vaše organizacije i složenosti vaših procesa.

Rado ćemo vam pripremiti individualnu neobvezujuću ponudu za vašu organizaciju.

Business2.png
Loading...

Zašto bi tvrtke trebale odabrati DQS za IFS Broker certifikaciju?

  • Svi auditi za prehrambenu industriju i kvalitetu na jednom mjestu
  • Auditori s opširnim znanjem i iskustvom iz industrijskog sektora
  • Osobni kontakti na preko 80 lokacija diljem svijeta
  • Dugogodišnje iskustvo u auditiranju prema svim relevantnim standardima
Contact-Europe-woman-shutterstock_1916704835.jpg
Loading...

Zahtjev za ponudu

Vaša lokalna kontakt osoba

Rado ćemo vam poslati prilagođenu ponudu za IFS Broker certifikaciju.