Tärkeä standardi maahantuojille ja välittäjille

Maahantuojille tai välittäjille voidaan myöntää IFS Broker Standard -sertifikaatti. Sertifioinnilla nämä yritykset todistavat, että ne täyttävät korkeat elintarviketurvallisuus- ja laatuvaatimukset. Kauppakumppaneiden ja tuottajien välisenä linkkinä ne varmistavat laatu- ja turvallisuusstandardien noudattamisen ja luovat näin luottamusta sidosryhmien välille.

Kustannusten alentaminen resurssien tehokkaan käytön ansiosta

Optimaalinen hankinta ja ajansäästö vähittäiskauppiaille

Elintarviketurvallisuuden parantaminen toimitusketjussa

Sertifioitujen yritysten kilpailuedut

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

IFS Broker - tärkeä sertifiointi elintarvikealan teollisuudelle

Tuotteiden valmistajat ja vähittäismyyjät luottavat yhä enemmän välittäjätahoihin, kuten brokereihin. Samalla on tärkeää varmistaa, että kaikki toimijat täyttävät samat tuoteturvallisuutta ja laatua koskevat vaatimukset. IFS Broker -standardi täyttää nämä vaatimukset.

IFS Broker perustuu IFS Food Standardiin, ja se on suunniteltu erityisesti välittäjille, asiamiehille ja maahantuojille. Sertifioinnin avulla välittäjät ja maahantuojat varmistavat, että tuotteiden laatu ja turvallisuus säilyvät matkalla valmistajalta ostajalle. IFS Broker -sertifiointia koskevan auditoinnin yhteydessä analysoidaan, täyttyvätkö esimerkiksi lakisääteiset ja sopimusperusteiset vaatimukset toimitusprosessin aikana.Jos välittäjät tai maahantuojat hoitavat myös tavaroiden itsenäistä varastointia tai kuljetusta, myös näiltä liiketoiminnan osa-alueilta vaaditaan IFS Logistics -sertifiointi.

Näytä lisää
Näytä vähemmän
Gesetze
Loading...

Miksi hankkia IFS Broker -sertifikaatti?

Välittäjät ja maahantuojat ovat tärkeitä linkkejä kauppakumppaneiden ja elintarvikkeiden valmistajien tai tuottajien välillä. Samalla he ovat vastuussa tavaroiden laatua ja turvallisuutta koskevien lakisääteisten tai sopimusmääräysten luotettavasta täytäntöönpanosta.

Globalisaation myötä yksittäisiin toimitusketjuihin sekä koko arvoketjuun sovelletaan yhä monimutkaisempia säännöksiä. Maahantuojien ja välittäjien prosessien yksinkertaistamiseksi voidaan soveltaa IFS Broker Standardia. Samalla sertifiointi varmistaa, että kaupan kohteena olevia tavaroita koskevia lakisääteisiä ja sopimusvaatimuksia noudatetaan tarkasti.Sertifikaatin avulla välityskauppaan tai maahantuontiin käytettyjä resursseja voidaan myös käyttää tehokkaammin. Näin maahantuojat säästävät arvokasta aikaa. Lisäksi tavarantoimittajat voidaan valita nopeammin, koska kaikki voivat luottaa samoihin standardeihin.IFS Broker -sertifikaatilla on etuja myös ulkomaailman kannalta. Yritykset esittäytyvät esimerkiksi luotettavina kaupan toimijoina, jotka torjuvat aktiivisesti elintarvikepetoksia. Maailmanlaajuisen tunnustuksensa ansiosta IFS Broker -sertifikaatti soveltuu toimintaan ympäri maailmaa ja rajat ylittäviin toimitusketjuihin.

Näytä lisää
Näytä vähemmän
Mehrwert
Loading...

IFS Broker -sertifioinnin mahdolliset tavoitteet

IFS Broker -sertifioinnin tavoitteena on varmistaa, että

  • Välittäjät voivat käyttää yhtenäistä ja vertailukelpoista arviointijärjestelmää
  • Toimitusketjun kaikista vaiheista tulee läpinäkyviä ja vertailukelpoisia
  • Välittäjien ja toimittajien kustannukset ja aika vähenevät
Prozessorientierung
Loading...

IFS Brokerin versio 3

IFS Broker -standardista on nyt saatavilla kolmas versio. Tämä julkaistiin tammikuussa 2020. Siirtymäajan jälkeen kaikkien yritysten on nyt sertifioitava IFS Brokerin version 3 mukaisesti.

Kun versiosta 2 siirryttiin versioon 3, IFS Brokerin mukaisen sertifioinnin vaatimukset ovat laajentuneet. Tärkeä laajennus on se, että auditointeja voidaan tehdä myös ennalta ilmoittamatta vapaaehtoisesti.

Näytä lisää
Näytä vähemmän
Business28.png
Loading...

Mikä on IFS Broker -sertifiointiprosessi?

Ensimmäisessä vaiheessa keskustelet kanssamme yrityksestäsi, johtamisjärjestelmästäsi ja sertifioinnin tavoitteista. Tältä pohjalta saat nopeasti yksityiskohtaisen ja avoimen tarjouksen, joka on räätälöity yksilöllisiin tarpeisiisi.

Erityisesti suuremmissa sertifiointihankkeissa suunnittelukokous on arvokas tilaisuus tutustua auditoijaan ja laatia yksilöllinen auditointiohjelma kaikille mukana oleville alueille ja toimipaikoille.
Ennakkoauditointi tarjoaa myös tilaisuuden tunnistaa etukäteen parannusmahdollisuudet ja johtamisjärjestelmänne vahvuudet. Molemmat palvelut ovat valinnaisia.

Heti kun yrityksesi on valmis, auditointipäivä sovitaan yhdessä kanssasi ja valitaan hyväksytyt auditoijat, joilla on vaadittu pätevyys ja kokemus toimialaltasi. Sertifiointiauditoinnissa auditoijamme arvioivat muun muassa, täyttääkö johtamisjärjestelmäsi standardin vaatimukset, ja tunnistavat parannusmahdollisuudet. Loppukeskustelussa saatte DQS:n auditoijalta yksityiskohtaisen esityksen tuloksista, mukaan lukien kuvauksen yrityksesi parannusmahdollisuuksista. Tarvittaessa sovitaan toimintasuunnitelmista.
Syyskuusta 2020 lähtien auditoinnit voidaan suorittaa myös etänä.

DQS:n riippumaton sertifiointilautakunta arvioi auditoinnin ja sen tulokset ja päättää IFS Broker -sertifikaatin myöntämisestä. Saat auditointiraportin, jossa dokumentoidaan auditoinnin tulokset. Jos havaitset poikkeamia, sinulla on mahdollisuus korjata ne ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin tuolloin. Jos kaikki sovellettavat vaatimukset täyttyvät, saat todistuksen, jonka voimassaoloaika on yksi vuosi.

Yhden vuoden kuluttua todistuksesi voimassaolo päättyy. Varmistaaksemme, että sertifikaattisi on voimassa aukottomasti, ajoitamme seuraavan auditoinnin hyvissä ajoin etukäteen.

Banking13.png
Loading...

Kuinka paljon IFS Broker -sertifiointi maksaa?

IFS Broker -sertifioinnin kustannukset riippuvat muun muassa yrityksesi koosta ja prosessiesi monimutkaisuudesta. Teemme mielellämme yrityksellesi yksilöllisen tarjouksen sitoumuksetta.

Business2.png
Loading...

Miksi minun pitäisi hankkia IFS Broker -sertifiointi DQS:ltä?

  • Kaikki elintarviketurvallisuuden ja laadun auditoinnit yhdestä lähteestä
  • Auditoijien laaja kokemus alalta ja tietämys asiasta
  • Henkilökohtaiset kontaktit yli 80 toimipisteessä maailmanlaajuisesti
  • Monen vuoden kokemus kaikkien asiaankuuluvien standardien mukaisesta auditoinnista
Portrait of a Smiling Mixed Races Business Woman, Crossed Arm and Look into the Camera. Blurred Offi
Loading...

Pyydä tarjous

Paikallinen yhteyshenkilönne

Annamme mielellämme yksilöllisen tarjouksen IFS Broker -sertifioinnista.