Informácie o certifikácii IFS Logistics

Vďaka certifikačnému štandardu IFS Logistics môžu spoločnosti v oblasti logistiky a maloobchodu zabezpečiť spoľahlivosť, transparentnosť a bezpečnosť v celom dodávateľskom reťazci. Certifikačné audity zohľadňujú všetky fázy pohybu tovaru a tovarov od prepravy, skladovania a distribúcie až po nakládku a vykládku.

Zvýšenie bezpečnosti a transparentnosti v dodávateľskom reťazci

Väčšia dôvera medzi zákazníkmi a dodávateľmi

Vyššia úroveň bezpečnosti a kvality výrobkov

Väčšia spoľahlivosť voči úradom

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Certifikát IFS Logistics

S cieľom zabezpečiť kvalitu a bezpečnosť poskytovateľov logistických služieb a reťazcov potravinové reťazce z Francúzska a Talianska spoločne vytvorili logistický štandard IFS. Na základe certifikátu IFS Logistics možno transparentne riadiť riziká v oblasti bezpečnosti potravín.

IFS Logistics je celosvetovo uznávaná norma, ktorú uznáva aj Globálna iniciatíva pre bezpečnosť (GFSI). Bol vytvorený na zabezpečenie bezpečnosti potravín v dodávateľskom reťazci. Najmä v potravinárskom sektore sa pri preprave, skladovaní alebo manipulácii s tovarom, ako aj so surovinami skrýva množstvo rizík z hľadiska hygieny a bezpečnosti. Norma IFS Logistics bola zavedená s cieľom zachovať vysokú úroveň dôvery vo výrobky, ich kvalitu a bezpečnosť. To dáva všetkým účastníkom dodávateľského reťazca, od výrobcu potravín až po maloobchodníka, istotu, že sa dodržiavajú porovnateľné smernice.Certifikát IFS možno uplatniť na akýkoľvek typ prepravy a skladovania potravín. Okrem potravín môžu byť do auditu zahrnuté aj nepotravinárske výrobky. To isté platí pre balené aj nebalené výrobky, pokiaľ neboli spracované.Medzi dôležité ciele certifikácie IFS Logistics patria:

 • Zavedenie transparentnosti a porovnateľnosti v dodávateľskom reťazci.
 • Spoločný štandard s jednotnými kritériami hodnotenia
 • Zvýšenie efektívnosti (časovej a nákladovej) pre maloobchodníkov, ako aj pre dodávateľov
Zobraziť viac
Zobraziť menej
Zielgruppe
Loading...

Pre ktoré spoločnosti je certifikácia IFS Logistics vhodná?

Certifikát IFS Logistika je vhodný pre všetky spoločnosti v oblasti logistiky a dopravy. Patria sem napríklad dopravné spoločnosti, ktoré vykonávajú chladiarenskú prepravu. Okrem toho môžu certifikáciu využiť aj prevádzkovatelia skladov na tovar a potraviny.

Okrem toho sa maloobchodníci s vlastným logistickým oddelením môžu zabezpečiť certifikátom IFS Broker. Výrobcovia potravín, ktorí si logistiku svojich výrobkov zabezpečujú sami, musia ešte splniť požiadavky IFS Food na audit podľa normy IFS Broker.

Zobraziť viac
Zobraziť menej
Welche Arten
Loading...

Šesť hlavných oblastí štandardu IFS Logistics

Štandard IFS Logistika možno rozdeliť do šiestich kľúčových segmentov. Tieto oblasti sú predmetom auditu:

 • Zodpovednosť spoločnosti
 • Systémy riadenia so zameraním na kvalitu a bezpečnosť
 • Obrana výrobkov a HACCP
 • Riadenie kvality, zdrojov a bezpečnosti potravín
 • Analýza, meranie a zlepšovanie výrobkov
 • Riadenie zdrojov
Zobraziť viac
Zobraziť menej
Anforderungen
Loading...

Na ktoré produkty sa vzťahuje logistická norma IFS?

Spoločnosti, ktoré prepravujú a/alebo skladujú potraviny alebo spotrebný tovar, môžu byť certifikované podľa normy IFS Logistics. Platí to pre nebalené aj balené potraviny.

Norma sa vzťahuje aj na výrobky, ktoré sa musia skladovať a prepravovať pri kontrolovaných teplotných podmienkach. Medzi ne patria napríklad mliečne výrobky alebo mäsové výrobky.

Zobraziť viac
Zobraziť menej
Business28.png
Loading...

Postup

V prvom kroku s nami prediskutujete vašu spoločnosť, váš systém riadenia a ciele certifikácie. Na základe toho okamžite dostanete podrobnú a transparentnú ponuku prispôsobenú vašim individuálnym potrebám.

Najmä pri väčších certifikačných projektoch je plánovacie stretnutie cennou príležitosťou na zoznámenie sa s audítorom, ako aj na vypracovanie individuálneho programu auditu pre všetky zúčastnené oblasti a pracoviská.
Predaudit tiež ponúka príležitosť vopred identifikovať potenciál na zlepšenie, ako aj silné stránky vášho systému manažérstva. Obe služby sú voliteľné.

Hneď ako je vaša spoločnosť pripravená, spolu s vami sa stanoví dátum auditu a vyberú sa schválení audítori s požadovanou odbornou spôsobilosťou a skúsenosťami vo vašom odvetví. Počas certifikačného auditu naši audítori okrem iného posúdia, či váš systém riadenia spĺňa požiadavky normy IFS Logistics, a identifikujú potenciál na zlepšenie. V záverečnej diskusii dostanete od audítora DQS podrobnú prezentáciu výsledkov vrátane opisu potenciálu na zlepšenie pre vašu spoločnosť. V prípade potreby sa dohodnú akčné plány.

Audit a jeho výsledky vyhodnocuje nezávislá certifikačná komisia DQS, ktorá rozhoduje o vydaní certifikátu IFS Logistics. Dostanete správu o audite, ktorá dokumentuje výsledky auditu. Ak sa vyskytnú nejaké nezhody, budete mať možnosť ich odstrániť a prijať v tomto čase príslušné opatrenia. Ak sú splnené všetky príslušné požiadavky, dostanete certifikát s platnosťou jeden rok.

Po uplynutí jedného roka platnosť vášho certifikátu vyprší. Aby sme zabezpečili, že váš certifikát bude platný bez akýchkoľvek medzier, naplánujeme váš ďalší audit v dostatočnom predstihu.

Banking13.png
Loading...

Koľko stojí certifikácia IFS Logistics?

Náklady na certifikáciu IFS Logistika závisia okrem iného od veľkosti vašej spoločnosti a zložitosti vašich procesov. Radi vám nezáväzne vypracujeme individuálnu ponuku pre vašu spoločnosť.

Business2.png
Loading...

Prečo by sa spoločnosti mali certifikovať podľa IFS Logistika DQS?

 • Všetky dôležité audity pre potravinové normy z jedného zdroja
 • Audítori s rozsiahlym know-how a skúsenosťami v odvetví
 • Osobné kontakty na viac ako 80 miestach po celom svete
 • Veľká orientácia na zákazníka a riešenie
Loading...

Vyžiadajte si cenovú ponuku

Váš miestny kontakt

Radi vám poskytneme individuálnu cenovú ponuku na certifikáciu IFS Logistics.