Kvalitet på farmaceutiska hjälpämnen

Farmaceutiska hjälpämnen måste vara av konstant hög kvalitet för att garantera patientsäkerheten. Som tillverkare eller leverantör kan du säkerställa detta genom att genomgå certifieringsprogrammet EXCIPACT™. Programmet ökar transparensen och säkerheten i läkemedelstillverkningen och medför en ökning av kvaliteten på hjälpämnen i leveranskedjan.

Global acceptans av viktiga intressenter och myndigheter

Färre leverantörsrevisioner av läkemedelstillverkare

Kostnadsbesparingar på grund av färre revisioner

Säkerhet i leveranskedjan för farmaceutiska hjälpämnen.

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Vad ligger bakom EXCIPACT™-certifiering?

Det internationella EXCiPACT™-certifieringsprogrammet är resultatet av ett initiativ från leverantörer och användare av hjälpämnen. Det riktar sig till tillverkare och leverantörer av farmaceutiska hjälpämnen. Programmet garanterar ökad öppenhet och säkerhet i läkemedelsproduktionen samt förbättrar hjälpmedlens kvalitet i hela leveranskedjan.

I januari 2012 började ett internationellt initiativ av branschexperter att utveckla certifieringsprogrammet. Standarden definierar obligatoriska kvalitetsstandarder för god tillverkningspraxis (GMP) och god distributionspraxis (GDP) för hjälpämnen. Dessa harmoniseras med kraven i ISO 9001.

EXCiPACT™ kräver ett kvalitetsledningssystem i enlighet med ISO 9001. Detta gör det möjligt för företag att med liten ansträngning komplettera de specifika kraven i kvalitetsstandarderna GMP och GDP.

Show more
Show less
Business28.png
Loading...

Din väg till EXCiPACT-certifiering

I det första steget diskuterar vi ditt företags krav och målen för en certifiering. Utifrån dessa diskussioner får du ett individuellt erbjudande som är skräddarsytt för dina behov.

EXCiPACT™ kräver ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001. Med utgångspunkt i detta sker en sakkunnig och oberoende revision av ditt GMP- eller GPD-system under certifieringen. Detta börjar med en GAP-analys och en inledande inventering av deltat från ISO 9001 till EXCiPACT™.

Vid certifieringsrevisionen registreras först systemen med motsvarande processer, föreskrifter och dokument. I ett andra steg utvärderar revisorn ditt system i tillämpningen.

Med utarbetandet av revisionsrapporten och den oberoende tekniska granskningen utfärdas certifikatet efter att certifieringen varit framgångsrik. EXCiPACT™-certifieringen bekräftar inte kvaliteten på dina läkemedelsprodukter. Företag som certifierats med framgång publiceras på Internet: både i DQS kunddatabas och på EXCiPACT™-webbplatsen.

Varje år revideras nyckelkomponenterna i systemet på plats på nytt för att uppnå ytterligare förbättringar. Certifikatet är giltigt i tre år. Innan det löper ut utförs en omcertifiering för att säkerställa fortsatt överensstämmelse.

Banking13.png
Loading...

Vad kostar EXCiPACT™-certifieringen?

Kontakta oss så tar vi gärna fram en tillförlitlig, skräddarsydd offert för dig. Utöver certifieringskostnaderna tar EXCiPACT™ ut en treårsavgift på 5 500 euro.

Business2.png
Loading...

Vad du kan förvänta dig av DQS

  • Ackrediterad för EXCiPACT™ sedan 2013.
  • Alla revisioner från en enda källa
  • Global närvaro, lokal service
  • Kund- och lösningsorienterad
Contact-Asia-woman-shutterstock_1688965729.jpg
Loading...

Begär en offert

Din lokala kontakt

Vi ger dig gärna en individuell offert för din EXCiPACT™-certifiering.