Rahtirikollisuus on yksi suurimmista haasteista toimitusketjussa arvokkaiden ja riskialttiiden tuotteiden valmistajille ja niiden logistiikkapalvelujen tarjoajille. Joka vuosi pelkästään Euroopassa katoaa 8-10 miljardin euron arvosta tavaraa kauttakuljetuksen aikana. Jotta se kannattaisi, hyvin järjestäytyneet rikolliset keskittyvät merkkituotteisiin ja arvokkaisiin tavaroihin. Hyökkäysten kohteina ovat esimerkiksi kuorma-autot, mutta myös varastot ja rahtivarastot. Millaisia mahdollisuuksia TAPA-standardeilla on mahdollisille asianomaisille osapuolille näiden toimien torjumiseksi?

Loading...

Nykyään kuorma-autojen ryöstöt tehdään pääosin provisiomielessä. Tärkein riskitekijä tässä ovat ihmiset. Lähes kaikki suuret ryöstöt perustuvat sisäpiiritietoon. Siksi kansainvälinen yhdistys TAPA on asettanut tehtäväkseen vähentää merkittävästi tällaisia tappioita toimitusketjussa.

Mikä on TAPA?

TAPA (Transported Asset Protection Association) on ainutlaatuinen kansainvälinen yhdistys toimitusketjun turvallisuuden parantamiseksi. TAPA:ssa on yli 600 jäsentä, ja se yhdistää monia maailman johtavia merkkituotteiden tuottajia sekä niiden logistiikka- ja kuljetusyrityksiä. Yhteenlaskettu vuotuinen liikevaihto on yli 900 miljardia dollaria.

TAPA:n jäseniin kuuluu kansainvälisiä yrityksiä teknologia-, lääke-, auto-, vaatetus-, kenkä-, kosmetiikka-, hygienia-, elintarvike-, juoma-, huonekalu-, kodinkone- ja metalliteollisuudesta sekä niiden logistiikkakumppaneita.

TAPA-standardit - tunnustettu maailmanlaajuisesti

TAPA on kehittänyt maailmanlaajuisesti tunnustettuja standardeja arvokkaiden tavaroiden turvallisuutta varten toimitusketjussa. Nämä kolme standardia perustuvat järjestelmälliseen ja riskiperusteiseen lähestymistapaan, jossa toimitusketju nähdään kokonaisvaltaisesti. Niiden keskeisiä piirteitä ovat:

  • huipputason turvallisuusmenettelyt ja -tekniikka
  • intensiivinen koulutus ja tietoisuus
  • vertailuarvo
  • tiivis yhteistyö viranomaisten kanssa
  • turvallisuusriskien varhainen tunnistaminen
  • turvatoimien toteuttaminen
  • turvallisuusstandardien jatkuva kehittäminen

Erityisen tehokas väline on niin sanottu "Incident Information Service (IIS)". Tämä palvelu kerää jatkuvasti tietoja vaaratilanteista ja antaa ne jäsenten käyttöön. Tuoreimpien rahtirikostietojen avulla voidaan välttää vaarallisia paikkoja, suojella tavaroita kuljetuksen aikana ja ilmoittaa ja paikantaa varastetut tavarat.

"Tilastot osoittavat, että TAPA:n jäsenet vähentävät - muihin yrityksiin verrattuna - mitattavasti pahoinpitelyjä ja rahtirikoksia. Keskimäärin 48 prosenttia"

TAPA - Kolme standardia toimitusketjun turvallisuuden parantamiseen.

FSR - laitoksen turvallisuusvaatimukset

Laitoksen turvallisuusvaatimukset (Facility Security Requirements, FSR) edustavat vähimmäisvaatimuksia. Niitä sovelletaan erityisesti turvalliseen varastointiin tai kuljetukseen liittyvään väliaikaiseen varastointiin toimitusketjun kuljetuksen aikana.

Tätä standardia kehittäessään TAPA tunnusti, että varastointipalvelujen tarjoamisessa on suuria eroja maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja jopa organisaation sisällä. FSR-standardeja voidaan soveltaa kaikkiin tai osaan logistiikkapalvelujen tarjoajan tarjoamista palveluista. Toimitusketjun monimutkaisuudesta ja koosta riippuen TAPA:n standardien noudattamiseen voi osallistua yksi logistiikkapalvelujen tarjoaja tai useampi palveluntarjoaja ja pätevät alihankkijat. TAPA-sertifiointi on mahdollista sekä yksittäisille toimipaikoille että verkoston useille toimipaikoille.

Kolme TAPA:n turvallisuusstandardia

Kuljetusten ja logistiikan turvallisuus TAPA FSR:n, TAPA TSR:n ja TAPA PSR:n avulla.

TSR - Kuorma-autoliikenteen turvallisuusvaatimukset

Trucking Security Requirements (TSR) keskittyy yksinomaan maantiekuljetuksiin. TSR:t edustavat vähimmäisvaatimuksia tuotteiden maantiekuljetuksille toimitusketjussa.

TSR-ohjeita voidaan soveltaa seuraaviin:

  • Rahti, joka on kuljetettava TAPA:n TSR-vaatimusten mukaisesti.
  • Vuokrattuihin tai omistettuihin ajoneuvoihin, perävaunuihin tai kontteihin, joita käytetään rahdin kuljettamiseen yhdellä tai useammalla tieosuudella.
  • Yrityksen käyttämät tai alihankintana hankitut ajoneuvot, perävaunut tai kontit, joita käytetään rahdin kuljettamiseen yhdellä tai useammalla tieosuudella.

TAPA TSR -sertifioinnin keskeisiä etuja ovat turvallisuustoimenpiteiden toteuttaminen riskiperusteisen lähestymistavan avulla ja siihen liittyvä järjestelmällinen vastuuriskien vähentäminen.

Molempia edellä mainittuja standardeja on tarkistettu siten, että ne sisältävät uusia ominaisuuksia. Tarkistetut laitosten turvallisuusvaatimukset (FSR 2020) ja kuorma-autoliikenteen turvallisuusvaatimukset (TSR 2020) tulivat voimaan 1. heinäkuuta 2020.
.

Lisää turvallisuutta toimitusketjuun

TAPA-standardit ovat hyvä valinta, kun halutaan lisää rahtiturvallisuutta. Selvitämme mielellämme yhteisessä keskustelussa, millaista sertifiointityötä sinun tulisi odottaa.

OTA YHTEYTTÄ MEIHIN.
Ilman velvoitteita ja maksutta.

PSR - Pysäköinnin turvallisuusvaatimukset

TAPA julkaisi vuonna 2018 pysäköinnin turvallisuusvaatimukset (PSR). Tavoitteena on torjua lisääntyviä rahtivarkauksia vartioimattomilla pysäköintialueilla ja saada aikaan enemmän rahtiturvallisuutta.

Levossa oleva tavara on vaarassa olevaa tavaraa!

Thorsten Neumann TAPA EMEA:n toimitusjohtaja ja puheenjohtaja

Lisäksi tarkoituksena on lisätä turvallisten pysäköintipaikkojen määrää. Tämä on ainoa tapa suojella tavaroita, ajoneuvoja ja kuljettajia. Secure Parking Online -työkalun avulla jäsenet voivat tunnistaa turvalliset ja sertifioidut pysäköintipaikat ja määrittää niiden perusteella kuljetusreitin lähimpiä PSR-pysäköintipaikkoja pitkin.

Neljä kysymystä Thorsten Neumannille

TAPA EMEA:n toimitusjohtajan ja puheenjohtajan Thorsten Neumannin haastattelu.

Loading...

Herra Neumann, uudistetut TSR- ja FSR-standardit tulivat voimaan vuoden 2020 puolivälissä. Mitkä ovat tärkeimmät edut ja mahdollisuudet, joita ne tarjoavat yrityksille ja niiden asiakkaille?

Neumann : FSR- ja TSR-standardejamme tarkistetaan perusteellisesti kolmen vuoden välein yli 400 asiantuntijan maailmanlaajuisen ryhmän toimesta uusimpien teknologioiden ja vaaratilannetietopalvelumme (IIS) riskilukujen perusteella. Ns. valvontalautakunta tarkistaa sitten nämä standardit poistaakseen kaikki pienet virheet ja epätarkkuudet. Teknologian ja ihmisten välinen tasapaino on tärkeää kaikissa standardeissamme, joten määritellyt menettelyt, koulutus ja toimintaperiaatteet ovat edelleen olennaisen tärkeitä teknologioiden rinnalla, kun on kyse toimitusketjun riskien vähentämisestä.
Tarkistetun FSR-standardin ansiosta organisaatiot, joilla on useita toimipaikkoja, voivat nyt yhdistää ne yhden TAPA-sertifikaatin alle niin sanotussa monitoimipaikkasertifioinnissa. Uudessa TSR-standardissa otetaan nyt huomioon myös viimeisen kilometrin toimitukset pakettiautoilla sekä merikonttien maantiekuljetukset ja multimodaalikuljetukset. Meille oli tärkeää, että standardimme kattavat myös nämä toimitusketjun osa-alueet.

Tällä välin myös kuorma-autojen pysäköintioperaattoreiden on mahdollista sertifioitua pysäköinnin turvallisuusvaatimusten 2018 mukaisesti. Millainen rooli turvallisilla pysäköintipaikoilla on toimitusketjussa ja miten näet nykyisen kehityksen alueellasi?

Turvallisella pysäköinnillä on merkittävä rooli toimitusketjussa. Useimmat ryöstöt tapahtuvat, kun kuorma-auto pysähtyy. Ei suotta sanota, että "levossa olevat tavarat ovat vaarassa olevia tavaroita". TAPA on toiminut aktiivisesti tällä alalla jo vuosia. Yritämme parhaillaan saada vastavuoroista tunnustamista Euroopan komission standardin SSTPA (Study on safe and secure parking places for trucks) kanssa.
PSR-ohjelmamme on saanut aiemmin erittäin hyvän vastaanoton. Pysäköintipaikkojen alhaisen katteen vuoksi pysäköintioperaattoreiden ei kuitenkaan ole tällä hetkellä helppo toteuttaa asianmukaisia turvatoimenpiteitä PSR-standardin mukaisesti. Niinpä kullekin alueelle on perustettu niin sanottujen lähettiläiden ryhmiä, joiden tehtävänä on tehdä pysäköintioperaattorit tietoisiksi tämän turvallisuusstandardin merkityksestä jäsenillemme. Incident Information Service (ISS) -tietopalvelun sekä Secure Parking. Place Tool -työkalun avulla TAPA:n jäsenille ilmoitetaan, missä asianmukaiset turvalliset pysäköintipaikat sijaitsevat.

Mikä yhteys on mielestäsi rahtivarkauksien lisääntymisen ja nykyisen maailmanlaajuisen pandemian välillä?

Toimitusketju on pysynyt suhteellisen vakaana viime vuosina. Pandemia on kuitenkin muuttanut paljon. Rajavalvontaa ja tiesulkuja on joissakin tapauksissa otettu käyttöön, lentokenttiä ja satamia on suljettu, ja monet pienet lentokentät eivät ole avanneet lainkaan. Tämän seurauksena suurten lentoasemien rahtimäärät ovat kasvaneet, mikä on johtanut riskien siirtymiseen ja rahtivarkauksien lisääntymiseen. Lisäksi rikollisuuden hyväksyttävyys on lisääntynyt, koska taloudelliset vahingot ja niihin liittyvä työttömyyslukujen kasvu joissakin osissa Eurooppaa ovat lisänneet rikollisuuden hyväksyttävyyttä.

Rokotteiden jakelu asettaa logistiikkayrityksille suuria haasteita. Erityisesti lääketuotteet ovat myös olleet järjestäytyneen rikollisuuden kohteena kerta toisensa jälkeen. Missä näet toimitusketjun turvallisuuteen liittyvät suurimmat haasteet, ja miten TAPA-standardien mukaisesti sertifioidut organisaatiot voivat vaikuttaa niihin?

Omasta näkökulmastani rokotteiden jakelu on logistiikan historian suurin haaste. Koskaan aiemmin ei ole ollut yhtä suurta määrää tuoteryhmää, joka on kuljetettava ympäri maailmaa näin lyhyessä ajassa. Rokotteet ovat erittäin houkuttelevia järjestäytyneelle rikollisuudelle, koska niillä on suuri voittomarginaali mustassa pörssissä. Kaikille on oltava selvää, että kuorma-auto, jossa on Covid19-rokotetta, on arvoltaan useita miljoonia euroja.
Ottamalla standardimme käyttöön organisaatiot voivat pienentää riskejään mahdollisimman paljon. Ne yritykset, jotka ovat ottaneet standardimme tehokkaasti käyttöön, ovat vähentäneet tappiolukujaan jopa 80 prosenttia. Tämän on osoittanut kokemuksemme viimeisten 20 vuoden ajalta. Menestys puhuu puolestaan!

Kiitos paljon, herra Neumann, mielenkiintoisesta haastattelusta!


TAPA - standardit ja mitä DQS voi tehdä puolestasi.

TAPA on hyväksynytDQS: n "riippumattomaksi tarkastuslaitokseksi" (IAB) suorittamaan FSR-, TSR- ja PSR-standardien mukaisia tarkastuksia ja sertifiointeja. Sertifiointiauditoinnissa arvioidaan turvallisuuden kannalta merkitykselliset osa-alueet selkeiden kriteerien mukaisesti. Jos organisaatiosi täyttää kaikki vaatimukset, se saa DQS:ltä sertifikaatin, joka on voimassa 3 vuotta. Myönnetyt sertifikaatit rekisteröidään TAPA:ssa seurantanumerolla jäljitettävyyden ja avoimuuden varmistamiseksi.

audits-dqs-audit wuerfel nebeneinander auf tisch
Loading...

Options for TAPA certification

Onko sinulla kysyttävää? Ota yhteyttä meihin.

Kerromme mielellämme eri standardeista, työpanoksesta ja sertifiointimenettelystä - sitoumuksetta ja maksutta.

Yhtenä maailman johtavista johtamisjärjestelmien ja -prosessien sertifioijista seuraamme kuljetusmarkkinoiden nykyisiä haasteita ja tarjoamme ratkaisuja kaikille logistiikka-aloille. Kaikkia tärkeitä standardeja koskevat akkreditoinnit ja hyväksynnät edustavat osaamista ja luotettavuutta maailmanlaajuisesti. Klassisten johtamisjärjestelmästandardien, kuten ISO 9001 (laatu), ISO 14001 (ympäristö) tai ISO 50001 (energia), lisäksi keskitytään muun muassa logistiikka-alan moninaisiin standardeihin, myös yhdistelminä. Esimerkiksi GDP-direktiivin mukaiset auditoinnit, hyväksytty kuljetusliike, TAPA tai SQAS kemikaalikuljetusten osalta.

DQS: Simply leveraging Quality.

DQS:n palveluksessa työskentelee maailmanlaajuisesti yli 2 500 auditoijaa. He kaikki jakavat saman ymmärryksen ja kunnianhimon tason ja tekevät vaikutuksen monivuotisella käytännön kokemuksellaan sekä sosiaalisilla ja menetelmällisillä taidoillaan. Merkittävän soveltamisalan vuoksi DQS varmistaa tiukasti, että sertifiointiprosessissa käytetään vain auditoijia, joilla on alan kokemusta ja jotka TAPA on hyväksynyt.

Jos sinulla on kysyttävää kirjoittajasta, sisällöstä tai palveluistamme, voit lähettää meille sähköpostia.

Kirjoittaja
Andreas Voelkerding

Expert and project manager at DQS for the transport and logistics sector. Andreas Voelkerding is responsible for numerous industry-specific standards, including TAPA FSR/TSR/PSR, GDP and TfS. As an auditor, his many years of experience are in demand both nationally and internationally, especially in logistics, air and sea freight.

Loading...