Vrachtcriminaliteit is een van de grootste uitdagingen in de toeleveringsketen voor producenten van hoogwaardige, risicovolle producten en voor hun logistieke dienstverleners. Elk jaar verdwijnen er alleen al in Europa goederen ter waarde van 8 tot 10 miljard euro tijdens het vervoer. Om het de moeite waard te maken, richten goed georganiseerde criminelen zich op merkproducten en goederen met een hoge waarde. De doelwitten van dergelijke aanvallen zijn bijvoorbeeld vrachtwagens, maar ook magazijnen en goederenemplacementen. Welke mogelijkheden hebben mogelijk getroffen partijen met de TAPA-normen om deze activiteiten tegen te gaan?

Loading...

Vandaag de dag worden overvallen op vrachtwagenladingen overwegend in opdracht uitgevoerd. De belangrijkste risicofactor hierbij zijn mensen. Vrijwel alle grote overvallen berusten op voorkennis. Daarom heeft de internationale vereniging TAPA zich tot taak gesteld om dergelijke verliezen in de toeleveringsketen aanzienlijk te beperken.

 

Wat is TAPA?

TAPA (Transported Asset Protection Association) is een unieke internationale vereniging voor een betere beveiliging van de toeleveringsketen. Met meer dan 600 leden verenigt TAPA veel van 's werelds grootste merkproducenten en hun logistieke en transportbedrijven. De gecombineerde jaarlijkse omzet bedraagt meer dan 900 miljard dollar.

Tot de TAPA-leden behoren internationale bedrijven in de technologie-, farmaceutische, automobiel-, kleding-, schoenen-, cosmetica-, hygiëne-, voedings-, drank-, meubel-, apparaten- en metaalindustrie, evenals hun logistieke partners.

 

TAPA-normen - wereldwijd erkend

TAPA heeft wereldwijd erkende normen ontwikkeld voor de beveiliging van goederen met een hoge waarde binnen de toeleveringsketen. De drie normen zijn gebaseerd op een systematische en op risico's gebaseerde aanpak met een holistische visie op de toeleveringsketen. Hun belangrijkste kenmerken zijn

  • ultramoderne beveiligingsprocedures en -technologie
  • intensieve opleiding en bewustmaking
  • benchmark
  • nauwe samenwerking met de autoriteiten
  • vroegtijdige opsporing van veiligheidsrisico's
  • uitvoering van veiligheidsmaatregelen
  • voortdurende ontwikkeling van beveiligingsnormen

Een bijzonder doeltreffend instrument is de zogenaamde "Incident Information Service (IIS)". Deze dienst verzamelt voortdurend gegevens over incidenten en stelt deze ter beschikking van de leden. Door gebruik te maken van de meest recente informatie over ladingcriminaliteit kunnen gevaarlijke locaties worden vermeden, kunnen goederen tijdens het vervoer worden beschermd en kunnen gestolen goederen worden gemeld en opgespoord.

"Statistieken tonen aan dat TAPA-leden - in vergelijking met andere bedrijven - aanslagen en vrachtcriminaliteit meetbaar verminderen. Gemiddeld met 48%"

TAPA - drie normen voor een betere beveiliging van de toeleveringsketen.

FSR - Beveiligingseisen voor faciliteiten

Facility Security Requirements (FSR) zijn minimumnormen. Zij zijn specifiek van toepassing op beveiligde opslag of transportgerelateerde tijdelijke opslag tijdens het vervoer binnen de bevoorradingsketen.

Bij de ontwikkeling van deze norm heeft de TAPA rekening gehouden met de grote verschillen in de wijze waarop opslagdiensten wereldwijd, regionaal en zelfs binnen een organisatie worden verleend. FSR's kunnen van toepassing zijn op alle of een deel van de diensten die door een logistiek dienstverlener worden geleverd. Afhankelijk van de complexiteit en omvang van de supply chain, kan naleving van de TAPA-normen worden bereikt door een enkele logistieke dienstverlener of door meerdere dienstverleners en gekwalificeerde onderaannemers. Certificering volgens TAPA is mogelijk voor zowel individuele vestigingen als voor meerdere vestigingen in een netwerk.

De drie TAPA veiligheidsnormen

Veiligheid in transport en logistiek met TAPA FSR, TAPA TSR en TAPA PSR.

TSR - Beveiligingseisen voor vrachtwagens

De Trucking Security Requirements (TSR) zijn uitsluitend gericht op het wegvervoer. TSR's vertegenwoordigen minimumnormen voor het vervoer van producten over de weg binnen een bevoorradingsketen.

De TSR-richtlijnen kunnen van toepassing zijn op het volgende:

  • Vracht die moet worden vervoerd in overeenstemming met de TSR-vereisten van TAPA.
  • Gehuurde of eigen voertuigen, aanhangwagens of containers die worden gebruikt om vracht te vervoeren op een of meer wegsegmenten.
  • Voertuigen, opleggers of containers die door het bedrijf worden geëxploiteerd of uitbesteed en die worden gebruikt om vracht te vervoeren op een of meer wegsegmenten.

Belangrijke voordelen van de TAPA TSR-certificering zijn de invoering van veiligheidsmaatregelen via de risicogebaseerde benadering en de daarmee gepaard gaande systematische vermindering van aansprakelijkheidsrisico's.

Beide bovengenoemde normen zijn herzien om er nieuwe mogelijkheden in op te nemen. De herziene Facility Security Requirements (FSR 2020) en Trucking Security Requirements (TSR 2020) zijn op 1 juli 2020 van kracht geworden.

Voor meer veiligheid in de toeleveringsketen

De TAPA-normen zijn een goede keuze als het gaat om meer vrachtbeveiliging. In een gezamenlijk gesprek verduidelijken wij graag de certificeringsinspanning die u mag verwachten.

NEEM CONTACT MET ONS OP.
Zonder verplichting en kosteloos.

PSR - Beveiligingseisen parkeren

In 2018 heeft TAPA de Parking Security Requirements (PSR) gepubliceerd. Het doel is om de toenemende ladingdiefstallen op onbeveiligde parkeerterreinen tegen te gaan en meer ladingbeveiliging te realiseren.

Goederen in rust zijn goederen in gevaar!

Thorsten Neumann CEO en President TAPA EMEA

Bovendien is het de bedoeling om het aantal beveiligde parkeerplaatsen uit te breiden. Dit is de enige manier om goederen, voertuigen en bestuurders te beschermen. Met behulp van de tool Secure Parking Online kunnen leden veilige en gecertificeerde locaties identificeren en op basis daarvan de transportroute bepalen langs de dichtstbijzijnde PSR-parkeerplaatsen.

Vier vragen aan Thorsten Neumann

Een interview met TAPA EMEA CEO en President Thorsten Neumann.

Loading...

Meneer Neumann, de herziene TSR- en FSR-normen zijn medio 2020 van kracht geworden. Wat zijn de belangrijkste voordelen en mogelijkheden die zij bedrijven en hun klanten bieden?

Neumann: Om de drie jaar worden onze FSR- en TSR-normen door een wereldwijd team van meer dan 400 experts grondig herzien op basis van de nieuwste technologieën en risicocijfers van onze Incident Information Service (IIS). Een zogenaamde Control Board herziet vervolgens deze normen om alle kleine fouten en ook onnauwkeurigheden eruit te halen. Het evenwicht tussen technologie en mensen is belangrijk in al onze normen, dus gedefinieerde procedures, opleiding en beleid blijven essentieel naast technologieën als het gaat om het verminderen van risico's in de toeleveringsketen.
De herziene FSR-norm staat organisaties met meerdere vestigingen nu toe deze te combineren onder één TAPA-certificaat in wat bekend staat als multi-site certificering. De nieuwe TSR-norm houdt nu ook rekening met last-mile leveringen met bestelwagens en met het wegvervoer van zeecontainers en multimodale transporten. Het was voor ons belangrijk om met onze normen ook deze gebieden van de toeleveringsketen te bestrijken.

Intussen is het voor exploitanten van vrachtwagenparkings mogelijk om ook gecertificeerd te worden volgens de Parking Security Requirements 2018. Welke rol spelen beveiligde parkeerplaatsen binnen de toeleveringsketen en hoe ziet u de huidige ontwikkeling in uw regio?

Beveiligd parkeren speelt een belangrijke rol in de toeleveringsketen. De meeste overvallen gebeuren als de vrachtwagen tot stilstand komt. We zeggen niet voor niets "goederen in ruste zijn goederen in gevaar". TAPA is al jaren actief op dit gebied. Op dit moment proberen we wederzijdse erkenning te krijgen met de Europese Commissie standaard SSTPA (Study on safe and secure parking places for trucks) .
Ons PSR-programma is in het verleden zeer goed ontvangen. Door de geringe marges voor parkeerplaatsen is het voor parkeerexploitanten momenteel echter niet gemakkelijk om passende beveiligingsmaatregelen te nemen overeenkomstig de PSR-norm. Daarom zijn in de respectieve regio's teams van zogenaamde ambassadeurs opgericht om de parkeerexploitanten bewust te maken van het belang van deze beveiligingsnorm voor onze leden. Via de Incident Information Service (ISS) en de Secure Parking. Place Tool, worden de leden van TAPA geïnformeerd waar zich geschikte beveiligingsparkeerplaatsen bevinden.

Welk verband ziet u tussen de huidige toename van ladingdiefstal en de huidige wereldwijde pandemie?

De toeleveringsketen is de afgelopen jaren relatief stabiel gebleven. De pandemie heeft echter veel veranderd. In sommige gevallen zijn grenscontroles en wegversperringen ingesteld, zijn luchthavens en havens met lockdowns geconfronteerd en zijn veel kleine luchthavens helemaal niet opengegaan. Als gevolg daarvan zijn de grote luchthavens geconfronteerd met grotere vrachtvolumes, wat heeft geleid tot een verschuiving van het risico en een toename van ladingdiefstal. Bovendien is door de economische schade met de daarmee gepaard gaande stijging van de werkloosheidscijfers in sommige delen van Europa, de aanvaardbaarheid van criminaliteit gestegen.

De distributie van vaccins zal de logistieke bedrijven voor grote uitdagingen stellen. Ook met name farmaceutische producten zijn in het verleden herhaaldelijk het doelwit geweest van de georganiseerde misdaad. Waar ziet u de grootste uitdagingen op het gebied van de beveiliging van de toeleveringsketen, en welke bijdrage kunnen organisaties die gecertificeerd zijn volgens de TAPA-normen leveren?

Vanuit mijn oogpunt is de distributie van vaccins de grootste uitdaging in de geschiedenis van de logistiek. Er is nog nooit zo'n groot volume van een productgroep geweest dat in zo'n korte tijd over de hele wereld moet worden vervoerd. Vaccins zijn, door hun hoge handelswaarde, zeer aantrekkelijk voor de georganiseerde misdaad vanwege de hoge marge die op de zwarte markt kan worden behaald. Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat een vrachtwagen met een Covid19-vaccin enkele miljoenen euro waard is.
Door onze normen toe te passen, kunnen organisaties hun risico zo veel mogelijk beperken. De bedrijven die onze normen effectief hebben geïmplementeerd, hebben hun verliescijfers met maar liefst 80 procent teruggebracht. Dat is wat onze ervaring van de afgelopen 20 jaar ons heeft geleerd. Een succes dat voor zichzelf spreekt!

Hartelijk dank, mijnheer Neumann, voor het interessante interview!


TAPA - de normen en wat DQS voor u kan doen

DQS is door TAPA als "Independent Audit Body" (IAB) erkend om audits en certificeringen uit te voeren volgens de FSR, TSR en PSR normen. Bij de certificatie-audit worden veiligheidsrelevante gebieden geëvalueerd volgens duidelijke criteria. Als uw organisatie aan alle eisen voldoet, ontvangt zij van DQS een certificaat met een geldigheidsduur van 3 jaar. De afgegeven certificaten worden geregistreerd bij TAPA met een trackingnummer om traceerbaarheid en transparantie te garanderen.

audits-dqs-audit wuerfel nebeneinander auf tisch
Loading...

Mogelijkheden voor TAPA-certificering

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op.

Wij informeren u graag vrijblijvend en kosteloos over de verschillende normen, inspanningen en certificatieprocedure.

Als een van de toonaangevende certificeerders van managementsystemen en -processen wereldwijd, volgen wij de actuele uitdagingen in de transportmarkt op de voet en bieden wij oplossingen voor alle logistieke sectoren. Accreditaties en goedkeuringen voor alle belangrijke normen staan wereldwijd voor competentie en betrouwbaarheid. Naast de klassieke managementsysteemnormen zoals ISO 9001 (kwaliteit), ISO 14001 (milieu) of ISO 50001 (energie), ligt de focus onder andere op de diverse normen voor de logistieke sector, ook in combinatie met elkaar. Bijvoorbeeld audits volgens de GDP-richtlijn, Qualified Carrier, TAPA of SQAS voor chemische transporten.

 

DQS: Simply leveraging Quality.

Meer dan 2.500 auditors werken wereldwijd voor DQS. Zij delen allemaal hetzelfde inzicht en ambitieniveau, en maken indruk met hun jarenlange praktijkervaring en sociale en methodologische vaardigheden. Vanwege het aanzienlijke toepassingsgebied ziet DQS er strikt op toe dat alleen auditors met ervaring in de sector en goedgekeurd door TAPA worden ingezet in het certificeringsproces.

Indien u vragen heeft aan de auteur, aan de inhoud of aan onze diensten, aarzel dan niet om ons een e-mail te sturen.

Auteur
Andreas Voelkerding

Expert en projectmanager bij DQS voor de transport- en logistieke sector. Andreas Völkerding is verantwoordelijk voor talrijke sectorspecifieke normen, waaronder TAPA FSR/TSR/PSR, GDP en TfS. Als auditor is zijn jarenlange ervaring zowel nationaal als internationaal veelgevraagd, vooral op het gebied van logistiek, lucht- en zeevracht.

Loading...