Veiligheid en kwaliteit in het transport

De kwaliteits- en veiligheidseisen voor logistieke dienstverleners in de chemiesector worden steeds complexer. Niet alleen de eisen van autoriteiten en openbare instellingen zijn voortdurend toegenomen, maar ook de eisen van de kant van de klant worden steeds complexer. Om de veiligheid van transporten te waarborgen, heeft de Europese Raad van de bonden van de chemische nijverheid (CEFIC) het SQAS-systeem ontwikkeld voor de evaluatie van de prestaties van de deelnemende aanbieders.

SQAS is het centrale instrument voor risicomanagement in logistieke processen. De beoordeling omvat de essentiële aspecten van een bedrijfsevaluatie: kwaliteit, veiligheid, gezondheid, milieueffecten en sociale verantwoordelijkheid.

Meer tonen
Minder tonen

Erkend bewijs van veilig transport

Consistente naleving van wettelijke voorschriften

Aanzienlijke vermindering van het risico op ongevallen

Geen kostenintensieve meervoudige beoordelingen door logistieke bedrijven

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

SQAS - Veiligheids- en kwaliteitsbeoordelingssysteem voor de chemische industrie

Het Safety and Quality Assessment System(SQAS) is een auditsysteem van de Europese Raad van de bonden van de chemische nijverheid (CEFIC). Het wordt gebruikt om aspecten van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieuvriendelijkheid, alsook sociale verantwoordelijkheid bij logistieke dienstverleners te beoordelen.

Logistieke dienstverleners en distributeurs, met de nadruk op gevaarlijke goederen, worden volgens een gestandaardiseerde procedure gecontroleerd aan de hand van een gestandaardiseerde vragenlijst. De basisvragenlijst moet door alle bedrijven worden gebruikt. Daarnaast wordt ten minste één van vijf specifieke vragenlijsten gebruikt. De resultaten van de beoordelingen worden beschikbaar gesteld op de CEFIC-homepage. Daar kunnen potentiële klanten kennis nemen van de SQAS-beoordeling van hun logistieke dienstverlener.

Meer tonen
Minder tonen
Anforderungen
Loading...

De SQAS-vragenlijsten

CEFIC heeft zes specifieke SQAS-vragenlijsten ontwikkeld voor de verschillende logistieke dienstverleners. De basisvragenlijst moet door alle bedrijven worden gebruikt. Daarnaast zijn er vijf speciale vragenlijsten. Deze zijn ontwikkeld in samenwerking tussen klanten uit de chemische industrie en logistieke dienstverleners. Een van deze vragenlijsten is speciaal ontwikkeld voor bedrijven die zich richten op de opslag, het vervoer en de distributie van chemicaliën.

In tegenstelling tot ISO 9001 legt SQAS/ESAD meer de nadruk op veiligheid, gezondheid en milieuvriendelijkheid. Een SQAS/ESAD-beoordeling resulteert niet in een certificaat. In plaats daarvan is er een gedetailleerd rapport. Op basis daarvan kunnen klanten uit de chemische industrie logistieke dienstverleners evalueren en een selectie maken.

De respectievelijke audits worden uitgevoerd door auditoren die rechtstreeks door CEFIC zijn opgeleid en geaccrediteerd. Ook het toezicht op de auditoren wordt door CEFIC verzekerd. Dit garandeert een continue en uniforme hoge kwaliteit van de beoordelingen in heel Europa. In het kader van een SQAS-beoordeling wordt ook bijzondere nadruk gelegd op professioneel leveranciersbeheer.

Meer tonen
Minder tonen
Business28.png
Loading...

Hoe werkt een SQAS-beoordeling?

U vraagt een SQAS assessment voor uw bedrijf aan op de SQAS website. Tegelijkertijd selecteert u de juiste DQS-auditor uit de lijst van geaccrediteerde SQAS-auditors.

In deze stap vult u het Pre-Assessment Document (PAD) op de SQAS-website in en stuurt u het naar de door u geselecteerde beoordelaar. Op basis van het PAD zal de assessor bepalen hoeveel tijd nodig is om de beoordeling af te ronden.

Een beoordeling volgens SQAS betekent voor u eerst het beantwoorden van een verplichte vragenlijst met basisvereisten. Deze wordt aangevuld met ten minste een van de vijf specifieke vragenlijsten over de onderwerpen vervoer (Transport), opslag (Warehouse), tankreinigingsstations (Tank Cleaning) en vervoer per spoor (Rail), alsmede een vragenlijst met speciale eisen voor handelaren in de omgang met de chemicaliën (SQAS/ESAD).

Na de beoordeling worden de resultaten geëvalueerd en worden de mogelijke optimaliseringsmogelijkheden belicht. Het rapport wordt opgesteld voor de CEFIC SQAS-databank. Een SQAS/ESAD-beoordeling leidt niet tot een certificaat. In plaats daarvan wordt een gedetailleerd rapport opgesteld. De beoordelingsresultaten zijn online beschikbaar.

Om blijvende naleving te garanderen, moet uiterlijk na drie jaar een herbeoordeling worden uitgevoerd.

Banking13.png
Loading...

Wat kost de SQAS-beoordeling?

Voor de SQAS-Assessment richten de auditors van DQS zich specifiek op uw bedrijf. Wij plannen elke audit op basis van de eisen van uw bedrijf. Zo kan een assessment enkele dagen tot enkele weken duren. Plan uw persoonlijke offerte met DQS - zodat u weet wat u kunt verwachten. Neem contact met ons op.

Business2.png
Loading...

Dit is wat u van ons kunt verwachten

  • Meer dan 80 internationale kantoren
  • Industrie ervaren auditors en assessoren
  • Wereldwijde aanwezigheid, lokale service
  • Klant- en oplossingsgericht
Loading...

Vraag een offerte aan

Uw lokale contactpersoon

Wij geven u graag een individuele offerte voor uw SQAS-beoordeling.