Säkerhet och kvalitet vid transporter

Kvalitets- och säkerhetskraven för leverantörer av kemikalielogistik blir alltmer komplexa. Det är inte bara kraven från myndigheter och offentliga institutioner som ständigt har ökat, utan även kraven från kundens sida blir alltmer komplexa. För att garantera transporternas säkerhet har Europeiska kemiindustrirådet (CEFIC) utvecklat SQAS-systemet för att utvärdera de deltagande leverantörernas prestanda.

SQAS är det centrala verktyget för riskhantering i logistikprocesser. Bedömningen omfattar de viktigaste aspekterna av en företagsutvärdering: Kvalitet, säkerhet, hälsa, miljöpåverkan och socialt ansvar.

Show more
Show less

Erkänt bevis på säker transport

Konsekvent efterlevnad av lagstadgade krav

Betydande minskning av risken för olyckor

Inga kostnadskrävande multipla bedömningar av logistikföretag.

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

SQAS - System för säkerhets- och kvalitetsbedömning för den kemiska industrin.

SQAS (Safety and Quality Assessment System) är ett revisionssystem från Europeiska rådet för den kemiska industrin (CEFIC). Det används för att bedöma aspekter av kvalitet, säkerhet, hälsa och miljövänlighet samt socialt ansvar hos logistikföretag.

Logistiktjänsteleverantörer och distributörer, med fokus på farligt gods, granskas enligt ett standardiserat förfarande med hjälp av ett standardiserat frågeformulär. Det grundläggande frågeformuläret måste användas av alla företag. Dessutom används minst ett av fem specifika frågeformulär. Resultaten av bedömningarna görs tillgängliga på CEFIC:s hemsida. Där kan potentiella kunder ta reda på om deras logistikleverantör är SQAS-certifierad.

Show more
Show less
Anforderungen
Loading...

SQAS-frågeformulären

CEFIC har utvecklat sex specifika SQAS-frågeformulär för de olika logistiktjänsteleverantörerna. Det grundläggande frågeformuläret ska användas av alla företag. Dessutom finns det fem särskilda frågeformulär. Dessa har utvecklats i samarbete mellan kunder från den kemiska industrin och logistiktjänsteleverantörer. Ett av dessa frågeformulär har utvecklats särskilt för företag som är inriktade på lagring, transport och distribution av kemikalier.

Till skillnad från ISO 9001 lägger SQAS/ESAD större vikt vid säkerhet, hälsa och miljökompatibilitet. En SQAS/ESAD-bedömning resulterar inte i ett certifikat. I stället finns det en detaljerad rapport. På grundval av denna kan kunder från den kemiska industrin utvärdera leverantörer av logistiktjänster och göra ett val.

Respektive bedömning utförs av revisorer som är utbildade och ackrediterade direkt av CEFIC. CEFIC garanterar också övervakningen av revisorerna. Detta garanterar en kontinuerlig och enhetlig hög kvalitet på bedömningarna i hela Europa. Inom ramen för en SQAS-bedömning läggs också särskild vikt vid professionell leverantörshantering.

Show more
Show less
Business28.png
Loading...

Hur fungerar en SQAS-bedömning?

Du ansöker om en SQAS-bedömning för ditt företag på SQAS webbplats. Samtidigt väljer du lämplig DQS-revisor från listan över ackrediterade SQAS-bedömare.

I det här steget fyller du i dokumentet för förhandsbedömning (Pre-Assessment Document, PAD) på SQAS-webbplatsen och skickar det till den valda bedömaren. På grundval av PAD-dokumentet fastställer bedömaren hur mycket tid som behövs för att genomföra bedömningen.

För dig innebär en bedömning enligt SQAS först och främst att du besvarar ett obligatoriskt frågeformulär som innehåller grundläggande krav. Detta kompletteras med minst ett av fem specifika frågeformulär om transport (Transport), lagring (Lager), tankrengöringsstationer (Tankrengöring) och järnvägstransport (Järnväg) samt ett frågeformulär med särskilda krav för återförsäljare som hanterar kemikalier (SQAS/ESAD).

Efter bedömningen utvärderas resultaten och eventuella optimeringspotentialer lyfts fram. Rapporten utarbetas för CEFIC:s SQAS-databas. En SQAS/ESAD-bedömning leder inte till ett certifikat. I stället utarbetas en detaljerad rapport. Bedömningsresultaten finns tillgängliga online.

För att säkerställa fortsatt överensstämmelse måste en förnyad bedömning genomföras senast efter tre år.

Banking13.png
Loading...

Vad kostar SQAS-bedömningen?

För SQAS-bedömningen riktar sig DQS-revisorerna specifikt till ditt företag. Vi planerar varje revision utifrån ditt företags krav. Därför kan en bedömning ta några dagar eller flera veckor. Planera ditt personliga erbjudande med DQS - så att du vet vad du kan förvänta dig. Kontakta oss.

Business2.png
Loading...

Detta är vad du kan förvänta dig av oss

  • Över 80 internationella kontor
  • Branscherfarna revisorer och bedömare med erfarenhet från branschen
  • Global närvaro, lokal service
  • Kund- och lösningsorienterade
Contact-Europe-man-shutterstock_1699506301.jpg
Loading...

Begär en offert

Din lokala kontaktperson

Vi ger dig gärna en individuell offert för din SQAS-bedömning.