Bezpieczeństwo i jakość w transporcie

Wymagania dotyczące jakości i bezpieczeństwa stawiane dostawcom usług logistycznych w przemyśle chemicznym stają się coraz bardziej złożone. Nie tylko wymagania ze strony władz i instytucji publicznych stale rosną, ale również wymagania ze strony klientów stają się coraz bardziej złożone. Aby zapewnić bezpieczeństwo transportu, Europejska Rada Przemysłu Chemicznego (CEFIC) opracowała system SQAS służący do oceny działalności uczestniczących w nim operatorów.

SQAS jest centralnym narzędziem zarządzania ryzykiem w procesach logistycznych. Ocena obejmuje zasadnicze aspekty oceny przedsiębiorstwa: jakość, bezpieczeństwo, zdrowie, wpływ na środowisko oraz odpowiedzialność społeczną.

Pokaż więcej
Pokaż mniej

Uznany dowód bezpiecznego transportu

Konsekwentna zgodność z wymogami prawnymi

Znaczne zmniejszenie ryzyka wypadków

Brak kosztownych wielokrotnych ocen przeprowadzanych przez firmy logistyczne

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

SQAS - System Oceny Bezpieczeństwa i Jakości dla Przemysłu Chemicznego

System Oceny Bezpieczeństwa i Jakości (SQAS) jest systemem audytowym Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego (CEFIC). Jest on stosowany do oceny aspektów jakości, bezpieczeństwa, zdrowia i zgodności z zasadami ochrony środowiska, a także odpowiedzialności społecznej u operatorów logistycznych.

Dostawcy usług logistycznych i dystrybutorzy, ze szczególnym uwzględnieniem towarów niebezpiecznych, są poddawani audytowi w ramach standardowej procedury z wykorzystaniem standardowego kwestionariusza. Kwestionariusz podstawowy musi być stosowany przez wszystkie firmy. Ponadto stosuje się co najmniej jeden z pięciu kwestionariuszy szczegółowych. Wyniki ocen są udostępniane na stronie internetowej CEFIC. Tam potencjalni klienci mogą dowiedzieć się o certyfikacji SQAS swojego dostawcy usług logistycznych.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Anforderungen
Loading...

Kwestionariusze SQAS

CEFIC opracował sześć specjalnych kwestionariuszy SQAS dla różnych dostawców usług logistycznych. Kwestionariusz podstawowy jest przeznaczony dla wszystkich firm. Ponadto istnieje pięć kwestionariuszy specjalnych. Zostały one opracowane we współpracy między klientami z branży chemicznej a dostawcami usług logistycznych. Jeden z tych kwestionariuszy został opracowany specjalnie dla firm zajmujących się magazynowaniem, transportem i dystrybucją chemikaliów.

W przeciwieństwie do ISO 9001, SQAS/ESAD kładzie większy nacisk na bezpieczeństwo, zdrowie i zgodność ze środowiskiem. Ocena SQAS/ESAD nie kończy się wydaniem certyfikatu. Zamiast tego sporządza się szczegółowy raport. Na jego podstawie klienci z branży chemicznej mogą ocenić dostawców usług logistycznych i dokonać wyboru.

Odpowiednie oceny przeprowadzają audytorzy, którzy są przeszkoleni i akredytowani bezpośrednio przez CEFIC. Nadzór nad audytorami jest również zapewniony przez CEFIC. Zapewnia to stałą i jednolitą wysoką jakość ocen w całej Europie. W ramach oceny SQAS szczególny nacisk kładzie się także na profesjonalne zarządzanie dostawcami.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Business28.png
Loading...

Jak przebiega ocena SQAS?

Na stronie internetowej SQAS można złożyć wniosek o przeprowadzenie oceny SQAS dla swojej firmy. W tym samym czasie wybierają Państwo odpowiedniego audytora DQS z listy akredytowanych asesorów SQAS.

W tym kroku użytkownik wypełnia dokument oceny wstępnej (PAD) na stronie internetowej SQAS i wysyła go do wybranego asesora. Na podstawie dokumentu PAD osoba oceniająca określi czas potrzebny do przeprowadzenia oceny.

Ocena według SQAS oznacza w pierwszej kolejności udzielenie odpowiedzi na obowiązkowy kwestionariusz zawierający podstawowe wymagania. Uzupełnia go co najmniej jeden z pięciu kwestionariuszy szczegółowych dotyczących transportu (Transport), magazynowania (Magazyn), stacji mycia cystern (Mycie cystern) i transportu kolejowego (Kolej), a także kwestionariusz zawierający specjalne wymagania dla sprzedawców zajmujących się chemikaliami (SQAS/ESAD).

Po dokonaniu oceny wyniki są oceniane i wskazywane są możliwe potencjały optymalizacji. Raport jest przygotowywany dla bazy danych CEFIC SQAS. Ocena SQAS/ESAD nie prowadzi do uzyskania certyfikatu. Zamiast tego sporządzany jest szczegółowy raport. Wyniki oceny są dostępne w Internecie.

Aby zapewnić ciągłość zgodności, najpóźniej po trzech latach należy przeprowadzić ponowną ocenę.

Banking13.png
Loading...

Ile kosztuje ocena SQAS?

W przypadku oceny SQAS, audytorzy DQS zajmują się konkretnie Państwa firmą. Planujemy każdy audyt zgodnie z wymaganiami Twojej firmy. Dlatego ocena może trwać kilka dni lub kilka tygodni. Zaplanuj swoją indywidualną ofertę z DQS - tak, abyś wiedział, czego się spodziewać. Skontaktuj się z nami.

Business2.png
Loading...

Oto, czego możesz od nas oczekiwać

  • Ponad 80 międzynarodowych biur
  • Doświadczeni w branży audytorzy i asesorzy
  • Globalna obecność, lokalny serwis
  • Zorientowanie na klienta i rozwiązania
Contact-Europe-man-shutterstock_1699506301.jpg
Loading...

Zapytaj o ofertę

Biuro DQS Polska

Chętnie przedstawimy Ci indywidualną ofertę na ocenę SQAS.