Kuljetusten turvallisuus ja laatu

Kemikaalilogistiikan palveluntarjoajille asetettavat laatu- ja turvallisuusvaatimukset ovat muuttumassa yhä monimutkaisemmiksi. Viranomaisten ja julkisten laitosten vaatimukset ovat jatkuvasti lisääntyneet, mutta myös asiakkaiden vaatimukset monimutkaistuvat. Kuljetusten turvallisuuden varmistamiseksi Euroopan kemianteollisuusneuvosto (CEFIC) on kehittänyt SQAS-järjestelmän, jolla arvioidaan osallistuvien palveluntarjoajien toimintaa.

SQAS on keskeinen väline logistiikkaprosessien riskinhallinnassa. Arviointi kattaa yrityksen arvioinnin keskeiset näkökohdat: Laatu, turvallisuus, terveys, ympäristövaikutukset ja sosiaalinen vastuu.

Näytä lisää
Näytä vähemmän

Tunnustettu todiste turvallisesta kuljetuksesta

Lainsäädännön vaatimusten johdonmukainen noudattaminen

Onnettomuusriskin merkittävä vähentäminen

Logistiikkayhtiöiden ei tarvitse tehdä kustannusintensiivisiä moninkertaisia arviointeja

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

SQAS - Kemianteollisuuden turvallisuus- ja laadunarviointijärjestelmä

Turvallisuuden ja laadun arviointijärjestelmä (SQAS) on Euroopan kemianteollisuuden neuvoston (CEFIC) auditointijärjestelmä. Sen avulla arvioidaan logistiikkapalvelujen tarjoajien laatuun, turvallisuuteen, terveyteen ja ympäristöystävällisyyteen sekä sosiaaliseen vastuuseen liittyviä näkökohtia.

Logistiikkapalvelujen tarjoajat ja jakelijat, jotka keskittyvät vaarallisiin aineisiin, auditoidaan standardoidun menettelyn mukaisesti käyttäen standardoitua kyselylomaketta. Kaikkien yritysten on käytettävä peruskyselylomaketta. Lisäksi käytetään vähintään yhtä viidestä erityiskyselylomakkeesta. Arviointien tulokset ovat saatavilla CEFICin kotisivuilla. Siellä potentiaaliset asiakkaat voivat tutustua logistiikkapalveluntarjoajansa SQAS-sertifiointiin.

Näytä lisää
Näytä vähemmän
Anforderungen
Loading...

SQAS-kyselylomakkeet

CEFIC on kehittänyt kuusi erityistä SQAS-kyselylomaketta eri logistiikkapalvelujen tarjoajille. Peruskyselylomake on tarkoitettu kaikkien yritysten käyttöön. Lisäksi on viisi erityiskyselylomaketta. Ne on kehitetty yhteistyössä kemianteollisuuden asiakkaiden ja logistiikkapalvelujen tarjoajien kesken. Yksi näistä kyselylomakkeista on kehitetty erityisesti kemikaalien varastointiin, kuljetukseen ja jakeluun keskittyville yrityksille.

Toisin kuin ISO 9001:ssä, SQAS/ESAD:ssä painotetaan enemmän turvallisuutta, terveyttä ja ympäristöystävällisyyttä. SQAS/ESAD-arviointi ei johda sertifikaattiin. Sen sijaan siitä laaditaan yksityiskohtainen raportti. Sen perusteella kemianteollisuuden asiakkaat voivat arvioida logistiikkapalvelujen tarjoajia ja tehdä valinnan.

Arvioinnit suorittavat auditoijat, jotka CEFIC on kouluttanut ja akkreditoinut suoraan. CEFIC huolehtii myös auditoijien valvonnasta. Näin varmistetaan arviointien jatkuva ja yhdenmukainen korkea laatu kaikkialla Euroopassa. SQAS-arvioinnin yhteydessä kiinnitetään erityistä huomiota myös ammattimaiseen toimittajahallintaan.

Näytä lisää
Näytä vähemmän
Business28.png
Loading...

Miten SQAS-arviointi toimii?

Haet SQAS-arviointia yrityksellesi SQAS-verkkosivustolla. Samalla valitset sopivan DQS-auditoijan akkreditoitujen SQAS-arvioijien luettelosta.

Tässä vaiheessa täytät ennakkoarviointiasiakirjan (PAD) SQAS:n verkkosivustolla ja lähetät sen valitsemallesi arvioijalle. Arvioija määrittää PAD:n perusteella arvioinnin suorittamiseen tarvittavan ajan.

SQAS-järjestelmän mukainen arviointi tarkoittaa ensin, että sinun on vastattava perusvaatimukset sisältävään pakolliseen kyselylomakkeeseen. Tätä täydennetään vähintään yhdellä viidestä erityiskyselylomakkeesta, jotka koskevat kuljetusta (Transport), varastointia (Warehouse), säiliöiden puhdistusasemia (Tank Cleaning) ja rautatiekuljetuksia (Rail), sekä kyselylomakkeella, joka sisältää kemikaalien käsittelyyn liittyviä erityisvaatimuksia jälleenmyyjille (SQAS/ESAD).

Arvioinnin jälkeen tulokset arvioidaan ja mahdolliset optimointimahdollisuudet tuodaan esiin. Raportti laaditaan CEFICin SQAS-tietokantaa varten. SQAS/ESAD-arviointi ei johda sertifikaattiin. Sen sijaan laaditaan yksityiskohtainen raportti. Arviointitulokset ovat saatavilla verkossa.

Vaatimustenmukaisuuden jatkumisen varmistamiseksi on suoritettava uusinta-arviointi viimeistään kolmen vuoden kuluttua.

Banking13.png
Loading...

Mitä SQAS-arviointi maksaa?

SQAS-arviointia varten DQS:n auditoijat käsittelevät erityisesti yritystäsi. Suunnittelemme jokaisen auditoinnin yrityksesi vaatimusten mukaisesti. Näin ollen arviointi voi kestää muutaman päivän tai useita viikkoja. Suunnittele henkilökohtainen tarjouksesi DQS:n kanssa - niin tiedät, mitä odottaa. Ota meihin yhteyttä.

Business2.png
Loading...

Tätä voit odottaa meiltä

  • Yli 80 kansainvälistä toimistoa
  • Alan kokeneita auditoijia ja arvioijia
  • Maailmanlaajuinen läsnäolo, paikallinen palvelu
  • Asiakas- ja ratkaisukeskeisyys
dqs-shutterstock-446643181.jpg
Loading...

Pyydä tarjous

Paikallinen yhteyshenkilönne

Annamme mielellämme yksilöllisen tarjouksen SQAS-arvioinnistasi.