Sigurnost i kvalitet u transportu

Zahtevi kvaliteta i sigurnosti za dobavljače hemijske logistike postaju sve složeniji. Ne samo da su zahtevi vlasti i javnih institucija u stalnom porastu, već i zahtevi sa strane korisnika postaju sve složeniji. Kako bi se osigurala sigurnost transporta, Evropsko veće za hemijsku industriju (CEFIC) je razvio SQAS sistem za procenu učinka provajdera koji učestvuju.

SQAS je centralni alat za upravljanje rizicima u logističkim procesima. Procena pokriva osnovne aspekte evaluacije kompanije: kvalitet, sigurnost, zdravlje, uticaj na okolinu i društvenu odgovornost.

Prikaži više
Prikaži manje

Priznati dokaz sigurnog transporta

Konzistentnost sa zakonskim zahtevima

Značajno smanjenje rizika od nezgoda

Nema skupih višestrukih procena od strane logističkih kompanija

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

SQAS - Sistem ocenjivanja sigurnosti i kvaliteta za hemijsku industriju

Sistem procene sigurnosti i kvaliteta (SQAS) je sistem audita Evropskog veća hemijske industrije (CEFIC). Koristi se za procenu aspekata kvaliteta, sigurnosti, zdravlja i kompatibilnosti sa životnom sredinom, kao i društvene odgovornosti kod dobavljača logistike.

Pružaoci logističkih usluga i distributeri, sa fokusom na opasne materije, auditiraju se u standardizovanom postupku korišćenjem standardizovanog upitnika. Osnovni upitnik moraju koristiti sve kompanije. Osim toga, koristi se najmanje jedan od pet specifičnih upitnika. Rezultati ocenjivanja dostupni su na početnoj stranici CEFIC-a. Tamo potencijalni kupci mogu pronaći podatke o SQAS sertifikatu svog logističkog provajdera.

Prikaži više
Prikaži manje
Anforderungen
Loading...

SQAS upitnik

CEFIC je razvio šest specifičnih SQAS upitnika za različite pružaoce logističkih usluga. Osnovni upitnik treba da koriste sve kompanije. Osim toga, postoji pet posebnih upitnika. Oni su razvijeni u saradnji između klijenata iz hemijske industrije i pružalaca logističkih usluga. Jedan od ovih upitnika razvijen je posebno za kompanije koje se fokusiraju na skladištenje, transport i distribuciju hemikalija.

Za razliku od ISO 9001, SQAS/ESAD stavlja veći naglasak na sigurnost, zdravlje i kompatibilnost sa okolinom. SQAS/ESAD procena ne rezultira sertifikatom. Umesto toga, postoji detaljan izveštaj. Na osnovu toga, klijenti iz hemijske industrije mogu oceniti pružaoce logističkih usluga i napraviti selekciju.

Odgovarajuće ocene sprovode auditori koji su obučeni i direktno akreditovani od strane CEFIC-a. Nadzor nad auditorima također osigurava CEFIC. Ovo osigurava kontinuiran i ujednačen visok kvalitet ocenjivanja širom Evrope. U okviru SQAS audita, poseban naglasak je stavljen i na profesionalno upravljanje dobavljačima.

Prikaži više
Prikaži manje
Business28.png
Loading...

Kako funkcioniše SQAS audit?

Prvi korak je registracija i prijava za SQAS audit koji će se zakazati za vašu kompaniju na web stranici SQAS-a. Istovremeno, birate odgovarajućeg DQS auditora sa liste akreditovanih SQAS ocenjivača. 

U ovom koraku popunjavate dokument - čeklistu za preocenjivanje (PAD) na web stranici SQAS-a, a u profilu svoje kompanije, i on-line šaljete direktno svom odabranom auditoru. Na osnovu PAD-a, auditor će odrediti količinu vremena potrebnog za trajanje provere, ali i nivo spremnosti za sertifikaciju. Ukoliko uoči neki nedostatak, auditor će Vam skrenuti pažnju da to blagovremeno otklonite.

Za vas, ocena prema SQAS-u prvo znači odgovaranje na obavezni upitnik koji sadrži osnovne zahteve. Ovo je dopunjeno najmanje jednim od pet specifičnih upitnika o temama transporta (Transport), skladištenja (Skladište), lokacija za čišćenje rezervoara (Čišćenje rezervoara) i transporta železnicom (Železnice), kao i upitnikom sa posebnim zahtevima za trgovce u rukovanju hemikalijama (SQAS/ESAD).

Nakon audita, rezultati se evaluiraju i ističu mogućnosti za unapređenje. Izveštaj je pripremljen za bazu podataka CEFIC SQAS. SQAS/ESAD ocena ne vodi do sertifikata. Umesto toga, sastavlja se detaljan izveštaj. Rezultati ocenjivanja dostupni su na web stranici sa registrom svih kompanija koje su pozitivno ocenjene.

Da bi se osigurala kontinuirana usaglašenost, ponovljeni audit - resertifikacija mora se sprovesti najkasnije nakon tri godine.

Banking13.png
Loading...

Koliko košta SQAS sertifikacija?

Za SQAS sertifikaciju, DQS auditori se direktno obraćaju vašoj kompaniji. Svaki audit planiramo prema zahtevima vaše kompanije. Dakle, ocena može potrajati nekoliko dana ili nekoliko sedmica. Planirajte svoju personalizovanu ponudu uz DQS - tako da znate šta možete očekivati. Kontaktirajte nas za detalje.

Business2.png
Loading...

Šta možete očekivati od nas?

  • Preko 80 međunarodnih kancelarija
  • Iskusni auditori
  • Globalno prisustvo, lokalna usluga
  • Orijentisanost na kupca i njegove potrebe
Contact-Europe-woman-shutterstock_1916704835.jpg
Loading...

Upit za ponudu

Vaš lokalni kontakt - DQS Srbija

Biće nam drago da vam pružimo individualnu ponudu za SQAS sertifikaciju.