"Sigurna hrana za potrošače širom svijeta". Vizija Globalne inicijative za sigurnost hrane (GFSI) može se ostvariti samo ako se zahtjevi za sigurnost hrane kontinuirano prilagođavaju najnovijim dostignućima u industriji. Iz tog razloga, GFSI je sada objavio novu verziju. Koje promjene u reviziji i šta ove promjene znače za vas? Evo rezimea:

Globalna inicijativa sigurnosti hrane pokrenuta je 2000. godine s ciljem pronalaženja zajedničkih rješenja za kolektivne probleme sigurnosti hrane. GFSI ima za cilj standardizaciju kriterija audita, smanjenje rizika i troškova u vezi s hranom, uz izgradnju povjerenja u cijelom lancu nabavke. U tu svrhu, GFSI je razvio takozvane Benchmarking zahtjeve, koji se redovno ažuriraju.

Standardi za hranu kao što su IFS, BRCGS i FSSC 22000 implementirali su ove zahtjeve i priznati su od strane GFSI. Kako bi nastavili da održavaju prepoznatljivost, potrebno je da postavljači standarda na vrijeme implementiraju nove/promijenjene GFSI zahtjeve u vlastiti standard. Iz tog razloga, GFSI revizija je način da vi, kao korisnik standarda, predvidite budući razvoj GFSI priznatih standarda. Hajde da zajedno pogledamo kristalnu kuglu.

Koje su izmjene u novoj verziji?

Nova verzija uključuje elemente kojima se trenutno posvećuje velika pažnja u oblasti sigurnosti hrane. Jedna od njih je kultura sigurnosti hrane. Ovaj termin opisuje zajedničke vrijednosti, principe uvjerenja i norme koje utiču na stavove i ponašanja u vezi s sigurnošću hrane u cijeloj organizaciji. Elemente kulture sigurnosti hrane pokreće više rukovodstvo. Ovo uključuje, na primjer, komunikaciju o politikama i odgovornostima za sigurnost hrane, obuku, povratne informacije zaposlenika o pitanjima vezanim za sigurnost hrane, upravljanje učinkom, itd. GFSI je već objavio dokument o poziciji na tu temu prošle godine, možete pronaći sažetak ovdje. Saznajte zašto je kultura sigurnosti hrane toliko važna na ovom blogu.

Nadalje, nova verzija uvodi obaveznu reviziju efikasnosti sistema sljedivosti. Druga promjena se odnosi na razvoj proizvoda. Procesi dizajna i razvoja će biti uspostavljeni, implementirani i održavani kako bi se osiguralo da novi/modificirani proizvodi ili proizvodni procesi proizvode sigurnu i legalnu robu. Osim toga, bit će potrebne redovne inspekcije objekata i opreme za rad.

U verziji 2020, GFSI jača transparentnost i objektivnost u procesu audita. Na primjer, nenajavljeni auditi sada više nisu dobrovoljni, već su postali obavezni. Dobijte detaljne informacije o ovoj promjeni ovdje. Pored toga, uvedeno je minimalno trajanje audita.

Autor
Constanze Illner

Constanze Illner (ona) je službenica za istraživanje i komunikacije u oblasti održivosti i sigurnosti hrane. Na ovoj poziciji prati sva bitna dešavanja u ovom kontekstu i obavještava našu klijentelu u mjesečnom biltenu. Ona također moderira godišnju konferenciju Heroji održivosti.

Loading...