Učinkovito upravljajte energijom

Ušteda energije i smanjenje troškova idu ruku pod ruku – barem ako imate ISO 50001 certificirani sistem upravljanja energijom. Pažljivo korištenje energetskih resursa danas je jedan od najvažnijih zadataka svake firme. Odgovarajuće mjere usmjerene su na stalno poboljšavanje energetske učinkovitosti i povezanih poslovnih rezultata vaše organizacije - a time i na zaštitu klime.

Uštede troškova kroz učinkovitu energetsku politiku

Transparentni, optimizirani tokovi energije

Poboljšana energetska bilansa i zaštita klime

Subvencije ili porezne olakšice

Business10.png
Loading...

Šta je upravljanje energijom prema standardu ISO 50001?

ISO 50001 služi kao osnova za uvođenje sistema upravljanja energijom (EnMS). Središnja komponenta standarda je proces energetskog planiranja koji definiše energetske ciljeve i akcijske planove te detaljno bilježi sve tokove energije. Na temelju toga, certificirane firme mogu stalno poboljšavati svoje energetsku učinkovitost. Poštivanje zakonskih zahtjeva donosi dodatnu sigurnost djelovanja.

Najvažniji preduslovi za uspješno upravljanje energijom su sistemsko bilježenje energetskih tokova, evaluacija energetskih performansi i prikladni mehanizmi praćenja. Prilikom implementacije ISO 50001 zadatak vaše organizacije je prilagoditi zahtjeve upravljanja energijom vašim vlastitim potrebama, ciljano provoditi mjere i stalno ih poboljšavati.

Trenutni standard ISO 50001 objavljen je 2018. godine. Kao i svi poznati ISO standardi za sisteme upravljanja, temelji se na PDCA ciklusu (Plan, Do, Check, Act - planiranje, primjena, provjera, poboljšanje) i strukturi visokog nivoa. To osigurava visok stepen kompatibilnosti sa drugim ISO standardima, na primjer ISO 9001 (kvalitet) ili ISO 14001 (okolina). Integrisani sistem upravljanja omogućuje iskorištavanje sinergije i zajedničku primjenu međuregulatornih zahtjeva.

Prikaži više
Prikaži manje
Ecology11.png
Loading...

Kome je namijenjena ISO 50001 certifikacija?

Ušteda energije važna je za svaku firmu – bez obzira na vrstu i veličinu. Stoga je certifikacija prema ISO 50001 prikladna za sve firme i pružatelje usluga u svim industrijama koji žele optimizirati svoje upravljanje energijom te na taj način smanjiti troškove i emisije stakleničkih plinova.

ISO 50001:2018 nije usmjeren ni na jednu specifičnu industriju. Međutim, posebno je logično uvesti sistem upravljanja u skladu sa standardom upravljanja energijom ako ste energetski intenzivna firma. Oni često podliježu brojnim zakonskim zahtjevima i mogu zadovoljiti tražene okvirne uslove sa certificiranim sistemom upravljanja energijom. Na taj način ne samo da štite klimu, već također mogu iskoristiti prednosti subvencija i uštedjeti poreze pod određenim uslovima, na primjer uz vršnu naknadu prema njemačkom SpaEV ili Zakonu o energetskim uslugama (EDL-G).

Prikaži više
Prikaži manje
Business11.png
Loading...

Zašto je certifikacija prema ISO 50001 korisna?

Kroz primjenu i certifikaciju sistema upravljanja energijom (EnMS) se jednostavnim organizacijskim mjerama često postiže značajan potencijal uštede praktički bez troškova. Osim toga, značajna potrošnja energije (SEU) postrojenja, sistema i objekata ponovno je specificirana u okviru certificiranja, jer se za svako područje moraju odrediti posebni kriteriji.

Za firme koje dobiju certifikat, međunarodni standard pruža još više konkurentskih prednosti:

 • Stalno poboljšavanje energetskih performansi
 • Stalno praćenje energetskih tokova
 • Sistemsko smanjenje potrošnje energije i troškova energije
 • Dosljedna usklađenost sa zakonskim zahtjevima
 • Trajno smanjenje emisije stakleničkih plinova
 • Smanjena ovisnost o uvozu energije
 • Priznata osnova za moguće porezne poticaje
Prikaži više
Prikaži manje
Technology32.png
Loading...

Koje strateške ciljeve možete ostvariti uz pomoć ISO 50001?

Učinkovito korištenje energije isplati se u pravom smislu riječi: smanjenje potrošnje resursa i povezano smanjenje troškova energije doprinosi značajnoj konkurentskoj prednosti. No energetska učinkovitost je također i pokretač novih poslovnih modela i inovativne tehnologije i usluga, što može značiti dodatnu tržišnu prednost.

Koju strategiju slijedite?

Ušteda troškova

 • Odredite koja se vrsta energije koristi, gdje i u kojoj mjeri.
 • Postavite kontrole za upravljanje potrošnjom energije.
 • Identificirajte područja u kojima se gubi energija.
 • Poboljšajte svoju proceduru nabavke.

Reputacija

 • Pozicionirajte se etičkom i vjerodostojnom slikom.
 • Smanjite svoj ugljični otisak.
 • Poboljšajte svoju konkurentnost.
 • Otvorite nova tržišta.

Poštujte zakonske zahtjeve

 • Poštujte sve zakonske zahtjeve primjenjive na vašu organizaciju.
 • Izbjegnite kazne, smanjite premije osiguranja.
 • Pružajte relevantne pravne informacije svojim zaposlenicima i dionicima.
 • Pripremite se za izmjene zakona i iskoristite moguće porezne poticaje.

Kontinuitet

 • Informišite se o alternativnim izvorima energije.
 • Dobijte pregled nacionalnog energetskog tržišta.
 • Povećajte korištenje obnovljivih izvora energije.
 • Djelujte na način koji trajno štedi energiju.
Prikaži više
Prikaži manje
Business36.png
Loading...

Ko smije provoditi certifikaciju prema ISO 50001?

Kao i druge certifikacije, certifikaciju prema ISO 50001 smije provoditi samo certifikacijsko tijelo koje je za tu svrhu akreditiralo Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS). DQS ima potrebnu akreditaciju prema ISO/IEC 17021 i može izdavati certifikate prema ISO 50001:2018.

Standard ISO 50003:2016, zajedno sa zahtjevima ISO 17021, određuje zahtjeve za kompetentnost i nepristranost kod auditiranja i certificiranja sistema upravljanja energijom za certifikacijska tijela. Kako bi se firmama koje traže certifikaciju pružila sigurnost i kako bi se osigurala učinkovitost audita sistema upravljanja energijom, standard za akreditaciju obuhvata proces auditiranja, zahtjeve za postupak certificiranja, trajanje audita i uzorkovanje više lokacija.

Zahtjevi standarda ISO 50003 stoga indirektno utječu na vašu firmu, posebno u određivanju trajanja audita i pružanju dokaza o stalnom poboljšanju. Dokazi o poboljšanju energetskih performansi također moraju biti u skladu s kriterijima certifikacije prema ISO 50003.

Prikaži više
Prikaži manje
Business28.png
Loading...

Kako izgleda postupak ISO 50001 certifikacije?

U prvom koraku s nama ćete razgovarati o vašoj firmi i ciljevima vaše ISO 50001 certifikacije. Na temelju toga ćete dobiti ponudu prilagođenu potrebama vaše firme ili organizacije.

Posebno za veće projekte certificiranja, sastanak za planiranje je dobra prilika da upoznate svog auditora, kao i da osmislite individualni program audita za sva uključena područja i sve lokacije. Predaudit također nudi priliku da se unaprijed identificiraju prilike za poboljšanje i jake strane vašeg sistema upravljanja energijom. Obje usluge nisu obavezne.

Certifikacija počinje analizom i evaluacijom vašeg sistema upravljanja. U ovoj fazi 1 audita, vaš auditor utvrđuje stepen ispunjenja preduslova za fazu 2 certifikacijskog audita (audit sistema). U sljedećem koraku, vaš auditor procjenjuje učinkovitost procesa upravljanja na licu mjesta. Na završnom sastanku dobit ćete detaljnu prezentaciju rezultata i mogućih prilika za poboljšanje vaše firme. Po potrebi se dogovaraju akcijski planovi.

Nakon audita sistema upravljanja energijom rezultate ocjenjuje nezavisni certifikacijski odbor DQS-a. Ako su ispunjeni svi zahtjevi standarda, dobit ćete ISO 50001 certifikat.

Kako bismo osigurali da vaša firma nastavi ispunjavati sve važne kriterije ISO 50001 nakon certifikacijskog audita, provodimo godišnje nadzorne audite. Na taj se način kompetentno prati stalno poboljšanje vašeg sistema upravljanja energijom i vaših poslovnih procesa.

Certifikat prema ISO 50001 istieče nakon tri godine. Recertifikacija se provodi pravovremeno prije isteka kako bi se osigurala kontinuirana usklađenost sa zahtjevima standarda. Ako su uslovi ispunjeni, izdaje se novi certifikat.

Banking13.png
Loading...

Koliko košta ISO 50001 certifikacija?

ISO 50001 certifikat vrijedi tri godine

Cijena ISO 50001 certifikacije uvelike ovisi o navedenim ciljevima, veličini i složenosti vaše firme te uloženom trudu. Osim toga, opći preduslovi vaše firme kao što su energetska situacija i broj lokacija utječu na trajanje audita i cijenu. Zato se troškovi certificiranja prema ISO 50001 ne mogu se iskazati kao paušalni iznos. Rado ćemo Vam napraviti individualnu ponudu.

Business2.png
Loading...

Šta možete očekivati od nas?

 • Više od 35 godina iskustva u certificiranju sistema upravljanja i procesa
 • Auditori sa praktičnim iskustvom i emocionalnom inteligencijom
 • Auditi prema ISO 50001 koji pružaju vrijedne uvide u vašu organizaciju
 • Međunarodno priznati certifikati
 • Lična podrška naših stručnjaka - na regionalnom, nacionalnom i međunarodnom niovu
 • Prilagođene ponude sa fleksibilnim rokovima ugovora bez skrivenih troškova
 • Smisleni izvještaji o auditu s preporukama za djelovanje
Contact-Europe-woman-shutterstock_1916704835.jpg
Loading...

Zahtjev za ponudu

Vaša lokalna kontakt osoba

Rado ćemo vam poslati prilagođenu ponudu za ISO 50001 certifikaciju.