Sistem upravljanja okolinom prema ISO 14001

Zaštita okoline i održivost više nisu samo teme komunikacije za firmu, već i faktori koji dodaju vrijednost. Dosljedno poštivanje smjernica za zaštitu okoline stvara stvarne konkurentske prednosti. Istodobno, firma ispunjava svoju odgovornost za okolinu. Međunarodno priznati standard ISO 14001 definiše zahtjeve za takav sistem upravljanja okolinom.

Optimizacija operativne zaštite okoline

Sistemsko prepoznavanje rizika i prilika

Povećana pravna sigurnost i smanjeni rizici za okolinu

Jačanje konkurentnosti

Business10.png
Loading...

Šta je upravljanje okolinom prema ISO 14001?

ISO 14001 je globalno priznat standard za sisteme upravljanja okolinom (EMS) koji je prvi put objavljen 1996. godine. Cilj ispunjena zahtjeva standarda je osigurati da firme održivo promiču svoju operativnu zaštitu okoline, postavljaju vlastite ciljeve za njegovu implementaciju i smanjuju negativni utjecaj svojih poslovnih aktivnosti na okolinu - uključujući ocjenu životnog ciklusa proizvoda i usluga. 

 

Zahtjevi standarda ISO 14001 mogu se primijeniti ne samo na bilo koju veličinu firme i industriju, već i na različite geografske i kulturne okolnosti. Jedan od glavnih zahtjeva su takozvane "obaveze usklađenosti". To su obvezujuće obaveze koje certificirana firma sama određuje na temelju procjene prilika i rizika u odnosu na aspekte okoline, okolinske ciljeve i dobrovoljne obaveze.

Međunarodno priznati standard ISO 14001 slijedi takozvanu "strukturu visokog nivoa" (HLS - Higl Level Structure). Ova osnovna struktura temelji se na ujednačenoj upotrebi poglavlja, terminologije i definicija. Na taj se način certifikacija prema ISO 14001 može kombinovati sa drugim certificiranim standardima u integrisanom sistemu upravljanja – na primjer sa ISO 9001 (upravljanje kvalitetom) ili ISO 50001 (upravljanje energijom). Standard ISO 14001:2015 dostupan je na internet stranici ISO organizacije.

Prikaži više
Prikaži manje
Business11.png
Loading...

Koje su prednosti ISO 14001 certifikacije za pojedine firme?

ISO 14001 može se implementirati bez obzira na veličinu i industrijski sektor firme. Stoga privatne, nevladine i neprofitne organizacije također mogu imati koristi od sistema upravljanja okolinom prema ISO 14001. Uspješna implementacija i certificiranje dat će vašoj firmi vrijedne konkurentske prednosti.

To uključuje:

 • Povećano povjerenje kupaca kroz pouzdano upravljanje okolinom
 • Stalno poboljšavanje vaše okolinske djelotvornosti
 • Pouzdana usklađenost sa zakonskim i regulatornim zahtjevima kroz sistemski pristup
 • Prevencija rizika - rano prepoznavanje i minimiziranje potencijalnih opasnosti
 • Smanjenje troškova proaktivnim djelovanjem usmjerenim prema budućnosti
 • Ušteda resursa i energije
 • Postizanje okolinskih ciljeva unutar vaše firme

Trenutno oko 350 000 firmi i organizacija diljem svijeta ima certificiran sistem upravljanja okolinom prema ISO 14001 (izvor: ISO Survey 2020).

Prikaži više
Prikaži manje
Technology32.png
Loading...

Važni preduslovi za ISO 14001 certifikaciju

Kako bi vaša firma ili organizacija mogla biti certificirana prema standardu ISO 14001:2015, potrebno je ispuniti niz preduslova. To uključuje, između ostalog, politiku upravljanja okolinom koju je izradila uprava firme, a koja sadrži dobrovoljno opredjeljenje za zaštitu okoline i optimizaciju mjera zaštite okoline unutar firme.

Osim toga, vaša firma mora identificirati zakonske i regulatorne zahtjeve koji se odnose na vaše aktivnosti, proizvode i/ili usluge, prevesti ove "obaveze djelovanja" u interne upute i redovno nadzirati usklađenost.

Prikaži više
Prikaži manje
SEO12.png
Loading...

Što su prilike i rizici u kontekstu ISO 14001?

Kako bi se utvrdile obaveze usklađenosti, firme moraju odrediti rizike i prilike povezane sa svojom okolinskom djelotvornošću i okolinskim aspektima. Metode koje se koriste za procjenu prilika i rizika ovise o vašoj firmi.

Međutim, za transparentnu klasifikaciju rizika kao "visokih", "srednjih" ili "niskih", kriteriji ustanovljeni za  procjenu moraju biti objektivni i razumljivi. Na temelju prilika i rizika, firme mogu koristiti ISO 14001 kako bi odredile nova područja djelovanja u zaštiti okoline i razvile strategije za suočavanje s klimatskim promjenama.

Prikaži više
Prikaži manje
Business28.png
Loading...

Kako izgleda ISO 14001 certifikacija?

Kada organizacije zatraže certifikaciju prema ISO 14001, u DQS-u prolaze kroz višestepeni postupak certifikacije. Ako je certificirani sistem upravljanja već uspostavljen u vašoj firmi, proces se može skratiti.

U prvom koraku zajedno definišemo ciljeve koje vi imate za certifikaciju vašeg sistema upravljanja prema ISO 14001. Na temelju toga ćete odmah dobiti detaljnu i transparentnu ponudu, prilagođenu vašim individualnim potrebama.

Nakon sklapanja ugovora razvijamo prilagođeni program i raspored audita za sve odjele i lokacije organizacije. Na zahtjev provodimo predaudit kao prvu evaluaciju učinkovitosti. DQS auditor provjerava ispunjava li vaš sistem upravljanja okolinom već sve zahtjeve standarda. Obje usluge nisu obavezne.

Certifikacijski audit počinje analizom sistema (faza 1) i ocjenom vaše dokumentacije, ciljeva, rezultata pregleda menadžmenta i internih audita. Pritom utvrđujemo je li vaš sistem upravljanja dovoljno razvijen i spreman za certifikaciju.

U sljedećem koraku (faza 2), vaš auditor procjenjuje učinkovitost svih procesa sistema upravljanja na licu mjesta na temelju zapažanja, razgovora i pregleda. Rezultat audita predstavlja se na završnom sastanku. Po potrebi se dogovaraju akcijski planovi.

Na temelju certifikacijskog audita vrši se evaluacija vašeg sistema upravljanja okolinom, što rezultira izvještajem. Ako je vaša firma ispunila sve zahtjeve standarda, dobit ćete ISO 14001 certifikat.

Kako bismo osigurali da vaša firma nastavi ispunjavati sve važne kriterije ISO 14001:2015 nakon certifikacijskog audita, provodimo godišnje nadzorne audite. Tako podržavamo stalno poboljšavanje vašeg sistema upravljanja i vaših poslovnih procesa.

Certifikat prema ISO 14001 vrijedi tri godine. Prije isteka provodi se pravovremena recertifikacija. Time se osigurava da su svi zahtjevi standarda trajno ispunjeni. Ako se i dalje ispunjavaju svi zahtjevi, izdaje se novi certifikat.

Banking13.png
Loading...

Koliko košta ISO 14001 certifikacija?

Budući da svaka firma ima različite zahtjeve i održava individualni sistem upravljanja okolinom, troškovi audita i certificiranja prema ISO 14001 ne mogu se kvantificirati u obliku jednog fiksnog iznosa. Ako želite certifiicirati svoju firmu ili organizaciju, rado ćemo vam izraditi prilagođenu ponudu na temelju objektivne procjene i vaših individualnih okolnosti.

Business2.png
Loading...

Zašto DQS?

 • Više od 20 godina iskustva u certificiranju prema ISO 14001
 • Visok nivo znanja iz svih sadašnjih sektora industrije prema EA - Europskoj organizaciji za akreditaciju (European Cooperation for Accreditation)
 • Vrijedna analiza vašeg sistema upravljanja okolinom
 • Lična podrška naših stručnjaka - na regionalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou
 • Prilagođene ponude s fleksibilnim rokovima ugovora bez skrivenih troškova
 • Međunarodno priznati akreditirani certifikati
Prikaži više
Prikaži manje
Contact-Europe-woman-shutterstock_1916704835.jpg
Loading...

Zahtjev za ponudu

Vaša lokalna kontakt osoba

Rado ćemo vam poslati prilagođenu ponudu za ISO 14001 certifikaciju.