FSSC 22000, yürürlük tarihi 1 Nisan 2021 olan yeni bir revizyon yayınladı. Arka planın ne olduğunu ve ne gibi değişiklikler bekleyebileceğinizi aşağıda bulabilirsiniz.

Küresel Gıda Güvenliği Girişimi (GFSI), kıyaslama gerekliliklerini güncelledi. Sonuç olarak, IFS, BRCGS ve FSSC 22000 gibi GFSI tarafından tanınan gıda standartları, yeni veya değiştirilmiş GFSI gereksinimlerini zamanında kendi standartlarında uygulamalıdır. FSSC 22000 bu gerekliliğe uyum sağladı ve 3 Kasım 2020'de 5.1 versiyonunu yayınladı.

GFSI 2020'deki önemli değişiklikler, çoklu lokasyon sertifikasyonu, ürün tasarımı ve ürün geliştirme ile ilgili yeni gereksinimleri içerir. Bu değişikliklere uyumu sağlamak için FSSC 22000 güncellendi.

GFSI kriterlerinde de yeni olan bir konu ise "Gıda Güvenliği Kültürü Gereksinimleri"dir. Ancak, FSSC 22000, ISO 22000:2018 standardının zaten gıda güvenliği kültürü konusunu kapsadığı gerekçesiyle, bu konuda hiçbir şeyi değiştirmedi. Bu nedenle FSSC 22000, gıda güvenliği kültürü gerekliliklerinin nasıl karşılandığını gösteren bir kılavuz belge yayınlamıştır.

Versiyon 5.1 için gerekli tüm belgeler buradan ücretsiz olarak indirilebilir.

 

Önemli Değişiklikler

FSSC 22000, tüm yeni özelliklerin renk kodlu olduğu bir belge yayınladı. Bu versiyonu burada bulabilirsiniz. Küçük dil değişikliklerine ek olarak, bölüm 2.5'te sertifikalı sahalar için yeni ek gereksinimler vardır.

  • Bölüm 2.5.1 artık satın alınan malların yönetimini de kapsamaktadır. C, D, I, G ve K Kategorilerinin artık acil durumlarda tedarik için belgelenmiş bir prosedür sağlayabilmeleri gerekmektedir. Ayrıca gıda güvenliği, yasal ve müşteri gereksinimlerine sürekli uyumu sağlamak için bir ürün spesifikasyon inceleme sürecini sürdürmeleri de gerekiyor.
  • Etiketlenmemiş ürünler hakkındaki ek hükümler için bölüm 2.5.2'ye bakın.
  • Tüm sertifikalı sahalar için Bölüm 2.5.10'da depolamayla ilgili yeni gereksinimler vardır.
  • Kategori C ve I için tehlike analizi ve çapraz kontaminasyonun önlenmesi ile ilgili yeni gereklilikler bulunmaktadır.
  • C, D, G, I & K Kategorileri için artık üretim ortamının ve ekipmanın yeterli durumda tutulduğunu doğrulamak için rutin (örn., aylık) tesis denetimleri/PRP yapma zorunluluğu vardır (bkz. 2.5.12) .
  • C, D, E, F, I ve K Kategorileri için bir ürün tasarım ve geliştirme prosedürü oluşturulmalı, uygulanmalı ve sürdürülmelidir. Bu, yeni ürünler ve ürünlerdeki değişiklikler veya üretim sürecindeki değişiklikler anlamına gelir. Bununla ilgili tüm bilgiler bölüm 2.5.13'te bulunabilir.
  • Artık yem üreticilerinin, personel sağlığının yem üretim operasyonlarını olumsuz etkilememesini sağlayacak bir süreç uygulaması zorunluluğu bulunmaktadır (2.5.14).
  • Uygunsuzlukların kapatılması için geçen süre, son denetim gününden itibaren üç aydan 28 takvim gününe düşürülmüştür. Bu, belgelendirme kuruluşunun düzeltici eylem planını ve düzeltme kanıtını bu zaman çerçevesi içinde onaylaması gerektiği anlamına gelir.

Değişikliklere tam ve genel bir bakış için lütfen tüm dökumanı inceleyin.

Çoklu Lokasyon Denetim Prosedürleri

Yeni Bölüm 2.5.15, birden fazla sahayı kapsayan bir sertifikasyon izlemeyi seçen kuruluşlar için ek gereksinimler sağlar. Gereklilikler, iç denetim sistemini, iç denetim kaynaklarını, iç denetçi niteliklerini ve bu iç denetim raporlarının teknik incelemesini ele alır.

Yeni Versiyon Geçiş Takvimi

FSSC 22000 Yeni versiyon 3 Kasım 2020'de yayınlandı ve 1 Nisan 2021'de revizyon zorunlu hale geliyor. 31 Mart 2022'ye kadar tüm sertifikalı tesisler V 5.1 denetimini tamamlamış olmalıdır.

Yazar
Constanze Illner

Constanze Illner sürdürülebilirlik ve gıda güvenliği alanında Araştırma ve İletişim Sorumlusudur. Pozisyonu gereği, bu bağlamdaki tüm önemli gelişmeleri takip eder ve aylık bir bültenle bilgilendirme yapar. Ayrıca, her yıl gerçekleşen küresel Sustainability Heroes (Sürdürülebilirlik Kahramanları) konferansının moderatörlüğünü de üstlenmektedir.

Loading...