FSSC 22000 on julkaissut uuden version, jonka pakollinen voimaantulopäivä on 1. huhtikuuta 2021. Tutustu alla olevaan taustaan ja siihen, mitä muutoksia voit odottaa.

Global Food Safety Initiative (GFSI) on päivittänyt vertailuvaatimuksiaan. Tämän seurauksena GFSI:n tunnustamien elintarvikestandardien, kuten IFS:n, BRCGS:n ja FSSC 22000:n, on pantava uudet tai muutetut GFSI:n vaatimukset täytäntöön omissa standardeissaan hyvissä ajoin. FSSC 22000 on nyt noudattanut pyyntöä ja julkaissut version 5.1 3. marraskuuta 2020.

GFSI 2020:n keskeisiä muutoksia ovat uudet vaatimukset, jotka liittyvät usean toimipaikan sertifiointiin, tuotesuunnitteluun ja tuotekehitykseen. Näiden muutosten noudattamisen varmistamiseksi FSSC 22000 on päivitetty.

GFSI-kriteereissä on myös uutta: Elintarviketurvallisuuskulttuurivaatimukset. FSSC 22000 ei kuitenkaan muuta tältä osin mitään, sillä FSSC 22000 katsoo, että ISO 22000:2018 -standardi kattaa jo elintarviketurvallisuuskulttuuria koskevan aiheen. Tästä syystä FSSC 22000 on julkaissut ohjeasiakirjan, jossa osoitetaan, miten elintarviketurvallisuuskulttuurivaatimukset täytetään.

Kaikki version 5.1 asiakirjat voi ladata ilmaiseksi täältä.

Keskeiset muutokset

FSSC 22000 on julkaissut asiakirjan, jossa kaikki uudet ominaisuudet on värikoodattu. Löydät tämän version täältä. Pienten kielellisten muutosten lisäksi luvussa 2.5 on uusia lisävaatimuksia sertifioiduille laitoksille.

  • Kohdassa 2.5.1 käsitellään nyt myös ostettujen tavaroiden hallintaa. Luokkien C, D, I, G ja K on nyt pystyttävä esittämään dokumentoitu menettely hankintoja varten hätätilanteissa. Niiden on nyt myös ylläpidettävä tuote-eritelmien tarkistusprosessia, jolla varmistetaan elintarviketurvallisuuden, lainsäädännön ja asiakasvaatimusten jatkuva noudattaminen.
  • Katso 2.5.2 jakson 2.5.2 kohta, jossa annetaan lisäsäännöksiä merkitsemättömien tuotteiden osalta.
  • Kaikille sertifioiduille toimipaikoille on kohdassa 2.5.10 uusia varastointia koskevia vaatimuksia.
  • Luokkien C ja I osalta on uusia vaatimuksia, jotka liittyvät vaarojen analysointiin ja ristikontaminaation estämiseen.
  • Luokkien C, D, G, I ja K osalta on nyt vaatimus tehdä rutiinitarkastuksia (esim. kuukausittain) tuotantolaitoksessa/PRP-tarkastuksia sen varmistamiseksi, että tuotantoympäristö ja laitteet pidetään asianmukaisessa kunnossa (ks. 2.5.12 kohta).
  • C-, D-, E-, F-, I- ja K-luokkien osalta on laadittava, toteutettava ja ylläpidettävä tuotesuunnittelu- ja tuotekehitysmenettely. Tämä koskee uusia tuotteita ja muutoksia tuotteisiin tai muutoksia valmistusprosessiin. Kaikki tätä koskevat tiedot löytyvät kohdasta 2.5.13.
  • Rehunvalmistajia vaaditaan nyt toteuttamaan menettely sen varmistamiseksi, että henkilöstön terveys ei vaikuta haitallisesti rehun tuotantotoimintaan (2.5.14).
  • Määräaikaa, jonka kuluessa vaatimustenvastaisuudet on päätettävä, on lyhennetty kolmesta kuukaudesta 28 kalenteripäivään viimeisestä auditointipäivästä. Tämä tarkoittaa, että sertifiointielimen on hyväksyttävä korjaussuunnitelma ja todisteet korjaamisesta tämän ajan kuluessa.

Täydellinen yleiskatsaus muutoksiin on koko asiakirjassa.

Usean toimipaikan auditointimenettelyt

Uudessa kohdassa 2.5.15 esitetään lisävaatimuksia organisaatioille, jotka ovat päättäneet hakea usean toimipaikan sertifiointia. Vaatimukset koskevat sisäisen tarkastuksen järjestelmää, sisäisen tarkastuksen resursseja, sisäisen tarkastajan pätevyyttä ja näiden sisäisen tarkastuksen raporttien teknistä tarkastusta.

Aikataulu

Uusi versio julkaistiin 3. marraskuuta 2020. Uudistuksesta tulee pakollinen 1. huhtikuuta 2021. Maaliskuun 31. päivään 2022 mennessä kaikkien sertifioitujen toimipaikkojen on suoritettava V 5.1 -auditointi.

Kirjoittaja
Constanze Illner

Constanze Illner (she/her) is Research and Communications Officer in the area of sustainability and food safety. In this position, she keeps an eye on all important developments in this context and informs our clientele in a monthly newsletter. She also moderates the annual Sustainability Heroes conference.

Loading...