FSSC 22000 har släppt en ny revidering med ett obligatoriskt ikraftträdandedatum den 1 april 2021. Ta reda på vad bakgrunden är och vilka förändringar du kan förvänta dig nedan.

Global Food Safety Initiative (GFSI) har uppdaterat sina krav på benchmarking. Som ett resultat av detta måste GFSI-erkända livsmedelsstandarder som IFS, BRCGS och FSSC 22000 implementera de nya eller ändrade GFSI-kraven i sina egna standarder i god tid. FSSC 22000 har nu uppfyllt kravet och släppte version 5.1 den 3 november 2020.

De viktigaste förändringarna i GFSI 2020 omfattar nya krav som rör certifiering på flera platser, produktdesign och produktutveckling. För att säkerställa överensstämmelse med dessa ändringar har FSSC 22000 uppdaterats.

Nyhet i GFSI-kriterierna är också följande: Krav på livsmedelssäkerhetskultur. FSSC 22000 ändrar dock ingenting i detta avseende, eftersom FSSC 22000 anser att standarden ISO 22000:2018 redan täcker ämnet livsmedelssäkerhetskultur. Därför har FSSC 22000 publicerat en vägledning som visar hur kraven på livsmedelssäkerhetskultur uppfylls.

Alla dokument för version 5.1 kan laddas ner gratis här.

Viktiga ändringar

FSSC 22000 har publicerat ett dokument där alla nya funktioner är färgkodade. Du kan hitta den här versionen här. Förutom mindre språkliga ändringar finns det nya tilläggskrav för certifierade anläggningar i avsnitt 2.5.

  • Avsnitt 2.5.1 omfattar nu även hantering av inköpta varor. Kategorierna C, D, I, G och K måste nu kunna tillhandahålla ett dokumenterat förfarande för upphandling i nödsituationer. De måste nu också upprätthålla en process för granskning av produktspecifikationer för att säkerställa fortsatt överensstämmelse med kraven på livsmedelssäkerhet, lagstiftning och kundkrav.
  • Se avsnitt 2.5.2 för ytterligare bestämmelser för icke-märkta produkter.
  • För alla certifierade anläggningar finns det nya krav i avsnitt 2.5.10 som rör lagring.
  • För kategorierna C och I finns det nya krav på riskanalys och förebyggande av korskontaminering.
  • För kategorierna C, D, G, I och K finns det nu ett krav på att utföra rutinmässiga (t.ex. månatliga) anläggningsinspektioner/PRP-kontroller för att verifiera att produktionsmiljön och utrustningen upprätthålls i lämpligt skick (se 2.5.12).
  • För kategorierna C, D, E, F, I och K ska ett förfarande för produktdesign och produktutveckling upprättas, genomföras och underhållas. Detta avser nya produkter och ändringar av produkter eller ändringar av tillverkningsprocessen. All information om detta finns i avsnitt 2.5.13.
  • Det finns nu ett krav på att fodertillverkare ska införa en process för att se till att personalens hälsa inte påverkar fodertillverkningen negativt (2.5.14).
  • Tidsfristen för avslutande av bristande efterlevnad har minskats från tre månader till 28 kalenderdagar från den senaste revisionsdagen. Detta innebär att certifieringsorganet måste godkänna planen för korrigerande åtgärder och bevis för korrigering inom denna tidsram.

För en fullständig översikt över ändringarna hänvisas till hela dokumentet.

Rutiner för revision på flera platser

Det nya avsnittet 2.5.15 innehåller ytterligare krav för organisationer som har valt att sträva efter certifiering på flera platser. Kraven gäller internrevisionssystemet, internrevisionsresurser, internrevisorernas kvalifikationer och teknisk granskning av dessa internrevisionsrapporter.

Schema

Den nya versionen publicerades den 3 november 2020. Den 1 april 2021 blir revideringen obligatorisk. Senast den 31 mars 2022 måste alla certifierade anläggningar ha genomfört revisionen V 5.1.

Författare
Constanze Illner

Constanze Illner (she/her) is Research and Communications Officer in the area of sustainability and food safety. In this position, she keeps an eye on all important developments in this context and informs our clientele in a monthly newsletter. She also moderates the annual Sustainability Heroes conference.

Loading...