FSSC 22000 objavio je novo izdanje, s obveznim datumom stupanja na snagu 1. travnja 2021. godine. U nastavku saznajte koje promjene možete očekivati.


Globalna inicijativa za sigurnost hrane (GFSI - Global Food Safety Initiative) ažurirala je svoje zahtjeve za referentne vrijednosti. Kao rezultat toga, GFSI priznati standardi za hranu kao što su IFS, BRCGS i FSSC 22000 moraju pravovremeno implementirati nove ili modificirane GFSI zahtjeve u svoje standarde. FSSC 22000 je sada udovoljio zahtjevu i 3. studenog 2020. godine izdao izdanje 5.1. 
Ključne promjene u GFSI 2020 uključuju nove zahtjeve vezane uz certifikaciju više lokacija, dizajn proizvoda i razvoj proizvoda. Kako bi se osigurala usklađenost s ovim promjenama, ažuriran je FSSC 22000.
Novost u GFSI kriterijima su i Zahtjevi kulture sigurnosti hrane. Međutim, FSSC 22000 ne mijenja ništa u tom pogledu, jer FSSC 22000 smatra da norma ISO 22000:2018 već pokriva temu kulture sigurnosti hrane. Iz tog je razloga FSSC 22000 objavio dokument sa smjernicama koji pokazuje kako ispuniti zahtjeve kulture sigurnosti hrane.
Sve dokumente za 5.1 izdanje možete besplatno preuzeti ovdje.

Ključne promjene

FSSC 22000 objavio je dokument u kojem su sve nove značajke označene bojama. Ovo izdanje možete pronaći ovdje. Uz manje jezične promjene, postoje novi dodatni zahtjevi za certificirane lokacije u odjeljku 2.5.

  • Odjeljak 2.5.1 sada pokriva i upravljanje kupljenom robom. Kategorije C, D, I, G i K sada moraju biti u mogućnosti osigurati dokumentiranu proceduru za nabavu u hitnim situacijama. Također su sada dužni održavati proces pregleda specifikacija proizvoda kako bi osigurali kontinuiranu usklađenost sa sigurnošću hrane, zakonskim zahtjevima i zahtjevima kupaca.
  • Pogledajte odjeljak 2.5.2 za dodatne odredbe za neoznačene proizvode
  • Za sve certificirane lokacije postoje novi zahtjevi u odjeljku 2.5.10 koji se odnose na skladištenje.
  • Za kategorije C i I postoje novi zahtjevi koji se odnose na analizu opasnosti i prevenciju unakrsne kontaminacije.
  • Za kategorije C, D, G, I & K sada postoji zahtjev za provođenjem rutinskih (npr. mjesečnih) inspekcija postrojenja/provjera preduvjeta kako bi se potvrdilo da se proizvodno okruženje i oprema održavaju u odgovarajućem stanju (vidi 2.5.12) .
  • Za kategorije C, D, E, F, I i K potrebno je uspostaviti, implementirati i održavati postupak dizajna i razvoja proizvoda. To se odnosi na nove proizvode i promjene proizvoda ili promjene u proizvodnom procesu. Sve informacije o tome možete pronaći u odjeljku 2.5.13.
  • Sada postoji zahtjev da proizvođači stočne hrane provedu proces koji osigurava da zdravlje osoblja ne utječe negativno na operacije proizvodnje stočne hrane (2.5.14).
  • Rok za zatvaranje nesukladnosti smanjen je s tri mjeseca na 28 kalendarskih dana od posljednjeg dana audita. To znači da certifikacijsko tijelo mora odobriti plan popravnih radnji i dokaze o ispravku unutar tog vremenskog okvira.

Za potpuni pregled promjena pogledajte cijeli dokument.

Postupak auditiranja više lokacija

Novi odjeljak 2.5.15 pruža dodatne zahtjeve za organizacije koje su se odlučile za certifikaciju više lokacija. Zahtjevi se odnose na sustav internih audita, resurse za interne audite, kvalifikacije internih auditora i tehnički pregled tih izvještaja s internih audita

Raspored

Novo izdanje objavljeno je 3. studenog 2020. godine. Od 1. travnja 2021. godine izdanje postaje obavezno. Do 31. ožujka 2022. godine u  svim certificiranim organizacijama mora se provesti audit u skladu s izdanjem 5.1. standarda.

Autor
Constanze Illner

Constanze Illner

Loading...