BRCGS Food küresel gıda güvenliği standardı içeriği hakkında bilmeniz gerekenleri bu yazımızda bulabilirsiniz.

BRCGS Food Standardı, British Retail Consortium Global Standards (BRCGS) tarafından geliştirilen bir gıda güvenliği standardıdır. Bu standart, gıda üretimi ve perakende sektöründeki tedarik zinciri üzerindeki riskleri azaltmayı, ürün güvenliğini ve kalitesini artırmayı amaçlar.

BRCGS Food Standardı, gıda üreticileri, işleyicileri ve perakendecileri arasında geniş bir kabul görmüş bir standarttır. Aşağıda, BRCGS Food Standardının genel içeriğini anlatan ana başlıklar bulunmaktadır.

 

Kapsam ve Amaç

BRC Food standardı, gıda güvenliği, kalite ve operasyonel mükemmeliyeti artırmayı amaçlar. Tedarik zincirinin farklı aşamalarında (ürün tasarımından başlayarak, üretim ve dağıtıma kadar) uygulanabilir.

Standart, aşağıdakilerin üretimi, işlenmesi ve ambalajlanması için gereklilikleri belirler:

 • hem kendi markası hem de müşteri markası olan işlenmiş gıdalar
 • gıda servisi şirketleri, yemek şirketleri ve/veya gıda üreticileri tarafından kullanılacak girdiler veya bileşenler
 • meyve ve sebzeler gibi birincil ürünler
 • evcil hayvanlar için evcil hayvan mamaları ve hayvan yemi
 • kesimhaneden hayvansal ürünler (kırmızı et, kanatlı eti, su ürünleri)

Belgelendirme, denetimin yapıldığı tesiste üretilen veya hazırlanan ürünler için geçerlidir ve şirket yönetiminin doğrudan kontrolü altındaki depolama tesislerini içerir.

Standardın Bölüm II. kısım 9, ticareti yapılan ürünlere ait gereklilikleri detaylandırır. Bu gereklilikler, denetimin, normalde Standardın kapsamına giren ve tesiste depolanan, ancak tesiste üretilmeyen, daha fazla işlenmeyen, paketlenmeyen veya etiketlenmeyen ürünlerin yönetimini içermesine imkan verir.

Standart, şirketin doğrudan kontrolü dışında olan gıda ürünlerinin toptan satışı, ithalatı, dağıtımı veya depolanması ile ilgili faaliyetlere uygulanmaz.

 

BRCGS Food standart içeriğine genel bakış:

Bölüm 1 – Giriş

 • 9. Versiyonda neler yeni?
 • Standardın kapsamı
 • Gıda güvenliği mevzuatı
 • Gıda güvenliği yönetim sistemi
 • Standardın faydaları
 • Rehberlik ve eğitim

 

Bölüm 2 - Gereklilikler

Gereklilikler nasıl belirlenir?

 • Üst yönetim taahhüdü
 • Gıda güvenliği planı - HACCP
 • Gıda güvenliği ve kalite yönetim sistemi
 • Tesis standartları
 • Ürün kontrolü
 • Proses kontrolü
 • Personel
 • Üretim risk alanları: Yüksek risk, yüksek dikkat ve ortam şartlarında yüksek dikkat

 

Bölüm 3 - Denetim protokolü

 • Genel protokol – denetime hazırlık
 • Haberli denetim protokolü (her 3 yılda bir zorunlu habersiz denetim ile)
 • Hibrit haberli denetim protokolü – iki bölümlü haberli denetim
 • Habersiz denetim protokolü
 • Ek modüller
 • Genel protokol - denetim sonrası

 

Bölüm 4 - Sevk ve idare

 • Belgelendirme kuruluşları için gereklilikler
 • Akreditasyon kuruluşları için gereklilikler
 • Standardın teknik idaresi

 

Ekler

Ek 1   Diğer BRCGS standartları

Ek 2   Üretim risk alanları - Yüksek risk, yüksek dikkat ve ortam koşullarında yüksek dikkat

EK 3   70 ºC’ta 2 dakikaya ulaşmaya eşdeğer prosesler

Ek 4   Bir merkez veya merkezi fonksiyon tarafından yönetilen faaliyetlerin denetimi

Ek 5   Denetçiler için kalifikasyon, eğitim ve deneyim gereklilikleri

Ek 6   Ürün kategorileri

Ek 7   Sertifika şablonu

Ek 8   Düzeltici faaliyet, önleyici faaliyet ve kök neden analizi

Ek 9   Durum Beyanları

Ek 10  Sözlük

Ek 11  BRCGS Participate

 

Tüm içeriklerimiz kendi alanında uzman kişiler tarafından hazırlanmıştır, içerik hakkında yazara sorularınız varsa lütfen bize ulaşmaktan çekinmeyin.

Yazar
Bengü Erdoğan

Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini 19 Mayıs Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünde tamamlayan Bengü Erdoğan, denetçilik kariyerine 2013 yılında başladı ve yıllar içerisinde yetkinliğini ve uzmanlık alanlarını genişleterek farklı standartlarda denetim ve eğitim faaliyetlerine devam etmektedir.

Loading...