Program rozvoja FSSC pre bezpečnosť potravín v malých a stredných podnikoch

Malé a stredné podniky (MSP) zohrávajú kľúčovú úlohu v globálnom potravinovom dodávateľskom reťazci. S cieľom pomôcť týmto podnikom dodávať bezpečné výrobky nadácia FSSC vyvinula rozvojový program FSSC. Prostredníctvom dvojstupňového prístupu môžu malé a stredné podniky preukázateľne zlepšiť svoj systém bezpečnosti potravín bez toho, aby museli okamžite požiadať o úplnú certifikáciu FSSC 22000.

Preukázať záväzok k bezpečnosti potravín

Splniť požiadavky zákazníkov na bezpečnosť potravín

Rozšíriť prístup na trh

Zvýšiť viditeľnosť prostredníctvom verejného registra

Business5.png
Loading...

Čo je program rozvoja FSSC?

Program rozvoja FSSC ponúka dvojstupňový prístup na pomoc MSP pri výrobe bezpečných potravín. Je zosúladený s požiadavkami na bezpečnosť potravín podľa Codex Alimentarius a GFSI Global Markets, zahŕňa prvky normy ISO 22000 a zapadá do štruktúry FSSC 22000. Program je určený na profesionalizáciu systému bezpečnosti potravín v podnikoch. Je vhodný najmä pre malé a stredné podniky, ktoré chcú splniť požiadavky svojich zákazníkov na bezpečnosť potravín alebo rozšíriť svoj prístup na trh. Program rozvoja FSSC môžu využiť aj začínajúce podniky a spoločnosti na rozvíjajúcich sa trhoch.

Po úspešnom posúdení získajú spoločnosti vyhlásenie o zhode. Tento dokument nemá rovnakú hodnotu ako certifikát FSSC 22000. Napriek tomu dokazuje, že spoločnosť spĺňa požiadavky na úroveň 1 alebo 2 systémov bezpečnosti potravín. Program rozvoja FSSC môže v prípade potreby pomôcť spoločnostiam získať certifikát FSSC 22000 ako ďalší krok.

Organizácie, ktoré spĺňajú požiadavky rozvojového programu FSSC, sú pridané do verejného registra na webovej stránke FSSC.

Zobraziť viac
Zobraziť menej
Business36.png
Loading...

Pre koho je rozvojový program FSSC vhodný?

Rozvojový program FSSC je určený pre malé a stredné potravinárske podniky v oblasti výroby potravín, stravovania a maloobchodu. Program FSSC Development Program môžu využívať tak výrobcovia prísad, ktorí dodávajú iným výrobcom potravín, ako aj tí, ktorí dodávajú maloobchodníkom a poskytovateľom stravovacích služieb.

Business28.png
Loading...

Ako získať vyhlásenie o zhode v rámci rozvojového programu FSSC

Pred hodnotením spoločnosti vykonajú samohodnotenie pomocou bezplatného nástroja na samohodnotenie FSSC. Voliteľne môžu spoločnosti požiadať o podporu organizáciu uznávanú v oblasti vzdelávania FSSC, napríklad DQS. Na základe toho sa spoločnosti rozhodnú, o ktorú úroveň požiadaviek (úroveň zhody 1 alebo 2) sa budú usilovať.

V ďalšom kroku sa obráťte na kontrolnú organizáciu uznanú FSSC, ako je napríklad DQS. Audit požiadaviek sa uskutočňuje na mieste. Po audite dostanete podrobnú správu, v ktorej sú uvedené možné nezhody a zlepšenia.

Vykonajte nápravné a preventívne opatrenia, aby ste zabránili opakovanému výskytu. Ak boli všetky nezhody odstránené, dostanete vyhlásenie o zhode (úroveň 1 alebo 2) a budete zaradení do databázy FSSC.

Na udržanie súladu s rozvojovým programom FSSC sa musia vykonávať ročné hodnotenia. Organizácie sa môžu rozhodnúť, či zostanú na úrovni zhody 1 alebo 2, alebo sa budú usilovať o získanie certifikátu FSSC 22000 v budúcnosti.

Banking13.png
Loading...

Koľko stojí rozvojový program FSSC?

To, aké vysoké sa ukážu byť náklady na rozvojový program FSSC, závisí od rôznych faktorov. Okrem veľkosti spoločnosti ovplyvňuje náklady na audit aj rozsah výrobkov alebo typ služieb. Radi vám vypracujeme individuálnu ponuku.

Business2.png
Loading...

Prečo je spoločnosť DQS ideálnym partnerom pre rozvojový program FSSC

  • Celosvetová sieť skúsených audítorov
  • Rozsiahle odborné znalosti v potravinárskom sektore
  • Dlhoročné skúsenosti s certifikáciou potravinárskych noriem
  • Vysoká orientácia na zákazníka a kvalita služieb nad rámec hodnotenia
Loading...

Vyžiadajte si cenovú ponuku

Vaša miestna kontaktná osoba

Radi vám poskytneme ponuku šitú na mieru pre rozvojový program FSSC.

Ing. Pavol Plevják, riaditeľ DQS Slovakia, s.r.o.