Rozvojový program FSSC pro bezpečnost potravin v malých a středních podnicích

Malé a střední podniky (MSP) hrají klíčovou roli v celosvětovém dodavatelském řetězci potravin. Aby těmto podnikům pomohla dodávat bezpečné výrobky, vytvořila Nadace FSSC rozvojový program FSSC. Díky dvoufázovému přístupu mohou malé a střední podniky prokazatelně zlepšit svůj systém bezpečnosti potravin, aniž by musely okamžitě žádat o plnou certifikaci FSSC 22000.

Prokázat závazek k bezpečnosti potravin

Splnit požadavky zákazníků na bezpečnost potravin

Rozšířit přístup na trh

Větší zviditelnění prostřednictvím veřejného rejstříku

Business5.png
Loading...

Co je program rozvoje FSSC?

Program rozvoje FSSC nabízí dvoustupňový přístup, který pomáhá malým a středním podnikům vyrábět bezpečné potraviny. Je v souladu s požadavky na bezpečnost potravin Codex Alimentarius a GFSI Global Markets, zahrnuje prvky ISO 22000 a zapadá do struktury FSSC 22000. Program je určen k profesionalizaci systému bezpečnosti potravin v podnicích. Je vhodný zejména pro malé a střední podniky, které chtějí splnit požadavky svých zákazníků na bezpečnost potravin nebo rozšířit svůj přístup na trh. Z programu FSSC Development mohou těžit také začínající podniky a společnosti na rozvíjejících se trzích.

Po úspěšném posouzení obdrží společnosti prohlášení o shodě. Tento dokument nemá stejnou hodnotu jako certifikát FSSC 22000. Přesto dokládá, že společnost splňuje požadavky na systémy bezpečnosti potravin úrovně 1 nebo 2. Program rozvoje FSSC může společnostem v případě potřeby pomoci při získání certifikace FSSC 22000 jako dalšího kroku.

Organizace, které splní požadavky programu FSSC Development Program, jsou přidány do veřejného registru na webových stránkách FSSC.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Business36.png
Loading...

Pro koho je rozvojový program FSSC vhodný?

Program FSSC Development Program je určen malým a středním potravinářským podnikům v oblasti výroby potravin, stravování a maloobchodu. Program FSSC Development Program mohou využít jak výrobci přísad, kteří dodávají jiným výrobcům potravin, tak i ti, kteří dodávají maloobchodníkům a poskytovatelům stravovacích služeb.

Business28.png
Loading...

Jak získat prohlášení o shodě s programem rozvoje FSSC

Před posouzením provedou společnosti sebehodnocení pomocí bezplatného nástroje pro sebehodnocení FSSC. Volitelně mohou společnosti využít podpory školicí organizace uznané FSSC, jako je například DQS. Na základě toho se společnosti rozhodnou, o jakou úroveň požadavků (úroveň shody 1 nebo 2) budou usilovat.

V dalším kroku se obrátíte na kontrolní organizaci uznanou FSSC, jako je například DQS. Kontrola požadavků probíhá přímo na místě. Po auditu obdržíte podrobnou zprávu, která obsahuje seznam možných neshod a zlepšení.

Proveďte nápravná a preventivní opatření, abyste zabránili opakovanému výskytu. Pokud byly všechny neshody odstraněny, obdržíte prohlášení o shodě (úroveň 1 nebo 2) a budete zařazeni do databáze FSSC.

Pro udržení shody s programem rozvoje FSSC je nutné provádět každoroční hodnocení. Organizace se mohou rozhodnout, zda zůstanou na úrovni shody 1 nebo 2, nebo budou usilovat o certifikaci FSSC 22000 v budoucnu.

Banking13.png
Loading...

Kolik stojí rozvojový program FSSC?

To, jak vysoké se ukáží být náklady na rozvojový program FSSC, závisí na různých faktorech. Kromě velikosti společnosti ovlivňuje náklady na audit také rozsah výrobků nebo typ služby. Rádi vám vypracujeme individuální nabídku.

Business2.png
Loading...

Proč je DQS ideálním partnerem pro rozvojový program FSSC

  • Celosvětová síť zkušených auditorů
  • Rozsáhlé odborné znalosti v potravinářském odvětví
  • Dlouholeté zkušenosti s certifikací potravinářských norem
  • Vysoká orientace na zákazníka a kvalita služeb nad rámec hodnocení
Loading...

Vyžádejte si cenovou nabídku

Vaše místní kontaktní osoba

Rádi vám poskytneme nabídku na míru pro rozvojový program FSSC.

Ing. Pavol Plevják, ředitel společnosti DQS Slovakia, s.r.o.