Chương trình Phát triển FSSC về an toàn thực phẩm tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) đóng vai trò then chốt trong chuỗi cung ứng thực phẩm toàn cầu. Để giúp các doanh nghiệp này cung cấp các sản phẩm an toàn, Tổ chức Chứng nhận Hệ thống An toàn Thực phẩm 22000 (FSSC) đã phát triển "Chương trình Phát triển FSSC". Thông qua phương pháp tiếp cận hai bước, các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể cải thiện rõ rệt hệ thống an toàn thực phẩm của mình mà không cần phải đăng ký ngay chứng nhận FSSC 22000 đầy đủ.

Thể hiện cam kết về an toàn thực phẩm

Đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm của khách hàng

Mở rộng khả năng tiếp cận thị trường

Tăng khả năng hiển thị thông qua đăng ký công khai

Business5.png
Loading...

Chương trình Phát triển FSSC là gì?

Chương trình Phát triển FSSC đưa ra phương pháp tiếp cận gồm hai bước để giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ sản xuất các sản phẩm thực phẩm an toàn. Tiêu chuẩn này phù hợp với các yêu cầu về an toàn thực phẩm của Codex Alimentarius và GFSI Global Markets, kết hợp các yếu tố của ISO 22000 và phù hợp với cấu trúc của FSSC 22000. Chương trình được thiết kế nhằm chuyên nghiệp hóa hệ thống an toàn thực phẩm của các công ty. Nó đặc biệt thích hợp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ muốn đáp ứng các yêu cầu về an toàn thực phẩm của khách hàng hoặc mở rộng khả năng tiếp cận thị trường. Các công ty khởi nghiệp và công ty ở các thị trường mới nổi cũng có thể hưởng lợi từ Chương trình Phát triển FSSC.

Sau khi đánh giá thành công, các công ty nhận được Tuyên bố tuân thủ. Tài liệu này không có cùng giá trị với chứng chỉ FSSC 22000. Tuy nhiên, điều đó chứng tỏ rằng công ty đáp ứng các yêu cầu Cấp độ 1 hoặc Cấp độ 2 đối với hệ thống an toàn thực phẩm. Chương trình Phát triển FSSC có thể hỗ trợ các công ty đạt được chứng nhận FSSC 22000 như một bước tiếp theo, nếu muốn.

Các tổ chức đáp ứng các yêu cầu của Chương trình phát triển FSSC được thêm vào sổ đăng ký công khai trên trang web của FSSC.

Xem thêm
Hiện ít hơn
Business36.png
Loading...

Chương trình Phát triển FSSC phù hợp với ai?

Chương trình Phát triển FSSC nhằm vào các doanh nghiệp thực phẩm vừa và nhỏ trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm, kinh doanh ăn uống và bán lẻ. Cả nhà sản xuất nguyên liệu cung cấp cho các nhà sản xuất thực phẩm khác và nhà cung cấp cho nhà bán lẻ và nhà cung cấp dịch vụ thực phẩm đều có thể hưởng lợi từ Chương trình Phát triển FSSC.

Business28.png
Loading...

Làm thế nào để có được Tuyên bố về sự phù hợp của Chương trình Phát triển FSSC ?

Trước khi đánh giá, các công ty tiến hành tự đánh giá bằng cách sử dụng công cụ tự đánh giá miễn phí của FSSC. Theo tùy chọn, các công ty có thể có được sự hỗ trợ của một tổ chức được FSSC công nhận, chẳng hạn như DQS. Dựa trên điều này, các công ty quyết định mức độ yêu cầu (mức độ phù hợp 1 hoặc 2) để hướng tới.

Trong bước tiếp theo, bạn liên hệ với cơ quan đánh giá được FSSC công nhận chẳng hạn như DQS. Việc đánh giá các yêu cầu diễn ra tại các địa điểm . Sau khi đánh giá, bạn sẽ nhận được một báo cáo chi tiết liệt kê những điểm không phù hợp và cải tiến có thể xảy ra.

Thực hiện các hành động khắc phục và phòng ngừa để ngăn ngừa tái diễn. Nếu tất cả các điểm không phù hợp đã được khắc phục, bạn sẽ nhận được Tuyên bố về sự phù hợp (Cấp độ 1 hoặc 2) và được thêm vào cơ sở dữ liệu của FSSC.

Để duy trì sự tuân thủ với Chương trình Phát triển FSSC, các cuộc đánh giá hàng năm phải được tiến hành. Các tổ chức có thể quyết định duy trì ở mức tuân thủ 1 hay 2 hay theo đuổi chứng nhận FSSC 22000 trong tương lai.

Banking13.png
Loading...

Chi phí cho Chương trình Phát triển FSSC là bao nhiêu?

Chi phí cho Chương trình Phát triển FSSC cao đến mức nào được quyết định bởi nhiều yếu tố. Ngoài quy mô của công ty, phạm vi sản phẩm hoặc loại hình dịch vụ cũng ảnh hưởng đến chi phí đánh giá. Chúng tôi sẽ rất vui khi cung cấp cho bạn một báo giá phù hợp

Business2.png
Loading...

Tại sao DQS là đối tác hoàn hảo cho Chương trình Phát triển FSSC ?

  • Hơn 35 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng nhận
  • Đánh giá cung cấp thông tin chi tiết gia tăng giá trị cho tổ chức của bạn
  • Các đánh giá viên có kinh nghiệm thực tế và năng lực chuyên môn cao trong ngành
  • Chứng chỉ được công nhận quốc tế
  • Hỗ trợ cá nhân, nhiệt tình từ các chuyên gia của chúng tôi - trong khu vực, quốc gia và quốc tế
  • Ưu đãi cá nhân với thời gian hợp đồng linh hoạt, công khai và minh bạch các điều khoản thỏa thuận
Carolin Nguyen
Loading...

Yêu cầu báo giá

Vui lòng liên hệ với Carolin Nguyen

Chúng tôi rất sẵn lòng cung cấp cho bạn báo giá cho Chương trình Phát triển FSSC.