Keď je environmentálne manažérstvo firemnou filozofiou

Účinný systém environmentálneho manažérstva je dnes nevyhnutným predpokladom zodpovedného podnikania. Nariadenie EÚ o environmentálnom manažérstve a audite EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) poskytuje vašej spoločnosti vhodný základ pre nezávisle vypracované environmentálne vyhlásenie. To následne overujú naši environmentálni audítori.

Dôkaz o osobitnej šetrnosti k životnému prostrediu podľa európskych noriem

Neustále zlepšovanie vášho environmentálneho správania

Vysoká úroveň dôvery a lojality zainteresovaných strán

Neustále rozširovanie a posilňovanie vašej pozície na trhu

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

EMAS - informácie o nariadení

Nariadenie EÚ s názvom EMAS (systém environmentálneho manažérstva a auditu) bolo prvýkrát uverejnené v roku 1993 a od roku 2010 je k dispozícii ako nariadenie EMAS III. Ďalšia čiastočná revízia pri príležitosti revízie normy ISO 14001:2015 sa uskutočnila v roku 2017. K júnu 2021 bolo v registri EMAS zapísaných 3 851 európskych organizácií s celkovým počtom 12 856 pracovísk.

Nariadenie EMAS vypracovala Európska únia a stanovuje požiadavky na účinný systém environmentálneho manažérstva na základe nezávisle vypracovaného environmentálneho vyhlásenia. Okrem neustáleho zlepšovania vášho environmentálneho správania v súlade s normou ISO 14001 teda EMAS zabezpečuje aj pravidelné overovanie vášho environmentálneho vyhlásenia, ako aj environmentálny audit, ktorý vykonávajú špeciálne akreditovaní environmentálni audítori.

EMAS je vhodný pre spoločnosti a organizácie všetkých odvetví a veľkostí. Od systému EMAS III existujú zjednodušenia pre malé a stredné podniky (MSP), pokiaľ ide o intervaly overovania a validáciu environmentálneho vyhlásenia.

Využite odborné znalosti našich environmentálnych overovateľov na validačný audit podľa predpisov EMAS. S registráciou v EMAS máte v ruke vhodný dôkaz, ktorý vám umožní presvedčivo a transparentne prezentovať svoje environmentálne záväzky navonok.

Zobraziť viac
Zobraziť menej
Umwelt
Loading...

Environmentálne vyhlásenie

Vaše environmentálne vyhlásenie sa sprístupní verejnosti ako validovaná správa. Tým sa okrem iného vaše environmentálne správanie a environmentálne ciele vašej spoločnosti stávajú transparentnými pre všetky zainteresované strany. Zistenia z pravidelných meraní vplyvu vašich podnikateľských činností na životné prostredie vám umožňujú neustále zlepšovať vaše environmentálne správanie a znižovať environmentálne riziká.

Okrem environmentálneho aspektu sú tu pre vás aj ďalšie významné výhody. Vďaka environmentálnemu vyhláseniu posilňujete dôveru úradov, bánk a poisťovní vo vašu spoločnosť - a samozrejme aj dôveru vašich zákazníkov a zamestnancov. Dosiahnete väčšiu právnu istotu v oblasti životného prostredia, čo je aspekt dodržiavania predpisov, ktorý je čoraz dôležitejší. Systematické a prezieravé myslenie a konanie vašich zamestnancov môže priniesť aj úsporu nákladov. Komplexným environmentálnym manažmentom zároveň posilňujete imidž svojej spoločnosti - a tým aj svoju konkurencieschopnosť z dlhodobého hľadiska.

Business28.png
Loading...

Ako prebieha validácia EMAS?

V rámci prípravy na validáciu - ekvivalent certifikácie podľa EMAS - najprv vykonáte vlastné preskúmanie všetkých environmentálnych aspektov v súlade s nariadením EMAS (environmentálny audit).

Na základe výsledkov zavediete vhodný systém environmentálneho manažérstva.

Po vypracovaní vášho environmentálneho vyhlásenia naši environmentálni overovatelia preskúmajú postup environmentálneho auditu a jeho implementáciu.

Na záver environmentálni overovatelia validujú vaše environmentálne vyhlásenie. V prípade úspechu vašu spoločnosť a vaše environmentálne manažérstvo overené v systéme EMAS príslušný orgán (obchodná komora, IHK) zapíše do európskeho registra lokalít.

Podľa veľkosti vašej spoločnosti sa určujú určité intervaly overovania, zvyčajne trojročné.

Banking13.png
Loading...

Koľko stojí overenie EMAS?

Individuálna cenová ponuka

Keďže každá spoločnosť má iné predpoklady a individuálne požiadavky, náklady na audit a úspešnú validáciu podľa EMAS nemožno uviesť paušálne.

Uvítame, ak nám pošlete dopyt. Na základe objektívneho posúdenia a vašich požiadaviek vám vypracujeme ponuku na mieru.

Zobraziť viac
Zobraziť menej
Business2.png
Loading...

Čo môžete od nás očakávať

  • Viac ako 35 rokov skúseností s certifikáciou systémov riadenia a procesov
  • Skúsení posudzovatelia EMAS z celého sveta
  • Zistenia s pridanou hodnotou pre neustále zlepšovanie environmentálneho správania vašej spoločnosti
  • Certifikáty s medzinárodnou akceptáciou
  • Osobnú a plynulú podporu našich špecialistov - regionálnu, národnú a medzinárodnú
  • Individuálne ponuky s flexibilnými zmluvnými podmienkami bez skrytých nákladov
Zobraziť viac
Zobraziť menej
Loading...

Vyžiadajte si cenovú ponuku

Váš miestny kontakt

Radi vám poskytneme individuálnu cenovú ponuku na validáciu EMAS.